ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

VEELGESTELDE VRAGEN WELKOM ENERGIE

Wanneer een bedrijf onvoldoende geld heeft om al zijn rekeningen te betalen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Vanaf dat moment kan niemand meer betaling van rekeningen door Welkom Energie afdwingen. Vaak zit er nog wel geld of goederen van waarde (denk aan vastgoed) in het bedrijf. Dit noemen we de boedel. Het faillissement is erop gericht zoveel mogelijk schuldeisers zoveel mogelijk geld uit te keren uit de boedel. Dit noemen we de vereffening van het vermogen. Dat is de taak van de curator. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers staan daarbij centraal. Uw belang als individuele schuldeiser zal daar niet altijd parallel mee lopen. De curator probeert evenwel het belang van alle schuldeisers te dienen.

De curator is vanaf het uitspreken van het faillissement verantwoordelijk voor het beheer en de vereffening van Welkom Energie. De curator maakt het vermogen van Welkom Energie te gelde. In dat kader onderzoekt de curator mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van Welkom Energie door te laten starten, bijvoorbeeld door verkoop van activiteiten aan een andere partij. Inmiddels is dat gebeurd. Met Eneco is een overeenkomst gesloten op grond waarvan Eneco de klanten van Welkom Energie gaat beleveren. U zult daar vanzelf over worden benaderd door Eneco. De curator verdeelt uiteindelijk de opbrengst onder de schuldeisers conform de wettelijke rangorde. Daarbij zal de curator ook kijken of en, zo ja, welk bedrag op welk moment aan u kan worden betaald. Dat zal overigens nog wel enige tijd kunnen gaan duren.

Het faillissement is het gevolg van de financiële problemen van Welkom Energie door de hoge energieprijzen. Welkom Energie voorzag dat zij de komende winterperiode geen leveringszekerheid kon garanderen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trok vervolgens de leveringsvergunningen van de energieleverancier in. Dat gebeurde op verzoek van Welkom Energie zelf. Eneco neemt per 1 november aanstaande het klantenbestand van Welkom Energie over. Belangrijk om te weten: alle klanten van Welkom Energie krijgen nog wel gewoon stroom en gas. Dat is in Nederland goed geregeld.

Met ingang van het moment van de intrekking van de vergunning door de ACM krijgen klanten te maken met een zogenoemde ‘vensterperiode’ die maximaal 10 werkdagen zou kunnen duren. Tijdens deze periode blijft Welkom Energie gewoon energie aan u leveren. Gedurende deze periode kunt u wettelijk niet zelf overstappen naar een andere leverancier. Dit is om ervoor te zorgen dat de curator, energieleverancier in samenspraak met de ACM op een rustige en ordentelijke manier kunnen zoeken naar een nieuwe energieleverancier voor de klanten van Welkom Energie. Ook voorkomt deze overgangsperiode dat u zelf overhaast beslissingen zou nemen. Belangrijk om te weten: de klanten van Welkom Energie krijgen gewoon stroom en gas totdat er een nieuwe leverancier is. Inmiddels is er in Eneco een nieuwe energieleverancier gevonden die per 1 november 2021 de energieleveranties aan u overneemt. U zult daar vanzelf over worden benaderd door Eneco.

Voor de klanten van Welkom Energie verandert de situatie tot 1 november 2021 niet: de energie blijft gewoon geleverd worden. Vanaf 1 november 2021 zal Eneco als nieuwe energieleverancier u gaan beleveren en zij zal de klanten van Welkom Energie een nieuw contract aanbieden. Klanten hebben dan nog 30 dagen de tijd om alsnog zelf een andere energieleverancier te zoeken als zij niet akkoord zijn met het nieuwe contract dat zij ontvangen. Belangrijk om te weten: ook in die periode krijgen de klanten dan gewoon stroom en gas.

Ja, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Welkom Energie blijft gewoon stroom en gas leveren op uw adres. Bij het antwoord op de vorige vraag is daar nader bij stil gestaan.

Als gevolg van het faillissement zijn alle huidige schulden “bevroren”, zodat schuldeisers de betaling van deze vordering niet kunnen afdwingen. De curator zal de komende tijd nodig hebben om in kaart te brengen wie er allemaal geld tegoed hebben van Welkom Energie. Nadat dit is vastgesteld, zal beoordeeld worden of de vorderingen van de openstaande schuldeisers in de toekomst (gedeeltelijk) voldaan kunnen worden. Dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Alleen vorderingen die via de speciale mogelijkheid elders op deze website worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. Nadat u uw vordering op juiste wijze heeft ingediend zult u uiterlijk binnen enkele weken een bevestiging daarvan ontvangen.  

