ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Waar er twee vechten om een been, loopt een derde er mee heen

In 2013 sluit Market Food Group BV (MFG) een franchiseovereenkomst met Le Perron UK Ltd. Doel is om de Le‐Perron formule, bestaande in het verkopen van broden en patisserie op markten en in winkels, uit te rollen in het Verenigd Koninkrijk. De middellijk bestuurder van Le Perron UK Ltd. voert, tegen een managementvergoeding en aanvullende kostenvergoeding, de plannen uit. De rechtsverhoudingen zijn in een franchiseovereenkomst vastgelegd. De daarin opgenomen aanloopperiode, in welke periode de operationele risico’s voor rekening van MFG komen, eindigt eind december 2014. De bestuurder stelt een bedrijfsleider aan en opent september 2013 een winkel in Londen. MFG stelt een verkoopwagen ter beschikking aan Le Perron UK om op markten te plaatsen. Eind november 2013 maakt MFG kenbaar per 1 december 2013 te zullen stoppen met het project. Na diverse correspondentie over en weer, waarbij door de bestuurder retentierecht is ingeroepen, schriftelijk op te zeggen en verzocht is om financiële tekorten van de Ltd’s te dekken. Ook is verzocht om de vergoedingen van de bestuurder volledig te betalen. In die periode geeft de bestuurder opdracht aan de bedrijfsleider om de verkoopwagen t verplaatsen. Deze stalt de wagen in een gehuurde locatie. De bestuurder ontbindt uiteindelijk de overeenkomst met MFG, de Ltd’s worden opgeheven. De bestuurder vindt een nieuwe baan en laat de boel, inclusief de verkoopwagen, de boel. De verkoopwagen heeft MFG niet meer kunnen traceren.

De bestuurder vordert € 74.633,‐ schadevergoeding op grond van wanprestatie, MFG heeft de overeenkomst onregelmatig opgezegd. MFG vordert schadevergoeding wegens onrechtmatige daad; de bestuurder beriep zich ten onrechte op retentierecht en weigert de verkoopwagen terug te geven. De rechtbank wijst de vordering van de bestuurder toe, maar corrigeert de vordering wegens inkomsten uit arbeid tot € 45.658,‐. De vorderingen van MFG wijst de rechtbank af. In het recht is geen steun te vinden voor het aannemen van risicoaansprakelijkheid van een retentor die de zaak waar retentierecht op werd uitgeoefend niet (meer) in zijn invloedsfeer heeft. MFG stelt dat de verkoopwagen ook persoonlijk aan de bestuurder ter beschikking was gesteld. De bestuurder betwist, de verkoopwagen was overeenkomstig de franchisestructuur aan Le Perron UK Ltd. ter beschikking gesteld. Het Hof herstelt de feiten en acht het standpunt van de bestuurder logisch; in de overeenkomst valt niet in te lezen dat de wagen aan de bestuurder persoonlijk ter beschikking werd gesteld. Het enkele feit dat de bestuurder ook betaling vroeg van overeengekomen fees rechtvaardigt niet de conclusie dat hij opdracht tot verplaatsing van de verkoopwagen als privépersoon gaf. Als bestuurder mocht hij de opdracht tot verplaatsen geven omdat MFG onregelmatig opzegde en omdat betaling van verplichtingen waarvoor MFG in diende te staan uitbleef. Daarmee kwam de Ltd’s een opschortingsrecht toe, waarbinnen het opslaan van de verkoopwagen paste. Nadien verdween de verkoopwagen. In het licht van deze omstandigheden neemt het Hof
niet aan dat sprake is van aansprakelijkheid op grond van art. 6:171 BW en evenmin van risicoaansprakelijkheid als door MFG gesteld. MFG stelde ook niet dat de bestuurder nog de beschikking heeft over de verkoopwagen of dat hij zelfs maar weet waar deze is. Dit mag mogelijk onzorgvuldig zijn, bestuurdersaansprakelijkheid levert dat niet op. Bovendien was de vordering van MFG daar niet op gebaseerd. In incidenteel beroep corrigeert het Hof nog een rekenfout in eerste aanleg, en vernietigt in zoverre het vonnis. MFG moet de bestuurder betalen en ziet haar verkoopwagen niet terug.

Mr. Robert Lonis – maart 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.