ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Cathy Brocklebank

Cathy als advocaat:

Cathy is als advocaat werkzaam op de sectie Privacy & Intellectuele Eigendom  en de sectie Verbintenissenrecht. Cathy heeft zowel de bachelor rechtsgeleerdheid als de master informatierecht behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2014 afstudeerde. Tijdens het voltooien van haar master heeft zij bij een middelgroot advocatenkantoor stage gelopen.

“Ik heb een bijzondere belangstelling voor design en productontwikkeling, of dat nu gaat om interieurdesign, fast moving consumer goods of om modeaccessoires. Creativiteit inspireert mij. Dat komt mede door mijn achtergrond bij een multinational in luxegoederen. Mijn kennis pas ik graag toe in mijn werk door onze klanten onder meer te adviseren in de ontwikkelfase, maar ook door te procederen wanneer dat noodzakelijk is.”

Cathy privé:

Haar vrije tijd brengt Cathy graag door met haar familie en vrienden. Daarnaast houdt zij van het lezen van een goed boek en lekker eten. Zij maakt wekelijks tijd voor een sportles intensity.

Werkveld:

Cathy adviseert en procedeert over kwesties binnen het privacyrecht, verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Zij verzorgt ook presentaties en neemt, net als haar sectiegenoten, regelmatig een kennisvideo op.

Rechtsgebieden:

Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Master Informatierecht Universiteit van Amsterdam
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam
 • Werkzaam geweest bij een grote uitgever
 • Werkzaam geweest bij een juridisch advieskantoor
 • Auteur geweest voor een vakblad op het gebied van het verbintenissenrecht
 • Lid van de VPR (Vereniging Privacy Recht)

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Testimonials

 • Betrokken, doortastend en doelgericht

  “Als aspirant piloot raakte ik verstrikt in een juridisch geschil met een vliegschool. Ondanks de herhaaldelijke media publiciteit rondom misstanden in de luchtvaart jegens jonge piloten komen dit soort praktijken helaas nog steeds voor. Omdat het vaak gaat om grote bedragen, in combinatie met weinig vermogen, zijn dit erg uitdagende zaken met hoge risico’s voor de betrokkenen. Dit was dan ook een dossier dat ik onmogelijk zelf tot een goed einde kon brengen. Cathy Brocklebank heeft mij boven verwachting bijgestaan. Niet alleen is zij zeer bekwaam, professioneel, betrokken en oprecht, Cathy ging een stap verder door mijn financiële belang niet uit het oog te verliezen zonder dat ik hoefde in te leveren op het maximaal haalbare resultaat. Cathy onderscheidt zich met haar nauwkeurige voorbereiding waardoor het prettig en soepel communiceren is. Hierdoor heeft ze veel sneller dan verwacht het gewenste resultaat behaald. Mocht ik noodgedwongen nog eens de diensten van een advocaat vereisen, dan weet ik wel wie ik bel.”| Wimar Schippers

 • Zeer snel en vakkundig geholpen

  “Met mijn juridisch geschil wat ik had met een autobedrijf heeft Cathy Brocklebank mij zeer snel en vakkundig geholpen.  De kennis en kunde zijn zeer onderscheidend en hebben mij geholpen om in zeer korte tijd het geschil op te lossen. Het geschil is in ieder geval voor wat mij betreft in mijn voordeel beslecht.

  Ik hoop niet weer een advocaat nodig te hebben maar mocht ik in de toekomst een advocaat nodig hebben dan hoop ik dat Cathy Brocklebank nog steeds beschikbaar is.” | De heer Hercules

Kennis

 • 3 tips voor webwinkels

  Webwinkels zijn er in alle soorten en maten. Met een druk op de knop heeft de consument toegang tot een zo goed als eindeloos assortiment aan producten. Omdat consumenten steeds meer online winkelen, neemt het aantal webwinkels in hoog tempo toe. Heb je een webwinkel? Wees je dan bewust van de regelgeving waar webwinkels aan moeten voldoen. Hier onder volgen 3 tips op basis van de meest gemaakte fouten door webwinkels.

  1. Informeer de consument over zijn recht op ontbinding

  Een online koop kwalificeert als een koop op afstand. Van koop op afstand is sprake als een product wordt gekocht via internet of bijvoorbeeld via de telefoon. Het gaat derhalve om situaties waarbij de consument geen persoonlijk contact heeft met de verkoper. Bij een koop op afstand heeft een consumentkoper in bijna alle gevallen het recht om de koop binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden. De webwinkel is verplicht de consument daarover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de consument in de aankoopbevestiging expliciet op het recht op ontbinding te wijzen. Webwinkels die niet op het recht op ontbinding wijzen, krijgen te maken met een hoge sanctie. De termijn waarbinnen de consument de koop kosteloos kan ontbinden wordt dan van 14 dagen verlengd naar 12 maanden.

