ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht en is toegespitst op rechtspersonen met een winstoogmerk: ondernemingen.

Elke ondernemer kan ermee te maken krijgen: geschillen, overnames, aansprakelijkheidskwesties. Maar ook het opstellen van algemene voorwaarden of het nalezen van een belangrijke overeenkomst – soms wilt u even sparren met een specialist. Dat kan bij Okkerse & Schop Advocaten, wij verbinden ondernemen en recht met elkaar. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt bezighouden met uw core business.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten?

Onze advocaten beantwoorden al uw juridische vragen. Geen wollige adviezen of lange notities als dat niet hoeft. Gewoon een helder antwoord. Soms wilt u even van gedachten wisselen vóórdat zaken uit de hand lopen. Wij fungeren dan graag als klankbord. Doelgericht, en vaak verrassend. We komen met oplossingen waar anderen nog niet aan hebben gedacht.

Werkveld:

Wij kunnen u onder meer adviseren over samenwerkingsverbanden, over de inrichting van de concernstructuur, over het opstellen van contracten, het herzien van algemene voorwaarden, of over een bedrijfsovername/aandelenoverdracht en het voorkomen of afwikkelen van geschillen die de onderneming kunnen treffen, intern of extern.

Mocht het nodig zijn, dan staan we u bij in een gerechtelijke procedure. Vaak hoeft het niet zover te komen, maar wanneer dat wel het geval is dan staan we naast u en als het nodig is voor u. Persoonlijk betrokken! Wat de kwestie ook is, wij helpen u om het beste resultaat te behalen.

Enkele bijzondere aandachtsgebieden waarin onze specialisten opereren zijn:

 • Aandeelhouders- en participatiekwesties;
 • Aandelenoverdracht;
 • Activa-/passiva transacties;
 • Financiering en zekerheden (waaronder borg, pand- en hypotheekrecht);
 • Geschillen aangaande de onderneming;
 • Borgstelling;
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en professionals;
 • Geldvorderingen (inclusief incasso en beslaglegging);
 • Het opstellen en herzien van overeenkomsten,  waaronder:
  • algemene voorwaarden;
  • franchise overeenkomsten;
  • samenwerkingsovereenkomsten;
  • licentie overeenkomsten;
  • IT-overeenkomsten;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • distributieovereenkomsten;
  • geldlening- en geheimhoudingsovereenkomsten.

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Ondernemingsrecht? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Heeft u een vraag over Ondernemingsrecht? Stuur ons dan een e-mail.

Testimonials

 • Alle facetten van mijn zaak werden breed onderzocht

  “Ik ben de zoon van een ondernemer, en thans ook zelf ondernemer met decennia ervaring in de verzekeringsbranche. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden raakte ik in geschil met een verzekeringsmaatschappij en kwam vervolgens in een spinnenweb terecht. Ik besefte dat ik juridische hulp nodig had en ben in contact gekomen met Okkerse & Schop Advocaten via mijn huisadvocaat, die mij de expertise van dit bureau aanbeval.

  Mijn eerste contact was met mevrouw Phuong Nquyen en haar kantoorgenote. Hoewel ik even twijfelde of twee advocaten nou wel een goed idee was, heeft dat feit me uiteindelijk juist aangenaam verrast.
  Gaandeweg kreeg ik vertrouwen in deze constructie, de dames wisten van wanten! Zij hebben alle facetten van mijn zaak breed onderzocht, en weten waar ze het over hebben. Bovendien waren zij altijd zeer goed bereikbaar, juist omdat zij als duo opereerden. Toen ik uiteindelijk persoonlijk in gesprek moest gaan met de tegenpartij werd ik daar goed op voorbereid door mijn advocaten en ging ik dankzij die voorbereiding en de deskundigheid van mijn advocaten vol vertrouwen het gesprek in.

  De zaak is voor mij uitstekend verlopen, dankzij de deskundige inzet van de advocaten van Okkerse & Schop Advocaten.”

  | Cliënt Ondernemingsrecht

 • Bas spreekt perfect juridisch Engels

  Bas van Dijen heeft mij ondersteund bij de verkoop van mijn bedrijf. Daar de koper uit Frankrijk kwam en alles in het Engels ging
  was het bijzonder fijn dat Bas perfect juridisch Engels spreekt. Het was een lang traject waarbij een aanval gedaan werd op mijn
  geduld, maar Bas wist het constant perfect voor me op te lossen waarbij mijn belang altijd voorop stond. Bas heeft ervoor gezorgd
  dat ik een goede deal heb behouden met de juiste voorwaarden. De samenwerking heb ik als bijzonder prettig ervaren en klop
  direct weer bij jullie aan indien ik juridische ondersteuning nodig heb.” | JBM Holding | Martijn Dinant

   

 • De uitwerking die wij voor ogen hadden

  “Wij hebben het als erg prettig ervaren om met Bas van Dijen samen te werken aan verschillende zaken in het afgelopen jaar. Zijn goede adviezen hebben de uitwerking gehad welke wij voor ogen hadden, we zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Mochten er nieuwe zaken gaan spelen, zal ik zeker weer contact met Okkerse & Schop Advocaten opnemen maar dat is volgens mij wel bekend.”

  | Holland Composites | Sven Erik Janssen

 • Geen nummer maar een persoon!

