ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Sjakko van Raaijen

Sjakko als advocaat:

Sjakko is in 1996 beëdigd als advocaat en sindsdien werkzaam bij Okkerse & Schop Advocaten. In januari 2002 is hij partner geworden. Vanaf april 2019 is hij voorzitter van de maatschap.

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waarbij de nadruk lag op ondernemings- en arbeidsrecht. Als advocaat vindt hij het belangrijk om zijn cliënten regelmatig persoonlijk te spreken en met ze mee te denken over hun bedrijf.

“Ik ben graag faciliterend voor mijn klanten. Dat wil zeggen, dat ik er van geniet om met mijn kennis en ervaring mijn klanten te helpen om keuzes te maken. Soms linksaf, soms rechtsaf, maar altijd met de blik naar voren”.

“Kennis is macht en als ik dat ten gunste van mijn klanten kan gebruiken, dan geeft dat niet alleen bij mijn klanten een goed gevoel. Als advocaat moet je daarom zorgen dat je juridisch scherp blijft en je kennis up-to-date houdt. Om die reden investeer ik graag in zware specialisatie opleidingen en het lidmaatschap van juridische verenigingen op mijn rechtsgebied.  Ik vind het bovendien een voorrecht om jonge advocaten te kunnen begeleiden en net zo enthousiast te maken over het vak als ik zelf ben”.

Sjakko privé:

“Ik ben graag actief bezig, hardlopen is één van mijn favoriete bezigheden. Ik heb al meerdere marathons gelopen. Dat is een enorme uitdaging en ik ben dan ook steeds weer superblij en trots wanneer het me gelukt is. Thuis heb ik een mooi gezin, waarmee ik ook graag sportief op pad ga. Ik denk dat het wedstrijdelement wel in mijn DNA zit, ik wil graag winnen!”

Werkveld:

In de sectie ondernemingsrecht adviseert en procedeert Sjakko over geschillen in en rond ondernemingen (tussen aandeelhouders, bestuurders, joint ventures, vennoten of geschillen met financiers en banken). Ook stelt hij contracten op, adviseert en begeleidt bij een doorstart na faillissement en adviseert en voert procedures over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Sjakko wordt door de Rechtbank regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Op het gebied van het arbeidsrecht houdt hij zich bezig met advisering over reorganisaties, het begeleiden van werknemers of werkgevers bij (individuele) ontslagdossiers of bij andere arbeid gerelateerde geschillen.

Rechtsgebieden:

Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Nederlands recht (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Specialisatie opleidingen Financiering en Zekerheden, Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, alsmede Insolventierecht (Grotius Academie)
 • Specialisatie opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Erasmus Universiteit)
 • Lid van INSOLAD
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Lid van de Raad van Orde van Advocaten in het arrondissement Midden-Nederland
 • Coördinator van de Sectie Insolventierecht bij Netlaw
 • Bestuurslid Parkhuys Almere

 

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Testimonials

 • Oprechte betrokkenheid

  “Ik ben bijzonder tevreden over de manier waarop Okkerse & Schop mijn zaak snel en grondig heeft geanalyseerd, overgenomen, beetgepakt en behartigd. Vanaf het begin was er oprechte betrokkenheid, heldere communicatie, vertrouwen, eerlijkheid en judicieus advies. Mijn advocaat Sjakko van Raaijen was goed bereikbaar, toegankelijk, begripvol en handelde altijd in mijn belang. Deze lijn heeft zich gedurende de gehele looptijd van het dossier voortgezet. Ik ben bijzonder tevreden. Kortom: Service met een hoofdletter S.”

  | Cliënt Arbeidsrecht

   

 • Betrouwbare en kundige adviseurs

  “De wereld mooier maken, warmer en gezelliger is de missie van Edelman. Dat vertaalt zich in een strategie waarbij wij klanten ontzorgen met superieure service, kwaliteit en professionaliteit. Helaas hebben we ook regelmatig juridische kwesties te managen waarbij wij partners zoeken die passen in onze filosofie. Ontzorgen en professionaliteit zien we ook terug bij Okkerse & Schop Advocaten. Om die reden werken we inmiddels al wat jaren samen. Met Sjakko van Raaijen en Bas van Dijen hebben we korte lijnen. In hen vinden we betrouwbare en ter zake kundige adviseurs, die echt met ons meedenken en snel en adequaat inspringen op onze vragen en behoeften. En, ook niet onbelangrijk, die zaken voor ons winnen.”

