ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Dutch Filmworks is één van de grootste Nederlandse filmdistributeurs. Net zoals andere filmdistributeurs heeft ook Dutch Filmworks last van het illegaal downloaden van haar films. De downloaders maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Dutch Filmworks door haar films te downloaden uit een illegale bron. Om illegaal downloaden tegen te gaan verzamelde Dutch Filmworks IP-adressen van internetgebruikers die de film “The Hitman’s Bodyguard” hadden gedownload. Het verzamelen van de IP-adressen was in dit geval rechtmatig volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Dutch Filmworks mocht de IP-adressen verzamelen met het doel om het illegaal downloaden aan te pakken.

Dutch Filmworks verzoekt Ziggo om NAW-gegevens van downloaders te verstrekken

Dutch Filmworks kan zelf geen adresgegevens uit de IP-adressen herleiden. Internet Service Provider Ziggo kan de verzamelde IP-adressen wel aan naam- en adresgegevens van haar abonnementhouders koppelen. Daarom wil Dutch Filmworks de NAW-gegevens van Ziggo ontvangen. Eerder is door het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het verstrekken van persoonsgegevens ter bescherming van het auteursrecht niet is uitgesloten. Ziggo stelt de privacybelangen van haar abonnementhouders evenwel voorop en verstrekt de gegevens niet. Deze discussie resulteert uiteindelijk in een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland. In deze procedure vordert Dutch Filmworks afgifte van de NAW-gegevens door Ziggo.

Moet Ziggo NAW-gegevens van haar abonnementhouders aan Dutch Filmworks verstrekken?

Dat kan worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De vraag is of het voldoende aannemelijk is dat het illegaal downloaden van een film onrechtmatig is ten opzichte van Dutch Filmworks. Verder is het relevant of Dutch Filmworks voldoende belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens. Daarnaast moet worden overwogen of er geen minder ingrijpende manier is om de NAW-gegevens te verkijgen. Ziggo bracht in dat kader naar voren dat Dutch Filmworks de downloaders nog via een zogenoemd Torrent-netwerk zou kunnen benaderen met de mededeling dat downloaden uit een ongeoorloofde bron illegaal is. De rechter ging daar echter niet in mee omdat een dergelijke mededeling niet resulteert in het verkrijgen van NAW-gegevens van deze downloaders. Voorts moet er een belangenafweging plaatsvinden tussen het privacybelang van de Ziggo abonnementhouders en het belang van Dutch Filmworks om illegaal downloaden tegen te gaan.

Downloaden uit illegale bron mag niet

Volgens de rechter is het voldoende duidelijk dat het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder films, onrechtmatig is ten opzichte van degene die de intellectuele eigendomsrechten heeft. Dat volgt ook uit het arrest van 10 april 2014 (C-435/12) van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Om effectief te kunnen optreden tegen illegaal downloaden heeft Dutch Filmworks een reëel belang bij het verkrijgen van NAW-gegevens van de abonnementhouders van Ziggo. Dutch Filmworks heeft ook recht op een redelijke schadevergoeding van de inbreukmakers. Dutch Filmworks stelt dat zij de downloaders een schikkingsvoorstel ter hoogte van circa € 150,00 zal voorleggen. Ziggo vreest dat haar abonnementhouders niet bestand zullen zijn tegen het juridisch geweld van Dutch Filmworks en daarom gewoon zullen betalen in plaats van hun rechtspositie uit te zoeken. Dutch Filmworks heeft wel gesteld serieus met eventuele reacties van de abonnementhouders om te gaan, maar het blijft onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding is die Dutch Filmworks werkelijk van de abonnementhouders zal eisen. Zo is Dutch Filmworks niet helder over hoe de schadevergoeding is samengesteld.

Dutch Filmworks had meer informatie moeten verstrekken

De rechtbank oordeelt dat Dutch Filmworks meer informatie aan Ziggo had moeten verstrekken. De onduidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding en de inhoud van door Dutch Filmworks te verzenden brieven werkt bij de afweging van alle belangen in het nadeel van Dutch Filmworks. Aan de hand van de beschikbare informatie kan Ziggo niet beoordelen of er recht zal worden gedaan aan de belangen van haar abonnementhouders. Ziggo hoeft de persoonsgegevens van haar klanten niet te verstrekken. Zo blijft de abonnementhouders vooralsnog een te betalen schadevergoeding bespaard. Dutch Filmworks heeft aangegeven tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

Cathy Brocklebank

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.