ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Werkgevers motiveer uw concurrentiebeding

Zoals wij eerder al aankondigden, is het vanaf januari 2015 vereist om een eventueel gewenst concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd goed te motiveren. Een concurrentiebeding mag in een contract voor bepaalde tijd namelijk alleen nog maar overeengekomen worden indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. Die zwaarwichtige belangen dient u dus kenbaar te maken in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast dienen die belangen nog steeds aanwezig te zijn als de werkgever de werknemer aan dat beding wil houden bij het eindigen van de arbeidsrelatie. Indien uw wel een motivering hebt opgenomen, maar de belangen niet voldoende zwaarwegend worden geacht, kan de werknemer het beding trachten te vernietigen. Daarvoor dient de werknemer dus actie te ondernemen. Indien u in het geheel geen motivering opneemt, hoeft dat niet en is het beding van rechtswege nietig. U begrijpt nu waarom het opnemen van een motivering zo belangrijk is.

In de tekst van het concurrentiebeding dient u te omschrijven waarom de betreffende werknemer, gezien zijn functie, kennis en werkzaamheden, gebonden zou moeten zijn aan een concurrentiebeding. Wij raden u aan geen standaard motivering te gebruiken en ook niet bij alle werknemers eenzelfde motivering op te nemen. De kans is groot dat de rechter in een eventuele procedure zal oordelen dat dat niet specifiek genoeg is. Het komt daarnaast ook sterker over als een dergelijk beding slechts met een beperkte groep werknemers is overeengekomen.

Wij raden u af om het concurrentiebeding ook in contracten voor onbepaalde tijd te motiveren. Dat is niet wettelijk vereist en kan slechts tot onnodige discussies leiden. Mocht een contract voor bepaalde tijd worden omgezet in een vast contract, dan is het om diezelfde reden verstandig een nieuw contract te sluiten. Wordt het contract immers voortgezet onder dezelfde voorwaarden zonder nieuwe arbeidsovereenkomst, dan zal de eerder opgenomen motivering toch worden meegewogen in de belangenafweging.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, of rechtsbijstand kunt gebruiken bij het opstellen van uw arbeidscontract of concurrentiebeding, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag.

mr. Miriam Ruijters –sectie arbeidsrecht– februari 2015

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.