ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Schuldhulpverlening

Ben jij een (ex-)ondernemer en stapelen de problemen zich op? Onze afdeling schuldhulpverlening kan je helpen!

Herken je dit?

 • Je loopt achter met de betaling van je vaste lasten, zoals huur, verzekering of belasting;
 • Je weet niet waar je de salarissen van je personeel deze maand van moet betalen;
 • Je spaargeld is op, je pensioenpotje is leeg;
 • Je privéleven leidt er onder;
 • Je hebt schulden;
 • Incassobureaus en deurwaarders komen regelmatig langs;
 • Je opent de binnenkomende post niet meer;
 • Je boekhouding is niet op orde;
 • Je belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend;
 • Je bent de regie kwijt over je onderneming;
 • Een faillissement hangt in de lucht.

Neem dan contact op met ons. Vaak kan er meer dan je denkt! Wij helpen je graag verder.

aanmeldformulier schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking met gemeente en het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Het uitgangspunt is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten dan wel een faillissement te voorkomen. De inkomsten van de onderneming en mogelijke financiering kunnen er voor zorgen dat er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.

Minnelijke regeling

Onze advocaten helpen inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en helpen om dit samen met u op te lossen. Zo kunnen we met de crediteuren in gesprek gaan om een zogenaamde minnelijke regeling te treffen.  Dit kan leiden tot finale kwijting: na afloop van deze regeling zijn er geen vorderingen meer.

Ook kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om bedrijfskapitaal te verkrijgen. Een van de mogelijkheden is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan. Om voor een dergelijk krediet in aanmerking te komen moet de onderneming wel levensvatbaar zijn.

Maar ook als dat niet het geval is zijn er andere oplossingen.

Schuldsanering via WSNP

Mocht het bereiken van een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten u als ondernemer of ex-ondernemer bij in het traject richting de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze regeling geeft een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen weer zicht op een schuldenvrije toekomst. De WSNP is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om gemiddeld na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

De Rechtbank beslist over de toelating tot de schuldsaneringsregeling, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de schuldsaneringsregeling. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn:

 • een vrijwillig akkoord over afbetaling is niet meer mogelijk;
 • de schulden zijn te goeder trouw ontstaan;
 • u heeft de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik gemaakt van de WSNP.

Schuldsanering of faillissement?

Het grootste voordeel van de schuldsaneringsregeling boven een faillissement is dat de mogelijkheid bestaat om een ‘schone lei’ te verdienen. In dat geval worden uw schulden na een vastgestelde periode kwijtgescholden. Bij Okkerse & Schop Advocaten werkt een aantal medewerkers als bewindvoerder in schuldsaneringsregelingen. Bij ons is alle expertise aanwezig om u door deze moeilijke periode heen te loodsen. Een faillissement kan vaak voorkomen worden als alle partijen op tijd rond de tafel gaan zitten, dat is waar Okkerse & Schop Advocaten zich in heeft gespecialiseerd.

Dwangakkoord

Soms lukt het niet om een  minnelijke schuldenregeling te treffen. In dat geval kan er een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank bekijkt dan of het redelijk is dat de schuldeisers een regeling weigeren en dwingt ze eventueel om alsnog mee te werken. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Kosten schuldhulpverlening

Voor ondernemers of ex-ondernemers die woonachtig zijn in Almere, Lelystad, Dronten en/of de gemeente Noordoostpolder wordt het schuldhulpverleningstraject bij Okkerse & Schop Advocaten vergoed door de betreffende gemeente.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Ons advocatenkantoor kan u adviseren over mogelijkheden speciaal voor ondernemers of ex-ondernemers. We hebben jarenlange ervaring opgebouwd waardoor onze specialisten snel inzicht kunnen krijgen in de financiële problemen waar uw onderneming mee te maken heeft. Wij begrijpen dat u daar wakker van kunt liggen, wij gaan graag samen met u aan de slag om de juiste oplossingen te zoeken.

Wij zijn aangesloten bij de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

NVVK financiële hulpverleners

Okkerse & Schop Advocaten werkt daarin onder andere samen met Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, MKB Doorgaan, Zelfstandigenloket Flevoland (voor gemeentes Almere, Lelystad, Emmeloord, Urk, NOP, Zeewolde en Dronten) en Ondernemersloket Harderwijk.

MKB Doorgaan vroegsignalering financiële problemen   Zelfstandigenloket Flevoland hulp advies en coaching voor ondernemers in Flevoland Ondernemersloket Harderwijk Een platform voor en door ondernemers in Harderwijk

Nieuwe regeling biedt uitkomst voor ondernemer met belastingschuld

Succesvolle sanering door samenwerking diverse instellingen

Een indrukwekkende reddingsactie voor een onderneming met meerdere filialen heeft geleid tot een opmerkelijk resultaat: de aanzienlijke belastingschuld is met vele tonnen teruggebracht. Dankzij een geslaagd samenwerkingsverband onder regie van Okkerse & Schop Advocaten kan de onderneming weer groeien.

Tijdens de coronapandemie kwam de goed draaiende zaak in zwaar financieel weer terecht. De onderneming kwam stil te liggen tijdens de lockdowns en moest daarna belasting aflossen, die in sommige gevallen hoger was dan de winst die de ondernemer maakte. Dit zorgde voor enorme liquiditeitsdruk, waardoor zijn onderneming in gevaar kwam.

