ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht gaat over alle juridische zaken rondom onroerende zaken (vastgoed). Zoals civiel bouwrecht, aanbestedingsrecht, bestuursrecht, huurrecht, verzekeringsrecht – voor ondernemingen, particulieren en overheid.

In de bouw en het vastgoed zijn bestuursrechtelijke en civiele kwesties dagelijkse praktijk. Het vastgoedrecht, waar bouwrecht onder valt, regelt alle juridische zaken rondom onroerend goed.

Okkerse & Schop Advocaten staat in deze sector woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, (bouw) bedrijven, commerciële en particuliere verhuurders bij in alle fasen van de ontwikkeling, de bouw en het beheer van vastgoed. Dit doen wij op onder andere deze rechtsgebieden:

 • Huurrecht
 • Civiel bouwrecht
 • Bestuursrecht
 • Aanbestedingsrecht

Huurrecht

Het huurrecht gaat over het speelveld van huurder en verhuurder. In het huurrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. Wij adviseren professionele verhuurders zoals woningcorporaties,  maar ook particuliere verhuurders. We maken contracten en treden namens hen op in huurgeschillen. Wij bieden onze cliënten een compleet dienstenpakket.

Civiel bouwrecht

Het civiel bouwrecht regelt de rechtsverhouding tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en aannemer of architect. Naast juridisch advies bij problemen die zich voor kunnen doen voorafgaand aan en/of tijdens de bouw, kan ons kantoor u ook bijstaan indien zich na opleveringen problemen voordoen. Okkerse & Schop Advocaten adviseert veel aannemers, architecten en projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aanbesteders en treedt zo nodig namens hen op in gerechtelijke (arbitrage-) procedures.

Bestuursrecht

Een belangrijk deel van onze bestuursrechtelijke praktijk wordt gevormd door het ruimtelijk ordeningsrecht. Hierbij gaat het over de manier waarop de overheid ruimtelijke ordening uitvoert (bv. bestemmingplannen) en de mogelijkheden om daar tegen op te komen. Tot onze praktijk rekenen we ook het instellen van claims die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkelingen (bv. planschadevergoeding). Ook bezwaar- en beroepsprocedures die gericht zijn tegen een besluit van de overheid worden door ons behandeld. Een ander belangrijk deelgebied vormt het voeren van procedures rond het verlenen of intrekken van subsidies.

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht regelt de verhouding tussen de partij die een werk aanbesteedt en de partijen die daarop inschrijven. Het aanbestedingsrecht beperkt zich al lang niet meer tot alleen bouwprojecten. Nagenoeg alle (overheids-) inkoop en inhuur van diensten valt onder de werking van de wet. Maar omdat aanbesteding nog wel door velen in verband wordt gebracht met de bouwpraktijk wordt het aanbestedingsrecht hier bij het vastgoed vermeld. Onze kennis en ervaring reikt dus verder dan aanbestedingen in de bouwpraktijk.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Iedereen die zich met vastgoed bezig houdt komt regelmatig in situaties waarbij professionele juridische bijstand gewenst is. Okkerse & Schop Advocaten geeft die juridische bijstand. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het vastgoedrecht en hebben een uitgebreid netwerk in de markt. Bovendien beschikken wij over de technische kennis die noodzakelijk is bij de behandeling van vastgoedrecht.

Wij kunnen u niet alleen adviseren over contracten, geschillen en transacties, maar indien nodig kunnen we u ook bijstaan in een proces. Altijd doelgericht en persoonlijk betrokken: wij hechten veel waarde aan duidelijke en goede communicatie met onze cliënten.

Werkveld:

Wij zijn werkzaam voor commerciële én non-profit organisaties, zoals aannemers, woningbouwverenigingen, investeerders, architecten en projectontwikkelaars, maar ook voor overheidsinstanties en voor verbanden van individuen, zoals Verenigingen van Eigenaren of bewonersverenigingen.

Daarnaast worden wij regelmatig geraadpleegd door leden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Deze horeca ondernemers kunnen wij adviseren en juridisch bijstaan op vastgoed gebied maar ook in één van onze andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht.

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Vastgoedrecht? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Vastgoedrecht? Stuur ons dan een e-mail.

Testimonials

 • Wij worden ontzorgd door Okkerse & Schop Advocaten

  “Sinds een jaar of vijf is er een prettige samenwerking met Okkerse & Schop Advocaten. De deskundigheid, doortastendheid en precisie waarmee gewerkt wordt  is opvallend. Als wij een zaak uit handen geven aan Okkerse & Schop Advocaten worden wij ontzorgd. Dat is prettig want dat geeft ruimte om andere klussen op te pakken. Het is ook prettig dat goed wordt aangevoeld wanneer er overleg nodig is in een bepaalde kwestie of afwegingen moeten worden gemaakt.
  Voor Ymere is het ook van belang dat een advocaat een verlengstuk is van de eigen organisatie en dat wij ons kunnen vinden in de werkwijze en normen en waarden die een rol spelen bij de behandeling van een zaak. Ook dat is een aspect waar wij meer dan tevreden over zijn in de samenwerking met Okkerse & Schop Advocaten.”

  | Ymere | Annemarie Huizenga | Juridisch Adviseur

 • Laat niets aan het toeval over

  “Als ik naast Tom Mulder in de rechtbank zit, voel ik mij altijd zeer relaxed. Ik weet dat hij scherp is, de zaken goed heeft voorbereid en niets aan het toeval overlaat. Dit, in combinatie met zijn parate kennis over het dossier en de rechtspraak, maakt dat hij stevig is over onze standpunten. Daardoor winnen we veel zaken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je als opdrachtgever nauw samenwerkt met het kantoor om alle relevante feiten vooraf op tafel te krijgen. Die samenwerking verloopt overigens zeer adequaat.”

  | Woningstichting GoedeStede | Gerdien van der Ent | Manager Wonen 

Sectievoorzitter: Tom Mulder

Specialisten

Contactformulier Vastgoedrecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.