Okkerse & Schop Actueel

”Voldoende mate van waarschijnlijkheid’ genoeg om causaal verband aan te nemen bij gebrek aan enige alternatieve oorzaak

Een medewerker van Landbouwmechanisatiebedrijf Schipper verricht onderhoudswerkzaamheden in opdracht van verzekerde maatschap Scholten. Partijen doen al langdurig zaken met elkaar. Scholten is verzekerd bij Delta

Lees verder »

Ruwaard van Putten; goodwill‐aanspraak van medisch specialisten als gevolg van faillissement niet te verhalen op mogelijk daarmee verrijkte doorstarter

Jaren voor het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis (RvP) sloten diverse vrijgevestigd medisch specialisten zogeheten toelatingsovereenkomsten, al dan niet in maatschapsverband, met het

Lees verder »

Rekening‐courant vereist jaarlijkse afsluiting en mededeling saldo. Protest tegen saldo blijkt uit discussie tussen partijen

D’s Insurance Brokers N.V. verkoopt als assurantietussenpersoon vanaf 2006 verzekeringspolissen van verzekerings-maatschappij Nagico. Een percentage van de verzekeringspremie betaalt Nagico als provisie aan D’s. Doorgaans

Lees verder »

Pioenrozen beschadigd door Round‐up; loonspuitbedrijf aansprakelijk wegens niet voldoende reinigen apparaat. Deskundigenbericht blijft ook in hoger beroep maatgevend

Een bloementeler kweekt, als hoofdactiviteit, pioenrozen. Dit is een kwetsbaar gewas. Om schimmels te bestrijden, spuit een loonspuitbedrijf de gewassen met een veldspuit en het

Lees verder »

Uitleg verzekeringsovereenkomst; garantie‐tegen‐onderverzekering clausule voldoende helder, verstrijken looptijd overeengekomen termijn leidt tot verval garantie

Een bouwbedrijf sluit via een assurantietussenpersoon een opstalverzekering en een inventaris‐goederenverzekering af. Naast de algemene polisvoorwaarden is op beide verzekeringen een garantie tegen onderverzekering (GTO)

Lees verder »

Erfolgsort onrechtmatig handelen; bevoegdheid én rechtsmacht aangenomen na faillissement als gevolg van misbruik machtspositie

Smartnewz AR 2016/3621Rechtbank Zeeland‐West‐Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6136 ‐ Op SmartNewz sinds: 5 december 2016 De markt voor fosfor, een chemisch element relevant voor de

Lees verder »

Aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen in groepsverband op criteria strafrechtelijk oordeel, goed voor 20 miljoen Euro.

Smartnewz AR 2016/3590Rechtbank Noord‐Holland, 30 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9877Op SmartNewz sinds: 1 december 2016 De directeur van Woningbouwvereniging SGBB, inmiddels opgegaan in Stichting Vestia Groep, heeft

Lees verder »