ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Zorgplicht notaris en beroepsfout; voor aansprakelijkheid is meer nodig dan een mogelijk bezwaard gemoed

Rijkswaterstaat (lees; De Staat) is erfpachter van een drietal percelen in de gemeente Lonneker. De erfpacht verwierf Rijkswaterstaat van een derde in verband met een verbredingstraject van de A18/N18. De eigenaar en deze derde kwamen bij de vestiging van de erfpacht een recht van eerste koop overeen. Voorafgaand aan verkoop van de drie percelen treedt de eigenaar in onderhandeling met Rijkswaterstaat. De notaris informeert Rijkswaterstaat dat partijen geen overeenstemming bereikten en dat zijn conclusie is dat Rijkswaterstaat geen gebruik wenst te maken van haar recht tot eerste koop. Hij vraagt daarvan bevestiging en bericht dat een bod van een derde is ontvangen van € 170.000,‐. Rijkswaterstaat bericht de notaris niet over te zullen gaan tot koop van de percelen tegen die vraagprijs. Verkoop aan een derde volgt. De Staat stelt schade te lijden en vordert van het kantoor van de inmiddels gepensioneerde notaris € 113.379,65 wegens een beroepsfout. Rijkswaterstaat stelt dat op grond van informatie van de notaris er onterecht van een voorgestane verkoop van twee in plaats van drie percelen is uitgegaan. Als de
notaris juiste informatie had verstrekt, zou Rijkswaterstaat achteraf bezien wel haar recht van eerste koop uit hebben willen oefenen. Het kantoor stelt dat aansprakelijkheid van het kantoor, bij gebreke van een arbeidsrelatie, voor een functionaris als een notaris ex artikel 6:170 BW, 6:171 BW en 6:172 BW is uitgesloten. Bovendien schond De Staat de klachtplicht van 6:89 BW, gaat de claim op het eerste recht van koop niet op en handelde de notaris niet onrechtmatig. De verplichting rustte immers op de eigenaar, niet op de notaris, evenmin is er onjuiste informatie verstrekt en ook causaal verband tussen de verweten normschending en de beweerdelijk geleden schade ontbreekt.

De rechtbank overweegt dat zijn functie een notaris verplicht tot het betrachten van de nodige zorgvuldigheid, ook wat betreft belangen van derden. Een persoonlijk voorkeursrecht, gemoeid met een overdracht van een eigendomsrecht als in deze kwestie aan de orde, is bij uitstek een situatie waarin de verlengde plicht tot zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Partijen mogen ervan uitgaan dat een notaris juiste informatie geeft als deze namens een verkoper vraagt of een gerechtigde tot een recht van eerste koop van dat recht gebruik wil maken tegen een door de notaris genoemde prijs. De notaris geeft aan niet te hebben gesteld of bevestigd dat de verkoop 2 of 3 percelen betrof. De Staat beroept zich op een telefonische toelichting van de notaris om de aanspraak te onderbouwen. De Rechtbank acht deze onderbouwing echter onvoldoende, gelet op betwisting van een dergelijke mededeling door de notaris en het feit dat er niet schriftelijk aan de gestelde telefonische toelichting is gerefereerd. De Rechtbank oordeelt dat de formulering van de brief van de notaris ruimte laat voor verschillende interpretatie. Daarmee
staat nog niet vast dat hij onzorgvuldig handelde, zodanig dat er sprake is van een beroepsfout. De Rechtbank oordeelt voorts dat De Staat als ter zake kundige, adequaat geëquipeerde en op de kwestie ingevoerde partij er in redelijkheid niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de formulering van de notaris mocht worden geïnterpreteerd als in de procedure door de staat voorgestaan, namelijk als ware er sprake van een aanbod tot het enkel aankopen van een tweetal percelen
tegen een bedrag van € 170.000,‐. Zeker niet nu aan die interpretatie slechts twee, niet aan de notaris of zijn kantoor gerichte, e‐mails ten grondslag werden gelegd. Volgt afwijzing van de vorderingen van De Staat.

Mr. Robert Lonis – januari 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.