ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Privacyrecht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor iedere organisatie een risicofactor. Dat geldt niet alleen voor private ondernemingen, maar ook voor (semi-) overheidsinstellingen, zoals gemeenten en zorgorganisaties.

AVG, datalekken, verwerkersovereenkomsten, FG, alles wat te maken heeft met de regelgeving rondom privacy: de sectie privacyrecht van Okkerse & Schop Advocaten adviseert organisaties hoe hier mee om te gaan.

AVG

De AVG legt een aantal verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Tegenwoordig verwerkt bijna iedere organisatie persoonsgegevens. Niet naleving van de verplichtingen kan tot vervelende sancties leiden, waaronder hoge boetes.

Verwerkersovereenkomst

Een van die verplichtingen is het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Dit is verplicht indien de verwerking van persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een derde partij. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbesteden van de salarisadministratie of het gebruik maken van de dienstverlening van een cloud dienstverlener. Deze overeenkomst moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Okkerse & Schop Advocaten stelt dergelijke verwerkersovereenkomsten op en beoordeelt bestaande verwerkersovereenkomsten.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, kan er sprake zijn van een datalek. In sommige gevallen moet een organisatie dit datalek melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In een aantal gevallen dient het datalek ook te worden gemeld bij betrokkene, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Voor het melden van een datalek gelden korte termijnen. Okkerse & Schop Advocaten adviseert ondernemingen over het al dan niet melden van een datalek.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Bij ons advocatenkantoor werken advocaten die gespecialiseerd zijn in privacyrecht en ruime ervaring hebben op dit relatief nieuwe terrein van wetgeving. Wij verzorgen regelmatig lezingen en workshops over dit onderwerp. De AVG wetgeving is nog niet algemeen bekend en roept nog veel vragen op. Daar gaan onze advocaten graag mee aan de slag. Doelgericht en persoonlijk betrokken, samen met u zoeken we naar de beste oplossingen.

Werkveld:

Het werk van onze privacyspecialisten is veelzijdig, een paar voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

 • Algemene vraagstukken over het verwerken van persoonsgegevens;
 • Het beoordelen van het compliancebeleid;
 • Het adviseren over algemene andere vraagstukken over de AVG, bijvoorbeeld over de verantwoordingsplicht en de uitgebreide rechten van betrokkenen;
 • Het opstellen en beoordelen van een privacybeleid en privacyprotocol;
 • Adviseren over het effect van de AVG op organisaties en overheidsinstellingen.

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Privacyrecht? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Privacyrecht? Stuur ons dan een e-mail.
Sectievoorzitter: Phuong Nguyen

Specialisten

Contactformulier Privacyrecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.