  “Dankbaar kijken wij terug op ons moeilijke jaar.

  Wij, vader, moeder en dochter van 10 moesten helaas met pijn in ons hart de deuren sluiten van ons restaurant in het centrum van Almere, een faillissement volgde. Drie B.V.s stonden op onze naam: twee holdings en één werkmaatschappij, het restaurant. Alle drie zijn ze failliet verklaard en waarbij een curator is benoemd. Ik hoef u niet te vertellen dat een curator er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen, zo ook de bestuurdersaansprakelijkheid bij een B.V.

  Tegen een curator en het juridische vakgebied ben je als persoon met weinig juridische kennis niet opgewassen. Ons werd verzocht om al onze waardevolle spullen te verkopen, ons huis te verkopen en alle waarde aan de boedel beschikbaar te maken om zo de schuld te kunnen voldoen, ondanks dat er nog geen bestuurdersaansprakelijkheid was vastgesteld.

  Op dat moment wisten wij ons geen raad. Wij hebben met ons restaurant al een keer een beroep gedaan op de advocaten van Okkerse en Schop Advocaten en dat was ons goed bevallen. Nu de curator steeds meer druk uitoefende op ons privé hebben wij ons wederom gewend tot Okkerse en Schop Advocaten en zijn daar met advocaat Phuong Nguyen in contact gebracht.

  Na een gesprek om de situatie uit te leggen werden wij begrepen door mevrouw Phuong Nguyen en kregen wij ook het gevoel dat we iemand hadden gevonden die ons juridisch kon bij staan en ons niet als nummer zag, maar als gezin. Vanaf dat moment liepen alle gesprekken tussen de curator en onze B.V.s via Phuong Nguyen. Zij koppelde dit netjes terug aan ons en vroeg om feedback zodat zij het in de juiste formulering weer kon beantwoorden aan de curator.

  Inmiddels na veel correspondentie zijn we bijna één jaar verder, de curator probeert op allerlei manieren om iets boven water te krijgen, maar door de kennis en vastberadenheid van Phuong Nguyen is de curator hierin niet geslaagd.

  Na een slotgesprek met alle partijen bij elkaar is gebleken dat er geconcludeerd kon worden dat er -anders dan het oorspronkelijke standpunt van de curator- geen sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid. De faillissementen werden vervolgens snel opgeheven.

  Zonder mevrouw Phuong Nguyen hadden wij dit niet bereikt en waren wij naar alle waarschijnlijkheid persoonlijk failliet verklaard met alle consequenties van dien.”

  | Alexander van der Weerden

 • Ik voelde me zeer gesteund door hem tijdens het hele traject

  “Vanaf het begin was er een prettig en open contact met Bas, met heldere communicatie. Bas van Dijen is energiek, goed bereikbaar, denkt mee, houdt de regie, en  gaat onverschrokken en standvastig te werk. Ik voelde me zeer gesteund door hem tijdens het hele traject. Uiteindelijk hebben we de zaak op een bevredigende en eerlijke manier afgerond  en ik wil hem voor zijn waardevolle inzet hartelijk danken.

  Bas van Dijen kan ik ten zeerste aanbevelen en ik zal, mocht het nodig zijn, zeker weer een beroep op hem doen.”

  | Annelous Münninghoff

 • Proactieve opstelling en plezierige samenwerking

  “In het kader van hulpverlening aan ondernemers ten tijde van Corona is door de gemeente Harderwijk een samenwerking aangegaan met (onder andere) het Advocatenkantoor Okkerse & Schop in de persoon van mr. Phuong Nguyen.

  De afgelopen maanden heeft mevrouw Nguyen in een aantal zaken aantoonbaar het verschil kunnen maken in voor ondernemers belangrijke beslissingen. Opvallend zijn snelheid van handelen, kennis van zaken en haar (en haar kantoor) proactieve opstelling als het gaat om het behartigen van de belangen van de ondernemer.

  De verrichte werkzaamheden varieerden van een reorganisatie van het personeel, strategische overleggen over het al dan niet (en zo ja, in welke vorm en hoe) voortzetten van de onderneming. In verband met de bestaande zekerheidsrechten van hypotheek- en pandhouders zijn gesprekken begeleid, onderhandelingstrajecten met verhuurders danwel fiscus gevoerd, maar ook schuldhulpverlening specifiek voor ondernemers.

