ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De observator

De WHOA kent nog een ander sleutelfiguur. Dat is de observator. Bij de voorbereiding van een akkoord door de schuldenaar (en dus niet bij de voorbereiding van een akkoord door een herstructureringsdeskundige) kan een observator worden aangesteld. Onder omstandigheden moet zelfs een observator worden aangesteld. De observator kan op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers door de rechtbank worden aangesteld.

De taak van de observator is het toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij dient hij oog te houden voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De observator heeft ook tot taak om de rechtbank te informeren. Indien het de observator bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat het akkoord niet zal slagen of de belangen van de schuldeisers (en aandeelhouders) worden geschaad, zal de observator de rechtbank van de situatie op de hoogte brengen. De rechtbank zal dan bepalen wat de vervolgstappen moeten zijn. Bestaat er nog een kans dat alsnog tot een akkoord kan worden gekomen? Dan kan de rechtbank besluiten een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Bij de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige, vervalt de aanstelling van de observator.

Ook bij aanstelling van de observator geldt dat de direct bij de onderneming betrokken partijen (bestuurders, commissarissen, werknemers en aandeelhouders) verplicht zijn om gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen die de observator nodig heeft om zijn taak goed te kunnen vervullen. Ook de observator dient de gelegenheid te krijgen om de administratie en alle overige relevante bedrijfsinformatie in te zien.

Kosten observator

Ten aanzien van de kosten van de observator geldt dat indien de rechtbank een observator aanwijst, de rechtbank ook het salaris van de observator vaststelt. Door de rechtbank wordt ook bepaald hoeveel de werkzaamheden van de observator en de door hem ingeschakelde derden, ten hoogste mogen kosten. Dit bedrag kan echter nadien nog door de rechtbank worden verhoogd. De kosten dienen gedragen te worden door de onderneming.

Okkerse & Schop Advocaten als herstructureringsdeskundige of observator

Indien de rechtbank om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt verzocht, dient bij dat verzoek een opgave te worden gedaan van mogelijk aan te wijzen herstructureringsdeskundigen. Hoewel de aanstelling van een observator veelal ambtshalve door de rechtbank zal geschieden, zijn er omstandigheden denkbaar waarbij de onderneming zelf om de aanstelling van een observator verzoekt.

Okkerse & Schop Advocaten heeft een zeer kundige sectie insolventierecht met insolventie- en WHOA-specialisten en wij beschikken over ruime ervaring met herstructureringen. Okkerse & Schop Advocaten beschikt dus over voldoende expertise om de rol van herstructureringsdeskundige of observator op zich te nemen.

Wilt u één van onze WHOA-specialisten laten benoemen tot herstructureringsdeskundige of observator? Neem dan gerust contact op over de mogelijkheden.

Contactformulier

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.