ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Uitspraak rechtbank Overijssel over het verwerken van medische gegevens door de bewindvoerder

Op 17 december 2019 heeft de rechtbank Overijssel de vraag beantwoord of een bewindvoerder medische gegevens mag verwerken. Deze vraag kwam aan de orde omdat een persoon op wie de schuldsanering van toepassing was verklaard (de betrokkene) de rechtbank heeft verzocht om de bewindvoerder te ontslaan en om een nieuwe bewindvoerder van een ander kantoor te benoemen. Als reden voor dit verzoek voert de betrokkene aan dat haar bewindvoerder haar zou hebben gedwongen om haar medisch dossier aan te leveren, terwijl er geen wettelijke grondslag zou bestaan voor de bewindvoerder om medische gegevens te verwerken.

Uit de AVG volgt dat medische persoonsgegevens bijzondere persoonsgegevens zijn en dat het in beginsel verboden is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Op dit beginsel zijn uitzonderingen mogelijk, welke uitzonderingen expliciet zijn genoemd in de AVG en UAVG.

De bewindvoerder had het medisch dossier van de betrokkene opgevraagd ter beoordeling van haar verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht vanwege medische redenen. De bewindvoerder heeft de betrokkene aanvankelijk laten weten dat het voor haar verzoek noodzakelijk is dat er ter onderbouwing medische stukken zouden worden overlegd. Vervolgens heeft de betrokkene laten weten dat haar huisarts geen verklaring wilde afgeven. Hierna heeft de bewindvoerder aangegeven dat de betrokkene ook een afschrift van het medisch dossier zou kunnen overhandigen, zodat de bewindvoerder op basis daarvan het verzoek zou kunnen beoordelen.

De betrokkene meent dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de verwerking van medische persoonsgegevens door de bewindvoerder. Zij voert in de procedure bij de rechtbank aan dat de bewindvoerder in strijd met de AVG heeft gehandeld door toch van haar te vergen dat zij het medisch dossier zou overhandigen. De bewindvoerder brengt hiertegen in dat het noodzakelijk was om inzage te krijgen in de medische gesteldheid van de betrokkene om te beoordelen of de betrokkene mocht worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

De rechtbank geeft de bewindvoerder gelijk. Betrokkene heeft zelf een beroep gedaan op de vrijstelling van de arbeids- en sollicitatieplicht vanwege medische redenen en zal dit verzoek dienen te onderbouwen. De bewindvoerder dient dit verzoek te beoordelen en voor te leggen bij de rechter-commissaris. In het kader van zijn rechtsbevoegdheid mag de rechter-commissaris bijzondere persoonsgegevens (waar onder medische persoonsgegevens) verwerken. Dit volgt uit artikel 9 lid 2 sub f AVG. De rechtbank oordeelt dat de bewindvoerder de medische gegevens ook mag verwerken op grond van artikel 9 lid 2 sub f AVG omdat dit noodzakelijk is voor de onderbouwing van een rechtsvordering. Zowel de bewindvoerder als de rechter-commissaris kunnen zich derhalve beroepen op een wettelijke uitzondering op het verbod om medische gegevens te verwerken.

De rechtbank concludeert dan ook dat de bewindvoerder de medische gegevens mocht verwerken en wijst het verzoek van de betrokkene tot ontslag van de bewindvoerder af.

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Sanne Kleerebezem

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.