  | Edelman | Ronald van Veen | CEO

 • Belangrijke partner

  “De afgelopen jaren heb ik zeer prettig samengewerkt met Okkerse & Schop en met name met Sjakko van Raaijen. Als huis advocaat van onze onderneming in Almere hebben Sjakko en zijn team ons actief ondersteund op het gebied van zakelijke contracten, algemene inkoopvoorwaarden, arbeidsgeschillen tot zelfs strafrechtelijke zaken. Korte, directe lijnen, zeer snelle opvolging en inhoudelijke goede adviezen zijn uiteindelijk de basis van deze fijne samenwerking. In het afgelopen jaar is de samenwerking met Okkerse & Schop verder uitgebreid met Phuong Nguyen en haar team. Haar persoonlijk benadering en zeer kundige adviezen hebben bijgedragen aan een fijne samenwerking op het gebied van privacy,  security en specifiek GDPR. Zowel Sjakko als Phuong waren voor mij een ervaren, kundige en betrouwbare schakel voor mijn positie als Operationeel Directeur.”

  | ReflexSystems | Quintijn Knepper | Operationeel Directeur

 • Snelle reactie en duidelijke antwoorden

  “Als MKB in de regio zijn we erg tevreden over de samenwerking met Okkerse & Schop Advocaten in verband met  de snelle reactie op al onze vragen en de duidelijke antwoorden en adviezen die wij krijgen. Als kleiner bedrijf met 70 tot 80 fte komt er ook vaak emotie om de hoek kijken die een duidelijk zicht kan vertroebelen. Sjakko helpt het zakelijk te houden en bij de kern te blijven, zonder het oog voor het menselijke te verliezen. Voor ons is Okkerse & Schop Advocaten onmisbaar.”

  | Iscal Sugar | Jan-Arent de Vos van Steenwijk |  General manager

 • Accuraat, snel en vakbekwaam

  “Okkerse en Schop Advocaten is een kantoor met zeer ervaren advocaten. We hebben al jaren een goed en informeel contact met Sjakko van Raaijen. Zijn hulp bij het oplossen van juridische vraagstukken is accuraat, snel en vakbekwaam. Men is duidelijk naar de klant toe met betrekking tot de mogelijkheden en kosten. De prijs- kwaliteitsverhouding is absoluut top! Okkerse & Schop Advocaten is het aanbevelen waard!”

  | Forms Broker Group BV | Leo van Sunder | Directeur

 • Afspraken worden goed na gekomen

  “Bij Okkerse en Schop Advocaten ben je geen dossier. Wanneer u besluit contact op te nemen met de advocaten van Okkerse en Schop, dan maakt u een juiste keuze. Zij hebben oog voor mensen. U bent bij hen geen dossier en zij verliezen de achterliggende belangen niet uit het oog. Dat is waar het bij juridisch advies om draait. Onze advocaat houdt ons altijd op de hoogte van de vorderingen die er gemaakt worden en helpt ons te ontzorgen van het probleem. In het bijzonder Sjakko van Raaijen: afspraken worden goed na gekomen, transparante communicatie, en uitmuntende kennis op gebied van Ondernemersrecht zijn kenmerkend voor hem.”

  | Ford dealer Schurer-Kamphuis | Evert Schurer | Directeur

Kennis

 • Deeltijdontslag

  Als u als werkgever wordt geconfronteerd met een structurele en aanzienlijke terugloop van de orderportefeuille, kan het helaas onvermijdelijk zijn om één of meer dienstverbanden geheel te beëindigen. Bij de spelregels en uitdagingen die daarbij spelen wordt in een van de andere bijdragen in deze reeks rond het thema reorganisatie stilgestaan. Maar het kan ook wenselijk zijn om een of meerdere dienstverbanden niet geheel te beëindigen, maar die wel in uren terug te brengen. Is dat dan mogelijk, vraagt u zich wellicht af. Ja er zijn inderdaad mogelijkheden. Als tweede onderwerp in deze reeks wordt hier stilgestaan bij het fenomeen “deeltijdontslag”. Voor deel 1 over NOW 3.0, klik hier.

