ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

”Voldoende mate van waarschijnlijkheid’ genoeg om causaal verband aan te nemen bij gebrek aan enige alternatieve oorzaak

Een medewerker van Landbouwmechanisatiebedrijf Schipper verricht onderhoudswerkzaamheden in opdracht van verzekerde maatschap Scholten. Partijen doen al langdurig zaken met elkaar. Scholten is verzekerd bij Delta Lloyd, Schipper bij ASR. Voor de werkzaamheden slijpt en braamt de werknemer met een slijptol een stuk buis af op de werkbank achter in zijn bus. De bus staat evenwijdig aan een kapschuur geparkeerd op een aantal meters afstand van een hakselaar. Voor de hakselaar staat een strobaal. Bij het slijpen met een slijptol schieten partikels die vrijkomen weg, doorgaans bij het slijpen naar achteren (lengterichting voertuig), bij het afbramen gebeurt dat zijwaarts. De werknemer constateert, nadat hij de buis tevergeefs heeft geprobeerd toe te passen, korte tijd later dat de strobaal in brand staat. De brand slaat over naar de kapschuur van Scholten. Er ontstaat schade, tot een bedrag van € 78.870,46, althans dat bedrag betaalt Delta Lloyd uit. Vervolgens stelt de verzekeraar werkgever Schipper aansprakelijk en vordert op basis van dagwaarde een bedrag van € 66.523,46. Zij stelt dat de brand is ontstaan door
slijpwerkzaamheden van de werknemer in de nabijheid van een strobunker. Op grond van artikel 7:962 BW subrogeert Delta Lloyd in de rechten van haar verzekerde. Op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 is verhaal mogelijk bij onzorgvuldig handelen.

ASR voert verweer. Het causaal verband tussen het ontstaan van de brand en de werkzaamheden is niet aangetoond, althans de werkzaamheden zijn niet onzorgvuldig verricht. Ook is niet vast komen te staan wat exact de schade is en of het noodzakelijk was om het gehele (asbesthoudende) dak van de kapschuur te vervangen. Het verweer van ASR gebaseerd op verjaring enerzijds en op grond van toepasselijkheid van Metaalunievoorwaarden anderzijds passeert de Rechtbank. De verjaring weerlegt Delta Lloyd eenvoudig, de toepasselijkheid van de voorwaarden toont ASR niet afdoende aan. De werknemer verklaarde aan de toedrachtonderzoeker omtrent de plaatsing van zijn bus en de door hem uitgevoerde handelingen met de slijptol. Ook verklaarde hij dat er geen andere personen aanwezig waren, dat er niet is gerookt en dat hij bekend was met de (hete) partikels die bij slijpen vrijkomen en wegschieten, maar dat hij geen moment had gedacht aan de strobaal. De Rechtbank overweegt dat, hoewel de werknemer niet verklaarde dat hij had gezien dat partikels in de strobaal zijn gekomen, dit onverlet laat dat de oorzaak van de
brand ook met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden aangetoond als vaststaat dat zich geen enkele andere alternatieve oorzaak heeft gerealiseerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat partikels door het slijpen een hoge temperatuur hebben. Verder volgt uit de verklaring dat de werknemer niet afdoende heeft gecontroleerd of er zich brandbare materialen in de omgeving bevonden. Onder de omstandigheden van het geval komt de Rechtbank tot het oordeel dat er
sprake was van onzorgvuldig handelen. Als werkgever is Schipper voor de gevolgen van dat handelen aansprakelijk. De rechtbank oordeelt – gelet op de gemotiveerde betwisting door ASR ‐ dat niet valt in te zien waarom aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding op basis van nieuwwaarde. Ook het verweer dat rekening moet worden gehouden met verrekening van nieuw voor oud, te weten het aanbrengen van een asbestvrij dak, komt de Rechtbank juist voor. Er kan (nog) geen uitspraak
worden gedaan over de omvang van de schade. De Rechtbank gelast daarom een deskundigenonderzoek. Gelet op de kosten geeft de Rechtbank partijen in overweging de kwestie onderling te regelen.

Mr. Robert Lonis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.