“In het kader van hulpverlening aan ondernemers ten tijde van Corona is door de gemeente Harderwijk een samenwerking aangegaan met (onder andere) het Advocatenkantoor Okkerse & Schop in de persoon van mr. Phuong Nguyen.

De afgelopen maanden heeft mevrouw Nguyen in een aantal zaken aantoonbaar het verschil kunnen maken in voor ondernemers belangrijke beslissingen. Opvallend zijn snelheid van handelen, kennis van zaken en haar (en haar kantoor) proactieve opstelling als het gaat om het behartigen van de belangen van de ondernemer.

De verrichte werkzaamheden varieerden van een reorganisatie van het personeel, strategische overleggen over het al dan niet (en zo ja, in welke vorm en hoe) voortzetten van de onderneming. In verband met de bestaande zekerheidsrechten van hypotheek- en pandhouders zijn gesprekken begeleid, onderhandelingstrajecten met verhuurders danwel fiscus gevoerd, maar ook schuldhulpverlening specifiek voor ondernemers.

De werkzaamheden zijn door Okkerse & Schop Advocaten tot op heden naar volle tevredenheid van zowel het Ondernemersloket Harderwijk als haar ondernemers uitgevoerd. Een plezierige en constructieve samenwerking die als gevolg van Corona – weliswaar onder druk en kokend water –  goed is opgezet.”

| Gemeente Harderwijk | Jos Disselhorst | Accountmanager bedrijven