  De wet kent op zich niet een ontslag voor slechts een beperkt aantal uren. De arbeidsovereenkomst wordt als ondeelbaar gezien en wordt dus in zijn geheel opgezegd of ontbonden. Maar er kunnen  situaties zijn waarbij de noodzakelijke vermindering van de gecontracteerde arbeidsuren in het bedrijf niet ten koste kan gaan van een “heel dienstverband”(één arbeidsplaats). Daar is in de praktijk iets op bedacht. Het zogenaamde “deeltijdontslag”. De werknemer wordt dan via een procedure bij het UWV ontslagen voor de volle omvang van zijn dienstverband en vervolgens direct weer terug in dienst genomen voor minder uren dan het voormalige dienstverband. Een voorbeeld waarin dat uitkomst biedt, is de situatie waarbij uw bedrijf zich bezighoudt met het plaatsen van zonwering/rolluiken en u twee medewerkers in dienst heeft. Als door een teruglopende orderportefeuille het werk sterk is afgenomen en het personeelsbestand dient te worden verminderd, kunt u niet de arbeidsovereenkomst met slechts één medewerker beëindigen. Voor het plaatsen van zware rolluiken is de inzet van twee medewerkers tegelijkertijd vereist. Als u als werkgever zo’n situatie aannemelijk kunt maken, dan zal het UWV meewerken aan het verzoek om “deeltijdontslag” van beide werknemers.

  In de door het UWV gehanteerde regels is opgenomen dat sprake moet zijn van omstandigheden, gelegen in de functies van de werknemers of in de wijze waarop functies met elkaar samenhangen, en die noodzakelijk maken dat de werkgever een groter aantal werknemers voor (deeltijd-)ontslag voordraagt dan het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen. De regels vervolgen:
  De door betrokkenen verrichte werkzaamheden kunnen zo specifiek en specialistisch zijn dat deze niet onderling uitwisselbaar zijn. In dat geval kan spreiding van de inkrimping over alle medewerkers geoorloofd zijn. Dit kan zich ook voordoen bij bijvoorbeeld rooster technische problemen, afname van schoonmaakwerkzaamheden bij verschillende werkgevers, werkzaamheden die redelijkerwijs niet solitair te verrichten zijn en verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet om met meerdere werknemers tegelijkertijd op de werkplek aanwezig te zijn.

  U kunt de teruggang in arbeidsomvang natuurlijk ook in goed overleg met uw werknemers vormgeven. Dat legt u dan vast in een specifiek geformuleerde vaststellingsovereenkomst. Op deze wijze worden ww belangen van de werknemer ook gediend. Let er op dat werknemer ook bij het deeltijdontslag aanspraak kan maken op een transitievergoeding, te berekenen naar evenredigheid van de arbeidsvermindering.

  Het komt er op aan dat uw verzoek aan het UWV deugdelijk wordt gemotiveerd en degelijk wordt onderbouwd. Wij helpen u daar graag bij. Ook voor advies over hoe en wanneer het gesprek met uw medewerkers aan te gaan en voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u natuurlijk bij de advocaten van onze sectie arbeidsrecht terecht.

  Sjakko van Raaijen

 • Is uw bedrijf getroffen door de gevolgen van Corona?

  Werkgevers die getroffen worden door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (in die zin dat er daardoor tijdelijk minder werk is), kunnen in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Het idee daarachter is dat een werkgever die zijn personeel tijdelijk over minder uren hoeft uit te betalen, meer kans heeft om te overleven.

  Als er als direct gevolg van de bijzondere omstandigheid (in dit geval dus het coronavirus) in een bepaalde periode ten minste 20% minder werk is, dan kan de werkgever voor zijn personeel een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. De periode van vermindering van bedrijvigheid dient ten minste 2 en maximaal 24 kalenderweken in beslag te nemen om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen. Als de vermindering van bedrijvigheid naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend. Dat komt omdat de ontheffing slechts bedoeld is als overbrugging van een betrekkelijk korte periode van verminderde bedrijvigheid. Een vergunning wordt overigens niet verleend over de periode voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag is gedaan en voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u ook geen werktijdverkorting aanvragen.

  Zodra u als werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kunt u voor uw werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Als aan de voorwaarden voor de WW-uitkering wordt voldaan, zal de uitkering door het UWV aan u worden overgemaakt. Gedurende de vergunningsperiode betaalt u dan het loon aan de werknemer gewoon door. Uw werknemers blijven bij u in dienst.

  Meer weten over werktijdverkorting? Neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

  Sjakko van Raaijen  

delen via:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.