  1. Verstrek informatie over de onderneming

   De identiteit van de webwinkeleigenaar moet voor iedere webwinkelbezoeker duidelijk zijn. Maak deze informatie dus makkelijk vindbaar op de website. Vermeld niet alleen de handelsnaam, maar ook onder welke naam de webwinkel staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vermeld daarbij ook de rechtsvorm, het nummer en het adres waaronder de onderneming bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Maak daarnaast duidelijk hoe de consument met de webwinkel in contact kan komen, bijvoorbeeld door een e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden.

  1. Voldoe aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   Privacy is vanzelfsprekend niet het eerste onderwerp waar een webwinkeleigenaar aan denkt. Toch dienen ook webwinkels conform de AVG te handelen. Een webwinkel verwerkt in de regel veelvuldig persoonsgegevens. Daarbij valt te denken aan namen, e-mailadressen, woonadressen en bankrekeningnummers. Uit de AVG volgt voor webwinkels de verplichting om de consument onder meer te informeren over welke persoonsgegevens de webwinkel verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. Daarnaast dient de consument te worden gewezen op zijn privacyrechten, zoals het recht op inzage en het recht om vergeten te worden. De webwinkeleigenaar kan aan deze informatieplicht voldoen door een privacy statement op de website te plaatsen. Andere verplichtingen die op grond van de AVG gelden zijn bijvoorbeeld het bijhouden van een verwerkingsregister en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers.

  Meer weten over de regels voor webwinkels? Bel of mail gerust met de sectie privacy & intellectuele eigendom.

  Cathy Brocklebank

   

 • Een iMac voor € 2,19: mag je daar gerechtvaardigd op vertrouwen of niet?

  Een Apple iMac kan afhankelijk van het schermformaat voor circa € 2.000,– worden aangeschaft. Via de webshop van MediaMarkt kan een iMac met een simpele druk op de knop worden besteld. Onlangs maakte MediaMarkt een fout en bood de iMac in haar webshop aan tegen een koopprijs van € 2,19. Klanten die van deze aanbieding gebruik maakten, kregen de iMac daadwerkelijk geleverd. Eén klant kocht zelfs 3 stuks voor in totaal € 6,57. MediaMarkt ontdekte de fout en verzocht haar klanten  de iMac’s terug te sturen of  het verschil bij te betalen. Een aantal klanten weigerde en nam het standpunt in dat  een koopovereenkomst tot stand is gekomen en dat MediaMarkt de koopovereenkomst heeft bevestigd door de iMac’s te leveren. Volgens deze klanten kunnen zij niet tot teruglevering of bijbetaling worden verplicht. Deze klanten noemen de Leenbakker-zaak als voorbeeld en stellen dat zij de iMac’s mogen houden omdat MediaMarkt de bestelde producten, in tegenstelling tot Leenbakker, wel heeft geleverd.

  Leenbakker bood in 2017 hoogslapers aan voor slechts € 24,–, terwijl die normaal gesproken € 319,– moesten kosten. De hoogslapers werden massaal besteld, maar Leenbakker ontdekte de fout al snel en leverde de bestellingen niet. Kopers eisten dat Leenbakker de hoogslapers tegen de koopprijs van € 24,– zou leveren. Leenbakker weigerde dat en stelde dat het aanbod om een hoogslaper tegen een koopprijs van € 24,– te leveren, overduidelijk een vergissing betrof. Haar wil was er overduidelijk niet op gericht om een hoogslaper voor € 24,– aan te bieden. De rechter gaf Leenbakker gelijk. De hoogslapers hoefden niet te worden geleverd tegen de aangeboden koopprijs.

