ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Schuldhulpverlening

Ben jij een (ex-)ondernemer en stapelen de problemen zich op? Onze afdeling schuldhulpverlening kan je helpen!

Herken je dit?

 • Je loopt achter met de betaling van je vaste lasten, zoals huur, verzekering of belasting;
 • Je weet niet waar je de salarissen van je personeel deze maand van moet betalen;
 • Je spaargeld is op, je pensioenpotje is leeg;
 • Je privéleven leidt er onder;
 • Je hebt schulden;
 • Incassobureaus en deurwaarders komen regelmatig langs;
 • Je opent de binnenkomende post niet meer;
 • Je boekhouding is niet op orde;
 • Je belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend;
 • Je bent de regie kwijt over je onderneming;
 • Een faillissement hangt in de lucht.

Neem dan contact op met ons. Vaak kan er meer dan je denkt! Wij helpen je graag verder.

aanmeldformulier schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers

Cijfers tonen aan dat er in Nederland steeds meer mensen zijn die in een problematische schuldensituatie terecht komen. Okkerse & Schop Advocaten biedt in samenwerking met gemeente en het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers die in financiële problemen verkeren. Het uitgangspunt is daarbij om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten dan wel een faillissement te voorkomen. De inkomsten van de onderneming en mogelijke financiering kunnen er voor zorgen dat er meer vermogen aanwezig is om de schuldproblemen op te lossen.

Minnelijke regeling

Onze advocaten helpen inzicht te verkrijgen in de schuldenproblematiek en helpen om dit samen met u op te lossen. Zo kunnen we met de crediteuren in gesprek gaan om een zogenaamde minnelijke regeling te treffen.  Dit kan leiden tot finale kwijting: na afloop van deze regeling zijn er geen vorderingen meer.

Ook kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om bedrijfskapitaal te verkrijgen. Een van de mogelijkheden is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan. Om voor een dergelijk krediet in aanmerking te komen moet de onderneming wel levensvatbaar zijn.

Maar ook als dat niet het geval is zijn er andere oplossingen.

Schuldsanering via WSNP

Mocht het bereiken van een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan staan de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten u als ondernemer of ex-ondernemer bij in het traject richting de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze regeling geeft een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen weer zicht op een schuldenvrije toekomst. De WSNP is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om gemiddeld na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

De Rechtbank beslist over de toelating tot de schuldsaneringsregeling, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de schuldsaneringsregeling. Belangrijke voorwaarden voor toelating tot de regeling zijn:

 • een vrijwillig akkoord over afbetaling is niet meer mogelijk;
 • de schulden zijn te goeder trouw ontstaan;
 • u heeft de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik gemaakt van de WSNP.

Schuldsanering of faillissement?

Het grootste voordeel van de schuldsaneringsregeling boven een faillissement is dat de mogelijkheid bestaat om een ‘schone lei’ te verdienen. In dat geval worden uw schulden na een vastgestelde periode kwijtgescholden. Bij Okkerse & Schop Advocaten werkt een aantal medewerkers als bewindvoerder in schuldsaneringsregelingen. Bij ons is alle expertise aanwezig om u door deze moeilijke periode heen te loodsen. Een faillissement kan vaak voorkomen worden als alle partijen op tijd rond de tafel gaan zitten, dat is waar Okkerse & Schop Advocaten zich in heeft gespecialiseerd.

Dwangakkoord

Soms lukt het niet om een  minnelijke schuldenregeling te treffen. In dat geval kan er een dwangakkoord worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank bekijkt dan of het redelijk is dat de schuldeisers een regeling weigeren en dwingt ze eventueel om alsnog mee te werken. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Kosten schuldhulpverlening

Voor ondernemers of ex-ondernemers die woonachtig zijn in Almere, Lelystad, Dronten en/of de gemeente Noordoostpolder wordt het schuldhulpverleningstraject bij Okkerse & Schop Advocaten vergoed door de betreffende gemeente.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Ons advocatenkantoor kan u adviseren over mogelijkheden speciaal voor ondernemers of ex-ondernemers. We hebben jarenlange ervaring opgebouwd waardoor onze specialisten snel inzicht kunnen krijgen in de financiële problemen waar uw onderneming mee te maken heeft. Wij begrijpen dat u daar wakker van kunt liggen, wij gaan graag samen met u aan de slag om de juiste oplossingen te zoeken.

Wij zijn aangesloten bij de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

NVVK financiële hulpverleners

Okkerse & Schop Advocaten werkt daarin onder andere samen met Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, MKB Doorgaan, Zelfstandigenloket Flevoland (voor gemeentes Almere, Lelystad, Emmeloord, Urk, NOP, Zeewolde en Dronten) en Ondernemersloket Harderwijk.

MKB Doorgaan vroegsignalering financiële problemen   Zelfstandigenloket Flevoland hulp advies en coaching voor ondernemers in Flevoland Ondernemersloket Harderwijk Een platform voor en door ondernemers in Harderwijk

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Schuldhulpverlening? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Schuldhulpverlening? Stuur ons dan een e-mail.
Sectievoorzitter: Phuong Nguyen

Specialisten

Contactformulier Schuldhulpverlening

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.