ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Werkgevers motiveer uw concurrentiebeding II

Zoals wij u in februari van dit jaar al lieten weten, is het vanaf januari 2015 vereist om een gewenst concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd goed te motiveren. Een concurrentiebeding mag in een contract voor bepaalde tijd namelijk alleen nog maar overeengekomen worden indien het noodzakelijk is vanwege zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen.

Onlangs heeft de Kantonrechter te Amsterdam geoordeeld dat een dergelijk concurrentiebeding zeer concreet moet worden geformuleerd, wil dit geldig zijn. Gesproken kan worden van een zware toets. Gemotiveerd moet worden waarom sprake is van zodanig specifieke werkzaamheden of een zodanig specifieke functie dat een concurrentiebeding nodig is. Per geval zal daarvoor een uitgebreide motivering moeten worden opgenomen.

Wij adviseren u om een dergelijk beding slechts voor die werknemers op te nemen waarbij u oprechte vrees hebt voor concurrentie. Hoe kleiner de groep werknemer met een gelijksoortig beding, hoe groter de kans dat de rechter de vrees voor concurrentie serieus zal nemen. Laat u al uw werknemers een tekstueel gelijk beding tekenen, dan kan op voorhand al worden gezegd dat de rechter het beding niet in stand zal laten. Het is dan immers niet specifiek genoeg. U dient de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ook concreet te omschrijven, het gebruik van algemene begrippen is daarvoor niet voldoende, zo heeft de Kantonrechter te Amsterdam geoordeeld. Denk daarbij met name aan de vraag welke specifieke kennis de werknemer vanuit zijn functie zou kunnen op doen.

De kantonrechter heeft ten slotte expliciet gewezen op de mogelijkheid van een geheimhoudings- of studiekostenbeding. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat indien een geheimhoudings- of studiekostenbeding de belangen van de werkgever voldoende beschermd, een concurrentiebeding niet meer nodig zal worden geacht.

Wij raden u af om het concurrentiebeding ook in contracten voor onbepaalde tijd te motiveren. Dat is niet wettelijk vereist en kan slechts tot onnodige discussies leiden. Mocht een contract voor bepaalde tijd worden omgezet in een vast contract, dan is het om diezelfde reden verstandig een nieuw contract te sluiten. Wordt het contract immers voortgezet onder dezelfde voorwaarden zonder nieuwe arbeidsovereenkomst, dan zal de eerder opgenomen motivering toch worden meegewogen in de belangenafweging.

Mocht u hierover meer informatie wensen dan wel hulp behoeven bij het opstellen van een concurrentiebeding, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met de arbeidsrechtsectie van ons kantoor.

Mr. Miriam Ruijters – sectie arbeidsrecht – augustus 2015

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.