ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Inhoudsopgave

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Vanaf dat moment kunnen ondernemingen (eenmanszaken, vof, maatschap, cv, verenigingen en coöperaties en rechtspersonen) in zwaar weer een beroep doen op deze wet.

Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over de WHOA. Staat uw vraag er toch niet bij, of wilt u eens vrijblijvend sparren over de WHOA? Neem dan contact op met één van onze WHOA-specialisten.

De WHOA, wat is het?

De WHOA biedt aan een onderneming die verkeert in een toestand van dreigende insolventie de mogelijkheid aan bepaalde schuldeisers/aandeelhouders een akkoord aan te bieden. De insteek kan daarbij zijn:

  1. de onderneming via een akkoord financieel gezond te maken en de activiteiten van de onderneming voort te zetten;
  2. via een akkoord tot een gecontroleerde beëindiging en afwikkeling van de onderneming te komen, indien daarmee een beter resultaat wordt behaald dan met een afwikkeling van de onderneming in faillissement;
  3. een combinatie van 1 en 2.

Het aan te bieden akkoord moet voorzien in een wijziging van rechten van de betrokken schuldeisers/aandeelhouders. Rechten van werknemers kunnen niet worden gewijzigd door het akkoord. Verder biedt de wet voor wat betreft de inhoud van het akkoord veel flexibiliteit. Het akkoord kan onder meer een uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of een omzetting van schulden in aandelen inhouden. Het akkoord kan worden aangeboden aan alle betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders of aan een deel van hen. De wet geeft ruimte voor maatwerk en is daardoor voor verschillende ondernemingen in verschillende situaties inzetbaar.

De betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders worden ingedeeld in klassen en per klasse wordt er een voorstel gedaan. Uitgangspunt daarbij is dat partijen die in een verschillende positie verkeren, in verschillende klassen worden geplaatst. Partijen met een vergelijkbare positie kunnen in dezelfde klasse worden ingedeeld, maar dat hoeft niet steeds.

Er wordt per klasse gestemd. Van instemming met een akkoord door een schuldeisersklasse is sprake indien dit wordt gesteund door een groep schuldeisers die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot schuldeisers die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht. Op die manier kan de minderheid worden gebonden aan de meerderheid. Het kan natuurlijk zo zijn dat niet in alle klassen de vereiste meerderheid wordt behaald. Ook dan kan er toch een akkoord tot stand komen. Indien ten minste 1 klasse, en wel een klasse die bij vereffening in faillissement geheel of gedeeltelijk wordt voldaan heeft ingestemd met het akkoord, dan kan het akkoord aan de rechtbank ter goedkeuring worden voorgelegd. Dat goedkeuren wordt ook wel “homologeren” genoemd.

Omdat een akkoord onder de WHOA een ingrijpende maatregel kan zijn voor schuldeisers, gelden er een aantal waarborgen. Zo dient een akkoord eerlijk te zijn en te voldoen aan bepaalde minimumeisen uit de wet.

Voor wie is de WHOA?

Ten eerste dient het te gaan om ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren. 

wanneer is een WHOA akkoord mogelijk

Lees meer

De start van een WHOA-traject

De WHOA-procedure kan op een vrij eenvoudige wijze worden gestart. Het WHOA-traject start met het deponeren van een startverklaring bij de griffie van de rechtbank.

Lees meer

Inhoud van het akkoord

In beginsel staat het de onderneming vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers (en aandeelhouders) aanbiedt en hoe het akkoord wordt ingericht. 

Lees meer

De herstructureringsdeskundige

De schuldenaar is echter niet de enige partij die om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan verzoeken. 

Lees meer

De observator

De WHOA kent nog een ander sleutelfiguur. Dat is de observator. 

Lees meer

Stappenplan WHOA-traject

Het WHOA-traject bestaat in de basis uit een aantal vaste onderdelen. In onderstaand stappenplan hebben wij de basis WHOA-procedure voor u in kaart gebracht. Meer weten over een WHOA-traject? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze WHOA-specialisten of gebruik maken van de WHOA-scan.

WHOA routekaart van startverklaring tot homologatie

Schuldeisers

Voor ondernemingen in financiële moeilijkheden biedt de WHOA een effectief instrument om de schulden te herstructureren. 

Lees meer

WHOA en corona

Als gevolg van de coronacrisis hebben de nodige ondernemingen te kampen met teruglopende inkomsten. Hierdoor staat het water bij velen inmiddels aan de lippen. Ook voor deze ondernemers kan de WHOA uitkomst bieden. Het beleid van het kabinet is er op geënt om in de huidige coronacrisis zo veel mogelijk faillissementen te voorkomen. Een faillissement heeft immers niet alleen voor de ondernemer vergaande gevolgen, maar ook het personeel en de maatschappij zijn bij een faillissement niet gebaat. Om die reden zijn de steunmaatregelen er op gericht om faillissementen te voorkomen.

TOA

Het time-out-arrangement (TOA) is een overheidssubsidie die ondernemers in zwaar weer ondersteunt bij het afwenden van een faillissement. In deze regeling staan de mogelijkheden die de WHOA biedt centraal. De overheid wil de ingrijpende gevolgen voor ondernemers beperken en acht een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van de ondernemingen die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. De onderneming wordt als het ware in een soort winterslaap gebracht. Hierbij helpt de WHOA. Het TOA dient nog in werking te treden.

Actuele informatie over het TOA vindt u in deze link.

Publicaties over de WHOA

Eerste WHOA akkoord gehomologeerd

De rol van de herstructureringsdeskundige

Verzet tegen heffing en hoogte griffierecht bij verzoek afwijzing homologatie WHOA-akkoord ongegrond verklaard

Een nieuwe WHOA-uitspraak gepubliceerd: voornemen tot benoeming observator!

Consultatie van de rechter in een WHOA procedure

Met TOA een faillissement voorkomen

Kosten

De onderneming die gebruik wil maken van een WHOA-traject, wil natuurlijk weten waar zij aan toe is. Bij Okkerse & Schop Advocaten werken we graag overzichtelijk en transparant.

Lees meer

Advocaten

De WHOA is een complexe wet waarbij – wil de onderneming het traject succesvol doorlopen – met name juridische bijstand van insolventieadvocaten c.q. een herstructureringsdeskundige gewenst zal zijn. Okkerse & Schop Advocaten heeft een zeer kundige sectie insolventierecht met insolventie- en WHOA-specialisten en heeft ook ruime ervaring met herstructureringen. Okkerse & Schop Advocaten beschikt dus over voldoende expertise om ook de rol van herstructureringsdeskundige of observator op zich te nemen. De sectie bestaat uit zeven advocaten en curatoren, namelijk Bas van Dijen, Phuong Nguyen, Sjakko van RaaijenElsa Bruggink, Michelle Makkinje, Zana Sami en Mariska Zentveldt.

Wilt u met uw onderneming gebruik maken van de WHOA of wilt u daar eens over sparren? Of wordt u als schuldeiser betrokken in een WHOA-traject? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.