Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht gaat over alle juridische zaken rondom onroerende zaken (vastgoed). Hieronder vallen onder meer:

Civiel bouwrecht

Het civiel bouwrecht regelt de rechtsverhouding tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en aannemer of architect. Naast juridisch advies bij problemen die zich voor kunnen doen voorafgaand aan en/of tijdens de bouw, kan ons kantoor u ook bijstaan indien zich na opleveringen problemen voordoen. Okkerse & Schop Advocaten adviseert veel aannemers, architecten en projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aanbesteders en treedt zo nodig namens hen op in gerechtelijke (arbitrage-)procedures.

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht regelt de verhouding tussen de partij die een werk aanbesteedt en de partijen die daarop inschrijven. Het aanbestedingsrecht beperkt zich al lang niet meer tot alleen bouwprojecten. Nagenoeg alle (overheids-)inkoop en inhuur van diensten valt onder de werking van de wet. Maar omdat aanbesteding nog wel door velen in verband wordt gebracht met de bouwpraktijk wordt het aanbestedingsrecht hier bij het vastgoed vermeld. Onze kennis en ervaring reikt dus verder dan aanbestedingen in de bouwpraktijk.

Bestuursrecht

Een belangrijk deel van onze bestuursrechtelijke praktijk wordt gevormd door het ruimtelijk ordeningsrecht. Hierbij gaat het over de manier waarop de overheid ruimtelijke ordening uitvoert (bv. bestemmingplannen) en de mogelijkheden om daar tegen op te komen. Tot onze praktijk rekenen we ook het instellen van claims die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkelingen (bv. planschadevergoeding). Ook bezwaar- en beroepsprocedures die gericht zijn tegen een besluit van de overheid worden door ons behandeld. Een ander belangrijk deelgebied vormt het voeren van procedures rond het verlenen of intrekken van subsidies.

Huurrecht

Het huurrecht gaat over het speelveld van huurder en verhuurder. In het huurrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. Wij adviseren professionele verhuurders zoals woningcorporaties,  maar ook particuliere verhuurders. We maken contracten en treden namens hen op in huurgeschillen. Wij bieden onze cliënten een compleet dienstenpakket.

Verzekeringsrecht

Binnen het verzekeringsrecht behandelen wij vooral bouw-gerelateerde zaken voor de grote Nederlandse verzekeraars. Naast de “pure” bouwverzekeringen behandelen wij ook zaken over opstalverzekeringen, machinebreukverzekeringen, inventarisverzekeringen etc. Wij beschikken over de technische kennis die onmisbaar is voor een goede behandeling van deze zaken. Wij geven u een juiste inschatting van de kansen en helpen u om de rechter of arbiter te informeren en overtuigen van de technisch relevante aspecten van een zaak.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Iedereen die zich met vastgoed bezig houdt komt regelmatig in situaties waarbij professionele juridische bijstand gewenst is. Okkerse & Schop Advocaten geeft die juridische bijstand. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het vastgoedrecht en hebben een uitgebreid netwerk in de markt. Bovendien beschikken wij over de technische kennis die noodzakelijk is bij de behandeling van vastgoedrecht.

Wij kunnen u niet alleen adviseren over contracten, geschillen en transacties,  maar indien nodig kunnen we u ook bijstaan in een proces. Altijd doelgericht en persoonlijk betrokken: wij hechten veel waarde aan duidelijke en goede communicatie met onze cliënten.

Werkveld:

  • Civiel bouwrecht;
  • Aanbestedingsrecht;
  • Bestuursrecht;
  • Huurrecht;
  • Verzekeringsrecht.

Voor ondernemingen, particulieren en overheid.

Gerelateerd Nieuws

Geen gerelateerd nieuws

FAQ's

Heeft u een vraag over Vastgoedrecht? Stuur ons dan een e-mail.
Sectievoorzitter: Hans Tuit

Specialisten

Contactformulier Vastgoedrecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Privacyrecht

AVG, datalekken, verwerkersovereenkomsten, FG, alles wat te maken heeft met de regelgeving rondom privacy: de sectie privacyrecht van Okkerse & Schop Advocaten adviseert organisaties hoe hier mee om te gaan.

Lees verder »

Arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van Okkerse & Schop Advocaten helpen met het voorkomen, oplossen of verzachten van arbeidsconflicten.

Lees verder »

Insolventierecht

Het insolventierecht houdt zich bezig met situaties waarin personen of bedrijven, al dan niet tijdelijk, niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Lees verder »

Ondernemingsrecht

Elke ondernemer kan ermee te maken krijgen: geschillen, overnames, aansprakelijkheidskwesties. Maar ook het opstellen van algemene voorwaarden of het nalezen van een belangrijke overeenkomst – soms wilt u even sparren met een specialist.

Lees verder »

Personen- en familierecht

Goede juridische bijstand en advies bij echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen en huwelijksvermogensrecht: onze echtscheidingsadvocaten staan u graag terzijde.

Lees verder »

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Onze advocaten helpen inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en helpen om dit samen met u op te lossen.

Lees verder »

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht gaat over alle juridische zaken rondom onroerende zaken (vastgoed). Zoals Civiel bouwrecht, Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht, Huurrecht, Verzekeringsrecht – voor ondernemingen, particulieren en overheid.

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.