ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus:

wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:

Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:
Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht en is toegespitst op rechtspersonen met een winstoogmerk: ondernemingen.

Elke ondernemer kan ermee te maken krijgen: geschillen, overnames, aansprakelijkheidskwesties. Maar ook het opstellen van algemene voorwaarden of het nalezen van een belangrijke overeenkomst – soms wilt u even sparren met een specialist. Dat kan bij Okkerse & Schop Advocaten, wij verbinden ondernemen en recht met elkaar. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt bezighouden met uw core business.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten:

Onze advocaten beantwoorden al uw juridische vragen. Geen wollige adviezen of lange notities als dat niet hoeft. Gewoon een helder antwoord. Soms wilt u even van gedachten wisselen vóórdat zaken uit de hand lopen. Wij fungeren dan graag als klankbord. Doelgericht, en vaak verrassend. We komen met oplossingen waar anderen nog niet aan hebben gedacht.

Werkveld:

Wij kunnen u onder meer adviseren over samenwerkingsverbanden, over de inrichting van de concernstructuur, over het opstellen van contracten, het herzien van algemene voorwaarden, of over een bedrijfsovername/aandelenoverdracht en het voorkomen of afwikkelen van geschillen die de onderneming kunnen treffen, intern of extern.

Mocht het nodig zijn, dan staan we u bij in een gerechtelijke procedure. Vaak hoeft het niet zover te komen, maar wanneer dat wel het geval is dan staan we naast u en als het nodig is voor u. Persoonlijk betrokken! Wat de kwestie ook is, wij helpen u om het beste resultaat te behalen.

Enkele bijzondere aandachtsgebieden waarin onze specialisten opereren zijn:

 • Aandeelhouders- en participatiekwesties;
 • Aandelenoverdracht;
 • Activa-/passiva transacties;
 • Financiering en zekerheden (waaronder borg, pand- en hypotheekrecht);
 • Geschillen aangaande de onderneming;
 • Borgstelling;
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en professionals;
 • Geldvorderingen (inclusief incasso en beslaglegging);
 • Het opstellen en herzien van overeenkomsten,  waaronder:
  • algemene voorwaarden;
  • franchise overeenkomsten;
  • samenwerkingsovereenkomsten;
  • licentie overeenkomsten;
  • IT overeenkomsten;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • distributieovereenkomsten;
  • geldlening- en geheimhoudingsovereenkomsten.

Algemeen verbintenissenrecht:

Het algemeen verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft kort gezegd de algemene, alomvattende regels aangaande allerhande overeenkomsten (waaronder de bij het ondernemingsrecht al benoemde specifieke soorten overeenkomsten, maar ook met betrekking tot andere soorten overeenkomsten zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten).

Het verbintenissenrecht behandelt onder meer de vraagstukken over onrechtmatige daad, de vereisten voor een schadevergoeding, verrekening, verjaring en geeft regels aangaande het tot stand komen, (niet-)nakomen en beëindigen van overeenkomsten. Onze advocaten zijn hierin goed thuis en helpen u graag dit soort kwesties vooraf goed te regelen en wij helpen u graag als er onverhoopt toch problemen met uw contractwederpartij zijn ontstaan. Uw verbintenisrechtelijke zaak is bij onze advocaten in goede handen. Dankzij de jarenlange ervaring en kennis van dit rechtsgebied treden zij snel en slagvaardig voor u op.

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Ondernemingsrecht? Stuur ons dan een e-mail.

Testimonials

 • Alle facetten van mijn zaak werden breed onderzocht

  “Ik ben de zoon van een ondernemer, en thans ook zelf ondernemer met decennia ervaring in de verzekeringsbranche. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden raakte ik in geschil met een verzekeringsmaatschappij en kwam vervolgens in een spinnenweb terecht. Ik besefte dat ik juridische hulp nodig had en ben in contact gekomen met Okkerse & Schop Advocaten via mijn huisadvocaat, die mij de expertise van dit bureau aanbeval.

  Mijn eerste contact was met mevrouw Phuong Nquyen en haar kantoorgenote. Hoewel ik even twijfelde of twee advocaten nou wel een goed idee was, heeft dat feit me uiteindelijk juist aangenaam verrast.
  Gaandeweg kreeg ik vertrouwen in deze constructie, de dames wisten van wanten! Zij hebben alle facetten van mijn zaak breed onderzocht, en weten waar ze het over hebben. Bovendien waren zij altijd zeer goed bereikbaar, juist omdat zij als duo opereerden. Toen ik uiteindelijk persoonlijk in gesprek moest gaan met de tegenpartij werd ik daar goed op voorbereid door mijn advocaten en ging ik dankzij die voorbereiding en de deskundigheid van mijn advocaten vol vertrouwen het gesprek in.

