Rechtsgebieden

Elke aan ons kantoor verbonden advocaat is vertrouwd met de algemene rechtspraktijk en heeft daarnaast op één of meer rechtsgebieden veel expertise opgebouwd. 

Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden: Ondernemingsrecht, Mededingingsrecht, Contractenrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht, Vastgoedrecht / Algemeen bestuursrecht, Huurrecht, Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, Insolventierecht, Schuldhulpverlening, Onderwijsrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, en voor de particuliere markt Personen- & Familierecht & Mediation.

Privacyrecht

De sectie privacyrecht van Okkerse & Schop Advocaten adviseert organisaties op het gebied van privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor iedere organisatie een

Lees verder »

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alle wet- en regelgeving die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Deze verhouding kan soms flink verstoord zijn. Beide partijen hebben

Lees verder »

Insolventierecht

Het insolventierecht houdt zich bezig met situaties waarin personen of bedrijven, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Onze

Lees verder »

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht en is toegespitst op rechtspersonen met een winstoogmerk: ondernemingen. Elke ondernemer kan ermee te maken krijgen: geschillen, overnames, aansprakelijkheidskwesties.

Lees verder »

Schuldhulpverlening

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking

Lees verder »

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht gaat over alle juridische zaken rondom onroerende zaken (vastgoed). Hieronder vallen onder meer: Civiel bouwrecht Het civiel bouwrecht regelt de rechtsverhouding tussen bijvoorbeeld opdrachtgever

Lees verder »