  De werkzaamheden zijn door Okkerse & Schop Advocaten tot op heden naar volle tevredenheid van zowel het Ondernemersloket Harderwijk als haar ondernemers uitgevoerd. Een plezierige en constructieve samenwerking die als gevolg van Corona – weliswaar onder druk en kokend water –  goed is opgezet.”

  | Gemeente Harderwijk | Jos Disselhorst | Accountmanager bedrijven

 • Spreekt de taal van de klant

  “Met een paar woorden Bas beschrijven:

  • Direct
  • Zakelijk
  • Spreekt de taal van de klant” | Frank Notenboom
 • Staat pal achter de ondernemer

  “Ruim een jaar geleden hadden we besloten om te stoppen met één van onze ondernemingen. Wij voorzagen dat e.a. nog wel eens complex zou kunnen verlopen. Er waren nogal wat partijen, klanten, leveranciers en financiers, met verschillende belangen. Onze bankier adviseerde ons om e.a. juridisch te laten begeleiden.

  Zo kwamen wij in contact met Bas van Dijen van Okkerse & Schop Advocaten. Nu terugkijkende was dat wat ons betreft een uitstekende keus. Bas is zeer betrokken, vakinhoudelijk sterk en staat pal achter de ondernemer. Ook de wijze van reageren is “to the point” en snel.

  Voor de toekomst hebben wij onze advocaat gevonden. Okkerse & Schop Advocaten en Bas van Dijen zijn zeer aan te bevelen.”

  | Ids Bakker

 • Uit handen geven

  “Beste Bas,

  Graag wil ik je nog even extra bedanken voor het bijstaan van mijn holding. Als jarenlange ondernemer krijg je het gevoel dat je alles wel aan kan.

  Op een gegeven moment kom je  in een situatie en zie je na een rusteloze nacht in dat je toch echt een professional nodig hebt. Er vliegen cijfers om je oren en kreten waar je nog nooit van gehoord hebt. Dankzij een wederzijdse klant/leverancier heb ik je adres gekregen.

  Dat ik dit stukje uit handen kon geven aan jou heeft er voor gezorgd dat mijn belangen weer goed vertegenwoordigd werden en ik soms kon zeggen…. Ik laat mijn advocaat er even naar kijken, als hij het goed vindt ben ik tevreden. Best wel stoer toch 😊

  Dank je wel voor alles en de goede afloop!” | Okke Zitman

 • Meer dan volledige inzet

  “Okkerse en Schop Advocaten is een advocatenkantoor dat bij ons bedrijf past. De mensen die er werken zijn prettig in de omgang en deskundig op hun vakgebied. In de jarenlange samenwerking hebben zij de belangen van A.S.F. Fischer BV altijd met meer dan volledige inzet verdedigd. Op die manier hebben zijn hun steentje bijgedragen aan het succes van onze organisatie.”

  | A.S.F. Fischer BV | Arnoud Booij | Algemeen directeur

 • Meedenken vanuit het perspectief van de ondernemer

  “Met Bas van Dijen is het uitzonderlijk prettig samenwerken; hij is vakinhoudelijk sterk en denkt altijd mee vanuit het perspectief van de ondernemer.”

  | Managing Director Pinlock

 • Persoonlijk betrokken en doelgericht

  “De bikes van Giant veroveren de harten van mensen die ervoor gekozen hebben om fietsen een onderdeel van hun leven te maken. Giant biedt hen een vertrouwde basis op elke weg en/of pad dat voor hen ligt. In Okkerse & Schop Advocaten heeft Giant een betrouwbare partner gevonden die persoonlijk betrokken is en doelgericht te werk gaat, wat goed aansluit bij onze filosofie. Wij laten ons al jaren door Bas van Dijen adviseren bij juridische kwesties. Graag bericht ik over Bas. Bas is voor ons makkelijk bereikbaar en reageert inhoudelijk snel en adequaat. Bas handelt eventuele kwesties pragmatisch en efficiënt af.“

  | Giant Europe B.V. | Eric Ramaekers

 • Betrouwbare en kundige adviseurs

  “De wereld mooier maken, warmer en gezelliger is de missie van Edelman. Dat vertaalt zich in een strategie waarbij wij klanten ontzorgen met superieure service, kwaliteit en professionaliteit. Helaas hebben we ook regelmatig juridische kwesties te managen waarbij wij partners zoeken die passen in onze filosofie. Ontzorgen en professionaliteit zien we ook terug bij Okkerse & Schop Advocaten. Om die reden werken we inmiddels al wat jaren samen. Met Sjakko van Raaijen en Bas van Dijen hebben we korte lijnen. In hen vinden we betrouwbare en ter zake kundige adviseurs, die echt met ons meedenken en snel en adequaat inspringen op onze vragen en behoeften. En, ook niet onbelangrijk, die zaken voor ons winnen.”