  De zaak is voor mij uitstekend verlopen, dankzij de deskundige inzet van de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten.”

  | Cliënt Ondernemingsrecht

 • De uitwerking die wij voor ogen hadden

  “Wij hebben het als erg prettig ervaren om met Bas van Dijen samen te werken aan verschillende zaken in het afgelopen jaar. Zijn goede adviezen hebben de uitwerking gehad welke wij voor ogen hadden, we zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Mochten er nieuwe zaken gaan spelen, zal ik zeker weer contact met Okkerse & Schop Advocaten opnemen maar dat is volgens mij wel bekend.”

  | Holland Composites | Sven Erik Janssen

 • Geen nummer maar een persoon!

  “Dankbaar kijken wij terug op ons moeilijke jaar.

  Wij, vader, moeder en dochter van 10 moesten helaas met pijn in ons hart de deuren sluiten van ons restaurant in het centrum van Almere, een faillissement volgde. Drie B.V.s stonden op onze naam: twee holdings en één werkmaatschappij, het restaurant. Alle drie zijn ze failliet verklaard en waarbij een curator is benoemd. Ik hoef u niet te vertellen dat een curator er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen, zo ook de bestuurdersaansprakelijkheid bij een B.V.

  Tegen een curator en het juridische vakgebied ben je als persoon met weinig juridische kennis niet opgewassen. Ons werd verzocht om al onze waardevolle spullen te verkopen, ons huis te verkopen en alle waarde aan de boedel beschikbaar te maken om zo de schuld te kunnen voldoen, ondanks dat er nog geen bestuurdersaansprakelijkheid was vastgesteld.

  Op dat moment wisten wij ons geen raad. Wij hebben met ons restaurant al een keer een beroep gedaan op de advocaten van Okkerse en Schop Advocaten en dat was ons goed bevallen. Nu de curator steeds meer druk uitoefende op ons privé hebben wij ons wederom gewend tot Okkerse en Schop Advocaten en zijn daar met advocaat Phuong Nguyen in contact gebracht.

  Na een gesprek om de situatie uit te leggen werden wij begrepen door mevrouw Phuong Nguyen en kregen wij ook het gevoel dat we iemand hadden gevonden die ons juridisch kon bij staan en ons niet als nummer zag, maar als gezin. Vanaf dat moment liepen alle gesprekken tussen de curator en onze B.V.s via Phuong Nguyen. Zij koppelde dit netjes terug aan ons en vroeg om feedback zodat zij het in de juiste formulering weer kon beantwoorden aan de curator.

  Inmiddels na veel correspondentie zijn we bijna één jaar verder, de curator probeert op allerlei manieren om iets boven water te krijgen, maar door de kennis en vastberadenheid van Phuong Nguyen is de curator hierin niet geslaagd.

  Na een slotgesprek met alle partijen bij elkaar is gebleken dat er geconcludeerd kon worden dat er -anders dan het oorspronkelijke standpunt van de curator- geen sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid. De faillissementen werden vervolgens snel opgeheven.

  Zonder mevrouw Phuong Nguyen hadden wij dit niet bereikt en waren wij naar alle waarschijnlijkheid persoonlijk failliet verklaard met alle consequenties van dien.”

  | Alexander van der Weerden

 • Meer dan volledige inzet

  “Okkerse en Schop Advocaten is een advocatenkantoor dat bij ons bedrijf past. De mensen die er werken zijn prettig in de omgang en deskundig op hun vakgebied. In de jarenlange samenwerking hebben zij de belangen van A.S.F. Fischer BV altijd met meer dan volledige inzet verdedigd. Op die manier hebben zijn hun steentje bijgedragen aan het succes van onze organisatie.”

  | A.S.F. Fischer BV | Arnoud Booij | Algemeen directeur

 • Meedenken vanuit het perspectief van de ondernemer

  “Met Bas van Dijen is het uitzonderlijk prettig samenwerken; hij is vakinhoudelijk sterk en denkt altijd mee vanuit het perspectief van de ondernemer.”

  | Managing Director Pinlock

 • Persoonlijk betrokken en doelgericht

  “De bikes van Giant veroveren de harten van mensen die ervoor gekozen hebben om fietsen een onderdeel van hun leven te maken. Giant biedt hen een vertrouwde basis op elke weg en/of pad dat voor hen ligt. In Okkerse & Schop Advocaten heeft Giant een betrouwbare partner gevonden die persoonlijk betrokken is en doelgericht te werk gaat, wat goed aansluit bij onze filosofie. Wij laten ons al jaren door Bas van Dijen adviseren bij juridische kwesties. Graag bericht ik over Bas. Bas is voor ons makkelijk bereikbaar en reageert inhoudelijk snel en adequaat. Bas handelt eventuele kwesties pragmatisch en efficiënt af.“

  | Giant Europe B.V. | Eric Ramaekers

 • Betrouwbare en kundige adviseurs

  “De wereld mooier maken, warmer en gezelliger is de missie van Edelman. Dat vertaalt zich in een strategie waarbij wij klanten ontzorgen met superieure service, kwaliteit en professionaliteit. Helaas hebben we ook regelmatig juridische kwesties te managen waarbij wij partners zoeken die passen in onze filosofie. Ontzorgen en professionaliteit zien we ook terug bij Okkerse & Schop Advocaten. Om die reden werken we inmiddels al wat jaren samen. Met Sjakko van Raaijen en Bas van Dijen hebben we korte lijnen. In hen vinden we betrouwbare en ter zake kundige adviseurs, die echt met ons meedenken en snel en adequaat inspringen op onze vragen en behoeften. En, ook niet onbelangrijk, die zaken voor ons winnen.”