Nieuwe regeling
Om de ondernemer te ondersteunen, maakte Phuong Nguyen gebruik van een nieuwe regeling van de Belastingdienst, die specifiek gericht is op ondernemers die zwaar zijn getroffen door corona. Na een grondige analyse van de financiële geschiedenis van de onderneming, verleende de Belastingdienst zijn medewerking. Nguyen bereikte in samenwerking met andere partijen uiteindelijk een doorbraak, waardoor de belastingschuld kon worden teruggebracht tot slechts een klein percentage van de oorspronkelijke schuld.

Enorm blij met het resultaat
Okkerse & Schop Advocaten werkte samen met George Engel van Vrijzathe Bedrijfsfinancieringen en kreeg hulp van onder andere  Geldfit Zakelijk, het Zelfstandigenloket Flevoland en de NVVK (de landelijke branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening). Samen met hen vond het advocatenkantoor de oplossing voor de financiering van de sanering. George Engel: “We raakten zo nauw betrokken bij deze casus, dat we enorm blij waren met het resultaat. De ondernemer heeft weer een goede cashflow die gebruikt kan worden voor de groei van zijn onderneming. Hij kan zijn financieringsverplichtingen en de nieuwe lening die gesloten is om de sanering rond te krijgen ruimschoots betalen.”

Maatschappelijk belang
“Deze casus laat goed zien wat er allemaal mogelijk is als je veel schulden hebt,” zegt Nguyen, “in plaats van een faillissement aanvragen. Het gaat verder dan enkel het redden van een onderneming. Het heeft ook een maatschappelijk belang, omdat hierdoor waardevolle werkgelegenheid behouden is gebleven. Het betreft hier immers een goede ondernemer met echte ondernemerskwaliteiten en een levensvatbare onderneming, die nu weer vol vertrouwen kan doorgroeien.”

Tijd is erg belangrijk bij een schuldsaneringstraject, legt Nguyen uit: “Voordat we in gesprek gingen met de crediteuren, hadden we al veel voorbereidend werk verricht. Dat scheelde ons tijd. Maar de ondernemer had ook een lopende NOW-terugbetaling bij het UWV, en een onverwachte beleidswijziging bij het UWV zorgde helaas voor vertraging in het saneringstraject.”

Succesvolle doorstart
Deze inspirerende samenwerking toont aan dat er voor ondernemers die in zwaar weer verkeren licht aan het einde van de tunnel kan zijn. Dankzij de juiste expertise en de nieuwe regeling van de Belastingdienst, maakten Okkerse & Schop Advocaten en zijn partners een succesvolle doorstart mogelijk voor een ondernemer met een torenhoge schuld.

Nguyen roept ondernemers met coronaschulden of schuld door andersoortige pech op om hulp te zoeken. “Er is een heel scala aan rechtsmaatregelen en procedures die je kunt inzetten op het moment dat je niet verder kunt. Heb je een levensvatbare onderneming, dan is een goede afwikkeling van de schuldsanering heel goed mogelijk. En hoe sneller je je aanmeldt, hoe groter de kans is dat we op tijd zijn.”

Klik hier voor de video ‘nieuwe regeling biedt uitkomst voor ondernemer met belastingschuld’

fd.nl /regen-aanmaningen-is-voorbode-van-faillissementsgolf

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Schuldhulpverlening? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Schuldhulpverlening? Stuur ons dan een e-mail.

Testimonials

 • Expertise en doortastendheid

  In Februari 2023 kwam ik lichtelijk ontredderd bij Phuong Nguyen en Lars Bolmers op gesprek. Mijn eenmanszaak ging alles behalve goed, mijn schuldeisers hijgden in mijn nek en ik overzag niets anders dan ellende.

  Phuong heeft met haar doortastendheid snel de leiding genomen en een stappenplan uiteengezet. Van opheffingsuitverkoop tot saneringsvoorstel aan de crediteuren: alles werd uitgedacht en doorgesproken. Met resultaat! We hebben nu, eind september 2023, de zaak volledig kunnen afsluiten. Wij zijn niet persoonlijk failliet gegaan, onze schuldeisers zijn tevreden en wij kunnen weer verder met ons leven!

  Enorme dank dan ook aan Phuong en Lars voor de mentale ondersteuning wanneer het lastig was en de expertise op het gebied waar wij (verder gelukkig) echt geen weet van hebben.

 • Zeldzame mix van zakelijke doeltreffendheid en empathische betrokkenheid

  Vanaf het eerste contact tot en met de laatste afsluitende meeting was werken met Phuong Nguyen een verademing. Ze heeft een zeldzame mix van zakelijke doeltreffendheid en empathische betrokkenheid.

  Phuong is een expert in haar vakgebied en heeft ons in korte tijd geweldig begeleid bij het verantwoord beëindigen van mijn door Corona in zwaar weer terecht gekomen besloten vennootschap. Ze kan ontzettend goed luisteren en neemt resoluut het voortouw. Ik was erg blij steeds op haar te kunnen terugvallen en vragen te kunnen stellen. Ze is scherp op details en weet exact aan te geven wat de mogelijkheden en oplossingen zijn.

  Wij zijn haar zeer erkentelijk. Nogmaals dank!

  Michiel Post

Sectievoorzitter: Phuong Nguyen

Specialisten

Contactformulier Schuldhulpverlening

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.