ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

WHOA: Met TOA een faillissement voorkomen!

TOA krediet voor ondernemers WHOA

Op onze site hebben wij u meermaals geïnformeerd over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Kort gezegd kan een ondernemer in zwaar weer aan de schuldeisers een akkoord aanbieden. Wanneer een (aantal) schuldeiser(s) niet instemt met het akkoord, kan het akkoord ter homologatie (goedkeuring) aan de rechter worden voor gelegd. Indien de rechter het akkoord homologeert zijn alle betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden. Vanaf 1 juni 2021 kan een ondernemer een beroep doen op het zogeheten Time-Out-Arrangement (TOA). De TOA betreft een kredietfaciliteit waarmee de overheid ondernemers tegemoet wil komen bij het gebruik maken van de mogelijkheden van de WHOA.

TOA-krediet

Het TOA-krediet kan door ondernemers gebruikt worden voor het weer financieel gezond maken van de onderneming en de activiteiten voort te zetten. De doelgroep van het TOA-krediet zijn de MKB-bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn. Met het TOA-krediet worden bedrijven in staat gesteld om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start van bedrijfsactiviteiten.

Het TOA-krediet kan worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-traject wordt opgestart. Concreet houdt dit de deponering van de startverklaring bij de griffie van de rechtbank. Het krediet wordt echter pas worden verleend op het moment dat het WHOA-akkoord definitief tot stand is gekomen.

De maximale hoogte van het TOA-krediet betreft € 100.000,–. Het TOA-krediet bestaat uit twee onderdelen. Werkkapitaal en (voor maximaal 30 procent van het krediet) achtergesteld vermogen. Daarnaast brengt een WHOA-traject een hoop kosten met zich mee. In het kader van het TOA-krediet kan de ondernemer achteraf verzoeken om een vergoeding voor deze kosten tot een maximumbedrag van € 35.000,–. Op deze wijze behoudt de ondernemer het werkkapitaal om zijn bedrijf (na totstandkoming van het akkoord) voort te zetten.

Voorwaarden TOA

Het TOA-krediet kan worden aangevraagd bij Qredits. Deze partij zal de aanvraag van het TOA-krediet beoordelen en kan het TOA-krediet verstrekken. Bij de aanvraag van een TOA-krediet, dienen de volgende stukken aan Qredits te worden verstrekt:

  • een startverklaring WHOA en een bevestiging dat de verklaring bij de rechtbank is gedeponeerd;
  • een herstructureringsplan. Hierin wordt beschreven op welke basis de herstructurering plaatsvindt en wordt de financiële haalbaarheid beschreven. Uit het plan moet van een levensvatbare doorstart blijken;
  • een crediteurenakkoord al dan niet door de rechter gehomologeerd;
  • inzage in de privé situatie van de ondernemer (middels IB-aangifte of privébegroting).

De TOA-kredieten die door Qredits aan de ondernemingen worden verstrekt, zullen een maximale looptijd hebben van 6 jaar. Er zal een rente worden gerekend van 2,5% voor het werkkapitaal en voor het achtergesteld vermogen van 5,25%.

Heeft u vragen over de WHOA of de TOA? Neem dan contact op met onze insolventiesectie. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Michelle Makkinje, advocaat en curator.

 

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.