ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Cees Okkerse

Cees als advocaat:

Cees is sinds 1981 werkzaam in de advocatuur en één van de twee grondleggers van Okkerse & Schop Advocaten. Hij studeerde publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens eerst korte tijd bij de gemeente Amsterdam. Daarna werd het de advocatuur. Cees is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. In beide specialisaties doorliep hij met succes de Grotius Academie. Cees is voorzitter van de sectie arbeidsrecht en lid van de sectie ondernemingsrecht.

Cees privé:

In zijn vrije tijd vind je Cees in de natuur, het theater of verdiept in een boek.

Werkveld:

De advocaat en strateeg Okkerse is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met ondernemingsraden, bij geschillen tussen commissarissen en andere toezichthouders enerzijds en bestuurders anderzijds, vraagpunten tussen aandeelhouders enzovoorts. Hij adviseert, bemiddelt en (indien nodig) procedeert.

Rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Onderwijsrecht

 Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Grotius Academie specialisaties arbeidsrecht en ondernemingsrecht
 • Gedurende 6 jaar lid van Provinciale Staten van Flevoland (1986 – 1992)
 • 10 jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, fractie Water, Wonen en Natuur (2005 – 2015)
 • Hij vervulde en vervult bestuursfuncties op tal van terreinen (gezondheidszorg, cultuursector, natuurbescherming en landelijke advocatuur)
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stad & Natuur Almere
 • Voorzitter van de Stichting Lelystad Airport Moet Door!
 • Secretaris van de Culturele Businessclub Agora
 • Lid van de Raad van Commissarissen bij de Coöp Rabobank Almere
 • Ambassadeur van de gemeente Lelystad
 • Lid van de Raad van Discipline (tuchtcollege voor advocaten) van het Hof Ressort Arnhem-Leeuwarden
 • Cees geeft ook gastlessen aan middelbare scholen en door JINC georganiseerde sollicitatietrainingen aan VMBO-ers
 • Circa vier keer per jaar verzorgt hij met anderen kennislunches voor ondernemers
 • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Kennis

 • Afspiegelingsbeginsel

  Menig ondernemer is dezer dagen genoodzaakt na te denken over een mogelijke inkrimping van zijn of haar organisatie. De Corona-pandemie trekt immers een enorme wissel op de reserves. En dan is het zaak op tijd te schakelen en daarbij tijdig te kijken welke mogelijkheden er zijn.

  Indien ontslag op bedrijfseconomische gronden onvermijdelijk is, dient in beginsel het zogenaamde afspiegelingsbeginsel in acht te worden genomen bij de vraag van wie afscheid kan worden genomen. Daarbij moet worden gekeken welke functies onderling uitwisselbaar zijn. Vervolgens wordt er een uitsplitsing gemaakt naar leeftijdscategorie en dan wordt binnen die categorieën het last in-first out beginsel toegepast. Dat is een hele mond vol en oogt als een rigide methode, waarbij bijna rekenkundig wordt opgedrongen van wie dan afscheid moet worden genomen. De werkelijkheid is, dat als je het goed doordenkt er vaak nog wel wat eigen keuzes te maken zijn. Daarbij komen vragen aan de orde als wat houdt onderling uitwisselbaarheid van functies precies in, welke functies in de onderneming zijn onderling uitwisselbaar en doet eenieder qua werk ook wat de functie omvat of wijkt dat in de praktijk daarvan af. Zijn er mensen die niet weg hoeven volgens het afspiegelingsbeginsel, maar wel bereid zijn als plaatsvervanger het veld te ruimen? En zijn er bijvoorbeeld ook onmisbare mensen in de organisatie. Maar daarover in een volgend artikel meer.

  Meer weten? Bel 036 5346220

  Cees Okkerse, namens de sectie arbeidsrecht

delen via:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.