Of en zo ja wanneer u uw geld terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie in welke wettelijke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

In de (actievoorwaarden bij de) energiecontracten die met Welkom Energie B.V. zijn afgesloten, is opgenomen dat de welkomstbonus alleen uitgekeerd zal worden indien het contract wordt uitgediend en er sprake is van keurig betalen. Het maakt niet uit door welke partij het contract wordt beëindigd. Door het intrekken van de leveringsvergunning door de ACM zijn de contracten van rechtswege beëindigd. De Algemene Voorwaarden van Energie Nederland die van toepassing zijn, bepalen namelijk dat de overeenkomst wordt beëindigd als de overheid de vergunning intrekt. Indien uw contract nog niet was uitgediend, heeft u geen recht op uitkering van de welkomstbonus.

Er is sprake van één uitzondering. Er geldt een zogeheten coulancetermijn van veertien dagen, te tellen vanaf de dag dat het contract is beëindigd. Dit houdt in dat contracten die binnen de coulancetermijn uitgediend zouden zijn wél het recht op de welkomstbonus behouden. Praktisch houdt dit in dat klanten waarvan het contract uitgediend zou zijn in de periode vanaf 26 oktober tot 9 november 2021 wel aanspraak kunnen maken op de welkomstbonus.

Of en zo ja wanneer u uw waarborgsom terugkrijgt, wordt pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

Of en zo ja wanneer u teveel betaalde termijnbedragen terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

Openstaande nota’s die betrekking hebben op de periode tot en met oktober 2021 (daar heeft u ook energie voor ontvangen), dienen voldaan te worden. De maandtermijn van november zal niet meer bij u in rekening worden gebracht en niet meer door Welkom Energie worden geïncasseerd. De nota’s voor uw verbruik vanaf 1 november 2021 rekent u af met Eneco (of een andere energieleverancier in geval u zou besluiten niet met Eneco verder te gaan).

Nee, omdat u vanaf 1 november 2021 overgaat naar Eneco zal Welkom Energie het termijnbedrag voor de maand november niet incasseren.

Het contract dat u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft gewoon nog van kracht tot het moment waarop u “bent ondergebracht” bij een nieuwe energieleverancier. Per 1 november 2021 gaat u over naar Eneco (zie de vraag: wat zijn de gevolgen van het intrekken van de leveringsvergunning? ). Dat betekent dus dat alle verplichtingen – dus ook het betalen van de kosten voor uw elektriciteit en gas – die zien op de periode tot 1 november 2021 blijven bestaan. Dat is logisch want u heeft tot dat moment ook gewoon elektriciteit en gas geleverd gekregen. Het gebruikelijke maandbedrag over de maanden september en oktober is eind augustus, respectievelijk eind september van uw bankrekening afgeschreven. Het maandbedrag voor de maand november zal niet meer door Welkom Energie bij u worden geïncasseerd. De curator verzoekt u niet te storneren, mede ter voorkoming van nodeloze kosten, mogelijke incassomaatregelen en eventuele vertraging bij de afwikkeling van het opstellen van uw eindafrekening.

Er zal nog een eindafrekening moeten worden opgesteld. Pas als dat is gebeurd  zal kunnen blijken of u nog gerechtigd bent tot een teruggave over 2021 of dat u nog een deel zou dienen bij te betalen. Over het opmaken van de eindafrekening zult u nog worden geïnformeerd. Wanneer dat zal plaatsvinden en hoe de eindafrekening bij Welkom Energie eruit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk.

Op dit moment is de curator druk bezig om de situatie bij Welkom Energie te beoordelen. De curator verwacht de komende tijd nodig te hebben om alles in kaart te brengen. Zodra de curator meer duidelijkheid over de situatie heeft, zult u hierover worden geïnformeerd en zal bekeken worden of een betalingsregeling kan worden getroffen.

Een betalingsregeling die u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft nog gewoon van kracht. Dit betekent dat u op de overeengekomen betaalmomenten uw betaling aan Welkom Energie dient te verrichten.

U kunt daarover contact opnemen met de klantenservice van Welkom Energie (www.welkom-energie.nl), een e-mail sturen naar welkom@welkom-energie.nl, of een e-mail sturen aan de curator via het e-mailadres WE@okkerse-schop.nl. U kunt alleen op deze wijze met de curator communiceren. Telefonisch zal hij u niet te woord kunnen staan.

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.