ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Wangedrag uitkeringsgerechtigde; opschorting uitkering en dienstverlening conform protocol, onrechtmatig handelen Gemeente niet aangenomen

De gemeente Rotterdam hanteert een protocol bij de uitvoering van dienstverlening voor het Cluster Werk & Inkomen teneinde wangedrag en agressie professioneel te kunnen aanpakken. Mevrouw X ontvangt van de gemeente een bijstandsuitkering. Samen met andere bijstandsgerechtigden woont mevrouw X een groepsbijeenkomst bij in het kader van de Participatiewet. Tijdens die bijeenkomst, waarvan geluidsopnamen voorhanden zijn, ontstaat een discussie tussen mevrouw X en de klantmanager. De discussie, waarbij kennelijk enige stemverheffing optreedt, merkt de Gemeente aan als een incident dan wel een verstoring van de orde. Conform het protocol schrijft men mevrouw X aan, waarbij mevrouw X wordt uitgenodigd voor een gesprek. Doel van dat gesprek is onder andere garanties te verkrijgen van mevrouw X over de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. De dienstverlening schort de gemeente op en wordt pas hervat nadat de verlangde garanties zijn gegeven. Mevrouw X komt op gesprek maar ondertekent niet de garantieverklaring. De Gemeente houdt voet bij stuk en houdt de dienstverlening opgeschort. Mevrouw X mag in dat verband panden van de Gemeente en samenwerkende diensten niet betreden. Ook correspondentie van de advocaat van mevrouw X brengt daarin geen wijziging. Mevrouw X vordert vervolgens een verklaring voor recht. De Gemeente handelt volgens haar onrechtmatig. Ook vordert mevrouw X € 35.000,‐ schadevergoeding, schriftelijke intrekking van beschuldigingen, hervatting van de dienstverlening en aanwijzing van een andere klantmanager.

De rechtbank overweegt dat het overheidshandelen in het kader van het algemene artikel 6:162 BW. Voor aansprakelijkheid moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de daad aan de dader, schade, causaal verband tussen de daad en de schade en het relativiteitsvereiste. Volgens mevrouw X handelt de Gemeente op twee gronden onrechtmatig. Zij stelt dat van een bedreigende situatie geen sprake was en de orde niet werd verstoord. Ook stelt mevrouw X dat de mededeling dat zij dusdanig gewelddadig is zij panden van de Gemeente niet meer mocht betreden, haar in haar goede naam en haar in haar emotionele welzijn aantast. De Gemeente laat daarbij na om adequaat te reageren op brieven en klachten die namens/door haar zijn verzonden. Dit is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. De Gemeente verwijst naar het protocol. Onder ordeverstoring vallen onder andere incidenten, bijvoorbeeld lawaai maken, die de normale voortgang van werkzaamheden en bezigheden belemmeren. De Rechtbank oordeelt dat op grond van het protocol er sprake was van
orderverstoring en dat de Gemeente de dienstverlening mocht opschorten. Mevrouw X heeft zelf geweigerd om de gevraagde garanties omtrent veiligheid voor het personeel te ondertekenen. De Gemeente handelt dan ook niet onrechtmatig. Op het verwijt aan de Gemeente dat zij niet reageerde op correspondentie is aan (de raadsman van) mevrouw X gemeld dat opschorting van de dienstverlening geldt voor de gehele gemeentelijke dienst Werk & Inkomen, ook voor de afdeling Klachten. Het als gevolg daarvan later reageren door de Gemeente is ongelukkig, maar brengt nog niet met zich de Rechtbank tot het oordeel komt dat onrechtmatig is gehandeld. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig, die met zich brengen dat dergelijk handelen aldus in strijdt is met de in acht te nemen zorgvuldigheid. Die omstandigheden zijn niet gesteld. De Rechtbank wijst de vorderingen af en veroordeelt mevrouw X in de kosten van het geding.

Mr. Robert Lonis, juli 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.