  | Edelman | Ronald van Veen | CEO

 • Belangrijke partner

  “De afgelopen jaren heb ik zeer prettig samengewerkt met Okkerse & Schop en met name met Sjakko van Raaijen. Als huis advocaat van onze onderneming in Almere hebben Sjakko en zijn team ons actief ondersteund op het gebied van zakelijke contracten, algemene inkoopvoorwaarden, arbeidsgeschillen tot zelfs strafrechtelijke zaken. Korte, directe lijnen, zeer snelle opvolging en inhoudelijke goede adviezen zijn uiteindelijk de basis van deze fijne samenwerking. In het afgelopen jaar is de samenwerking met Okkerse & Schop verder uitgebreid met Phuong Nguyen en haar team. Haar persoonlijk benadering en zeer kundige adviezen hebben bijgedragen aan een fijne samenwerking op het gebied van privacy,  security en specifiek GDPR. Zowel Sjakko als Phuong waren voor mij een ervaren, kundige en betrouwbare schakel voor mijn positie als Operationeel Directeur.”

  | ReflexSystems | Quintijn Knepper | Operationeel Directeur

 • Snelle reactie en duidelijke antwoorden

  “Als MKB in de regio zijn we erg tevreden over de samenwerking met Okkerse & Schop Advocaten in verband met  de snelle reactie op al onze vragen en de duidelijke antwoorden en adviezen die wij krijgen. Als kleiner bedrijf met 70 tot 80 fte komt er ook vaak emotie om de hoek kijken die een duidelijk zicht kan vertroebelen. Sjakko helpt het zakelijk te houden en bij de kern te blijven, zonder het oog voor het menselijke te verliezen. Voor ons is Okkerse & Schop Advocaten onmisbaar.”

  | Iscal Sugar | Jan-Arent de Vos van Steenwijk |  General manager

 • Accuraat, snel en vakbekwaam

  “Okkerse en Schop Advocaten is een kantoor met zeer ervaren advocaten. We hebben al jaren een goed en informeel contact met Sjakko van Raaijen. Zijn hulp bij het oplossen van juridische vraagstukken is accuraat, snel en vakbekwaam. Men is duidelijk naar de klant toe met betrekking tot de mogelijkheden en kosten. De prijs- kwaliteitsverhouding is absoluut top! Okkerse & Schop Advocaten is het aanbevelen waard!”

  | Forms Broker Group BV | Leo van Sunder | Directeur

 • Afspraken worden goed na gekomen

  “Bij Okkerse en Schop Advocaten ben je geen dossier. Wanneer u besluit contact op te nemen met de advocaten van Okkerse en Schop, dan maakt u een juiste keuze. Zij hebben oog voor mensen. U bent bij hen geen dossier en zij verliezen de achterliggende belangen niet uit het oog. Dat is waar het bij juridisch advies om draait. Onze advocaat houdt ons altijd op de hoogte van de vorderingen die er gemaakt worden en helpt ons te ontzorgen van het probleem. In het bijzonder Sjakko van Raaijen: afspraken worden goed na gekomen, transparante communicatie, en uitmuntende kennis op gebied van Ondernemersrecht zijn kenmerkend voor hem.”

  | Ford dealer Schurer-Kamphuis | Evert Schurer | Directeur

 • Uit handen geven

  “Beste Bas,

  Graag wil ik je nog even extra bedanken voor het bijstaan van mijn holding. Als jarenlange ondernemer krijg je het gevoel dat je alles wel aan kan.

  Op een gegeven moment kom je  in een situatie en zie je na een rusteloze nacht in dat je toch echt een professional nodig hebt. Er vliegen cijfers om je oren en kreten waar je nog nooit van gehoord hebt. Dankzij een wederzijdse klant/leverancier heb ik je adres gekregen.

  Dat ik dit stukje uit handen kon geven aan jou heeft er voor gezorgd dat mijn belangen weer goed vertegenwoordigd werden en ik soms kon zeggen…. Ik laat mijn advocaat er even naar kijken, als hij het goed vindt ben ik tevreden. Best wel stoer toch 😊

  Dank je wel voor alles en de goede afloop!” | Okke Zitman

 • Spreekt de taal van de klant

  “Met een paar woorden Bas beschrijven:

  • Direct
  • Zakelijk
  • Spreekt de taal van de klant” | Frank Notenboom
Sectievoorzitter: Sjakko van Raaijen

Specialisten

Contactformulier Ondernemingsrecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.