  Een vergelijkbare situatie speelde in 2018 bij de Bijenkorf. In de webshop van de Bijenkorf werd een witgouden ketting van Cartier met 176 briljant geslepen diamanten aangeboden voor € 402,–, terwijl de ketting daadwerkelijk € 40.200,– kost. Een klant bestelde de ketting en haalde deze op in de winkel. Net als MediaMarkt leverde de Bijenkorf het bestelde product aan de klant. De Bijenkorf ontdekte de fout al snel en verzocht de klant  de Cartier ketting terug te brengen of het verschil bij te betalen. De klant weigerde bij te betalen en kon de ketting niet meer teruggeven omdat zij de ketting cadeau had gedaan aan een familielid. De klant nam het standpunt in dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het bedrag waarvoor de ketting werd aangeboden reëel en juist was, zodat een geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen. De Bijenkorf stelt dat het bekend is dat Cartier zeer exclusieve sieraden verkoopt en het prijsverschil ten opzichte van de andere in de webshop aangeboden sieraden zeer groot is. Daarom is er volgens de Bijenkorf sprake van een evidente vergissing. De klant mocht er daarom niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de Bijenkorf de wil had om de ketting aan te bieden voor € 402,–.

  De rechtbank stelde de Bijenkorf in het gelijk. Volgens de rechtbank is er geen koopovereenkomst tussen de Bijenkorf en de klant tot stand gekomen. Aan de zijde van de Bijenkorf ontbrak de wil om de Cartier ketting tegen een prijs van € 402,– te verkopen, en de klant mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat een koopprijs ter hoogte van € 402,– voor een witgouden Cartier ketting met 176 diamanten juist is. De klant werd veroordeeld tot een bijbetaling ter hoogte van € 39.798,–.

  Gelet op de Bijenkorf-uitspraak is er vermoedelijk ook geen koopovereenkomst tot stand gekomen tussen de iMac-kopers en de MediaMarkt. Net als in de casus van de Bijenkorf mochten de klanten van de MediaMarkt er niet op vertrouwen dat een koopprijs ter hoogte van € 2,19 juist is voor een iMac die normaliter circa € 2.000,– kost.

  Meer weten over consumentenrecht en regels voor webshops? Bel of mail gerust.

  Cathy Brocklebank

 • UvA mag surveillancesoftware gebruiken bij thuistentamens

  De coronacrisis veranderde noodgedwongen de wijze waarop studenten onderwijs krijgen. Ook het afnemen van tentamens kon niet plaatsvinden zoals onderwijsinstellingen dat voor het coronatijdperk gewend waren te doen. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat 500 studenten tegelijkertijd in een zaal tentamens afleggen. Om studievertraging te voorkomen kregen studenten de mogelijkheid om thuis tentamens af te leggen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) controleerde op fraude door surveillancesoftware in te zetten. Het programma Proctorio maakt gebruik van de webcam en de microfoon van de computer van de student. Proctorio monitort continue het internetverkeer en het gebruik van de muis en het toetsenbord. Volgens de studentenraden is de inzet van surveillancesoftware een onrechtmatige inbreuk op de privacy en had de UvA toestemming aan de studentenraden moeten vragen voordat Proctorio werd ingezet. De studentenraden vorderden een verbod op het gebruik van surveillancesoftware bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam.

  Toestemming van de studentenraden?

  De rechtbank Amsterdam oordeelde dat er op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, geen instemmingsrecht voor het door de UvA genomen besluit bestaat. De UvA mocht het besluit nemen om surveillancesoftware in te zetten en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de studentenraden.

  Surveillancesoftware is niet in strijd met de AVG

  De UvA heeft een in de wet geregelde publieke taak om onderwijs te verzorgen, tentamens af te nemen en diploma’s te verstrekken. In verband met Covid-19 is er noodzaak om surveillancesoftware in te zetten bij het afnemen van tentamens die vanuit huis worden gemaakt. Door de coronamaatregelen is het immers onmogelijk om tentamens af te nemen op de campus. De AVG biedt de UvA de mogelijkheid om met de inzet van Proctorio persoonsgegevens van studenten te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar publieke taak.

  De UvA heeft voldaan aan alle bepalingen en beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is geen sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy van studenten. Daarbij is volgens de rechtbank Amsterdam van belang dat studenten niet live door de surveillant worden gevolgd, maar dat de surveillant slechts toegang tot de beelden krijgt wanneer de software beduidend afwijkend gedrag vaststelt. Daarnaast waarborgt de UvA de wijze waarop met persoonsgegevens van studenten wordt omgegaan door een verwerkersovereenkomst te sluiten met de softwareleverancier, worden de gegevens goed beveiligd en na 30 dagen automatisch verwijderd.

  Wil je meer weten over het inzetten van surveillancesoftware of de privacy van studenten in het algemeen? Neem contact op met onze privacy specialisten via het contactformulier of bel 036 – 5346220.

  Cathy Brocklebank

delen via:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.