  | Edelman | Ronald van Veen | CEO

 • Belangrijke partner

  “De afgelopen jaren heb ik zeer prettig samengewerkt met Okkerse & Schop en met name met Sjakko van Raaijen. Als huis advocaat van onze onderneming in Almere hebben Sjakko en zijn team ons actief ondersteund op het gebied van zakelijke contracten, algemene inkoopvoorwaarden, arbeidsgeschillen tot zelfs strafrechtelijke zaken. Korte, directe lijnen, zeer snelle opvolging en inhoudelijke goede adviezen zijn uiteindelijk de basis van deze fijne samenwerking. In het afgelopen jaar is de samenwerking met Okkerse & Schop verder uitgebreid met Phuong Nguyen en haar team. Haar persoonlijk benadering en zeer kundige adviezen hebben bijgedragen aan een fijne samenwerking op het gebied van privacy,  security en specifiek GDPR. Zowel Sjakko als Phuong waren voor mij een ervaren, kundige en betrouwbare schakel voor mijn positie als Operationeel Directeur.”

  | ReflexSystems | Quintijn Knepper | Operationeel Directeur

 • Snelle reactie en duidelijke antwoorden

  “Als MKB in de regio zijn we erg tevreden over de samenwerking met Okkerse & Schop Advocaten in verband met  de snelle reactie op al onze vragen en de duidelijke antwoorden en adviezen die wij krijgen. Als kleiner bedrijf met 70 tot 80 fte komt er ook vaak emotie om de hoek kijken die een duidelijk zicht kan vertroebelen. Sjakko helpt het zakelijk te houden en bij de kern te blijven, zonder het oog voor het menselijke te verliezen. Voor ons is Okkerse & Schop Advocaten onmisbaar.”

  | Iscal Sugar | Jan-Arent de Vos van Steenwijk |  General manager

 • Accuraat, snel en vakbekwaam

  “Okkerse en Schop Advocaten is een kantoor met zeer ervaren advocaten. We hebben al jaren een goed en informeel contact met Sjakko van Raaijen. Zijn hulp bij het oplossen van juridische vraagstukken is accuraat, snel en vakbekwaam. Men is duidelijk naar de klant toe met betrekking tot de mogelijkheden en kosten. De prijs- kwaliteitsverhouding is absoluut top! Okkerse & Schop Advocaten is het aanbevelen waard!”

  | Forms Broker Group BV | Leo van Sunder | Directeur

 • Afspraken worden goed na gekomen

  “Bij Okkerse en Schop Advocaten ben je geen dossier. Wanneer u besluit contact op te nemen met de advocaten van Okkerse en Schop, dan maakt u een juiste keuze. Zij hebben oog voor mensen. U bent bij hen geen dossier en zij verliezen de achterliggende belangen niet uit het oog. Dat is waar het bij juridisch advies om draait. Onze advocaat houdt ons altijd op de hoogte van de vorderingen die er gemaakt worden en helpt ons te ontzorgen van het probleem. In het bijzonder Sjakko van Raaijen: afspraken worden goed na gekomen, transparante communicatie, en uitmuntende kennis op gebied van Ondernemersrecht zijn kenmerkend voor hem.”

  | Ford dealer Schurer-Kamphuis | Evert Schurer | Directeur

 • Pro-actief en doelgericht

  Ik heb met de nodige advocaten gewerkt maar Bas is favoriet. Hij denkt en schakelt snel. Samen een strategie bedacht. Maar veel belangrijker nog, dankzij Bas zijn we tijdens de zaak er ook trouw aan gebleven. Met de gewenste uitkomst. Hij communiceert pro-actief en is doelgericht (schrijft niet om te schrijven). Je voelt dat jij centraal staat, niet de zaak. Ik kan je Bas van harte aanbevelen.

  Joost Rijlaarsdam

 • Okkerse & Schop Advocaten maken het verschil

  Ongelofelijk wat een verschil het kan maken wanneer je een partij als Okkerse & Schop advocaten achter je hebt staan! In onze laatste overname voorkwam Bas van Dijen potentiële risico’s waar wijzelf nooit aan zouden denken. Ik zou en zal het advocatenkantoor Okkerse & Schop Advocaten bij iedereen aanraden.

  Nick Saleem Ceo Richfield Trading

Sectievoorzitter: Sjakko van Raaijen

Specialisten

Contactformulier Ondernemingsrecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.