Het arbeidsrecht omvat alle wet- en regelgeving die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Deze verhouding kan soms flink verstoord zijn. Beide partijen hebben dan belangen die tot conflicten leiden. De arbeidsrecht advocaten van Okkerse & Schop Advocaten helpen met het voorkomen, oplossen of verzachten van deze conflicten.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten:

U kunt een actieve houding van ons verwachten. We overleggen regelmatig met u en zorgen ervoor dat u volledig geïnformeerd wordt. Korte lijnen, duidelijke informatie, en altijd goed bereikbaar. En vooral: we staan voor u! Strijdvaardig, maar met voldoende afstand om met u de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Werkveld:

Wij stellen arbeidscontracten op en beoordelen bestaande overeenkomsten. U kunt ook bij ons terecht voor advies over medezeggenschap (OR), flexibele arbeidsverhoudingen en collectief arbeidsrecht. Verder staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagkwesties, we adviseren over schadevergoedingen, bij reorganisaties, over concurrentiebedingen, ziekte-problematiek, afvloeiingsregelingen, payrolling en detachering. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen dan verlenen wij rechtsbijstand.