ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Wie eist, bewijst. Aanbod tot bewijslevering van onderbouwde stellingen niet te passeren bij gemotiveerde betwisting

Smartnewz AR 2016/3698
Hof Arnhem‐Leeuwarden, 6 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9856 ‐ Op SmartNewz sinds: 8 december 2016

Op oudejaarsdag vliegt een auto in de brand en gaat verloren. De eigenaar is kennelijk te jong om op eigen naam een verzekering af te sluiten. Als de relatie van de jongeman stukloopt, eindigt ook de verzekering van de auto; schoonmoeder was tot dan toe verzekeringsnemer en wil dat niet meer. Oma, al kan zij lezen, schrijven noch autorijden, biedt uitkomst. Hoewel Oma geen rijbewijs heeft, sluit zij via de verzekeringstussenpersoon op haar naam een verzekering af. De verzekeraar weigert op de schade uit te keren. Oma is namelijk niet de regelmatige bestuurder, heeft geen rijbewijs en is evenmin eigenaar van de auto. De jongeman stelt daarop de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk voor de schade die hij leidt omdat de verzekeraar de claim afwijst en vordert vergoeding van € 35.375,‐. Volgens hem is de tussenpersoon tekortgeschoten in diens zorgplicht, heeft deze niet gehandeld zoals van een redelijk denkend en handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht en handelt deze daarom onrechtmatig jegens hem. Over de feitelijke gang van zaken kort voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering op naam van Oma lopen de lezingen sterk uiteen. De jongeman stelt dat tijdens een huisbezoek een vragenformulier is ingevuld. Op advies van de tussenpersoon is Oma vervolgens verzekeringnemer geworden, het ontbreken van een rijbewijs controleert toch niemand. De jongeman verwijt de tussenpersoon niet te hebben gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen van deze gang van zaken. De tussenpersoon ontkent deze lezing. De vragenlijst is telefonisch doorgenomen, er is geen huisbezoek afgelegd. Op de haar gestelde vragen antwoordt Oma dat zij een rijbewijs heeft, er is geen afwijkende regelmatig bestuurder. De tussenpersoon zend de aanvraag door naar de verzekeraar.

Het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg is dat niet is voldaan aan de stelplicht. Aan bewijslevering komt de rechtbank niet toe. Het Hof overweegt dat als de feiten en omstandigheden die door de jongeman worden gesteld komen vast te staan, dat kan leiden tot gehele of gedeeltelijke toewijzing van het gevorderde. Komt vast te staan dat de tussenpersoon adviseerde om op naam van Oma een verzekering af te sluiten, terwijl deze weet of behoort te weten dat Oma geen rijbewijs heeft en niet de regelmatige bestuurder van de auto is én bij het afsluiten van de verzekering niet waarschuwt voor de gevolgen van het op die wijze afsluiten van een verzekering, schiet zij tekort in de zorg die van haar als assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Zij handelt dan onrechtmatig en is dan gehouden tot vergoeding van de schade. De jongeman stelt naar het oordeel van het Hof voldoende feiten en omstandigheden om, indien deze vast komen te staan, tot dat oordeel te kunnen komen. Omdat de assurantietussenpersoon de feiten en omstandigheden gemotiveerd heeft betwist, laat het Hof de jongeman toe tot het leveren van bewijs van zijn stellingen. Het oordeel van de rechtbank blijkt te kort door de bocht. Wie eist, bewijst. Brengt de eisende partij voldoende naar voren om de vordering te kunnen dragen, dan dient deze bij gemotiveerde betwisting te worden toegelaten tot bewijslevering, bijvoorbeeld door getuigen te laten horen.

Mr. Robert Lonis – december 2016

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.