“Wij hebben onlangs het dossier afgesloten waarin  Bas van Dijen namens ons heeft opgetreden. Het betreft een zakelijk geschil, waarbij Bas ons met raad en daad heeft bijgestaan. Wij willen hem bedanken voor zijn begeleiding. Het was voor ons, én voor Bas zo begrepen wij, een op zijn minst boeiend dossier.

Wij hechten er waarde aan onze waardering en nadrukkelijke dank voor zijn inzet en zijn waardevolle nuchtere adviezen tijdens dit traject uit te spreken.  Het heeft ons gesteund en soms overeind gehouden.

Mochten er nog juridische zaken in de toekomst op ons pad komen, dan weten tot wie we ons moeten wenden. We zullen ook niet aarzelen Bas van Dijen in voorkomende gevallen aan anderen aan te bevelen.”

| Cliënt insolventierecht