ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Verwaarlozen kerntaak? Schadeplichtig, beroep op beding in Algemene Voorwaarden strekkende tot uitsluiten aansprakelijkheid bovendien onaanvaardbaar

LMH verleent diensten op het vlak van werving en selectie van personeel voor engineering functies. De diensten beschrijft LMH in een brochure en bevestigt zij bij de opdracht. Met 7‐Solutions komt een bemiddelingsovereenkomst tot stand. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin sluit LMH aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een kandidaat uit. Ook vermeldt LMH daarin dat de opdrachtgever zelf dient te controleren of de kandidaat over benodigde vergunningen, verklaringen en overige documenten beschikt. LMH stelt een kandidaat voor aan 7‐Solutions die zij presenteert als  een uitstekende accountmanager met aanmerkelijke ervaring. In de profielschets vermeldt men onder andere HBO Werktuigbouwkunde. Al snel nadat de kandidaat is begonnen bij 7‐Solutions komt men tot de conclusie dat hij ongeschikt is voor de functie. Het blijkt dat hij geen enkele kennis op het gebied van bouwkunde heeft, een diploma, scriptie of cijferlijst kan hij niet overleggen noch enig ander stuk van de studie. Een (tweede) LinkedIn profiel geeft blijk van negatieve ervaringen bij andere referenten. Navraag bij opgegeven referenties leerde dat de kandidaat daar niet in dienst was. 7‐Solutions ontbindt de overeenkomst met LMH buitengerechtelijk  wegens toerekenbaar tekortschieten. LMH vordert in rechte betaling van een bedrag van € 2.466,09 aan (reeds verminderde) bemiddelingsfee. In reconventie vordert 7‐Solutions een verklaring voor recht omtrent de ontbinding, althans de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding van € 7.928,66.

De kantonrechter overweegt dat LMH zich presenteert als werving‐ en selectiebureau. Dat betekent dat zij ook dient te selecteren. Een 100% accurate score op basis van subjectieve criteria is niet vereist, wel mag worden verwacht dat LMH de opgegeven objectieve criteria (zoals diploma’s) toetst. LMH stelt dat zij niet een zodanige verplichting aanging, de kantonrechter oordeelt dat dit juist als kerntaak kwalificeert van de bemiddelingsovereenkomst tussen partijen. Uit de stelling van LMH dat de meeste CV’s mooier worden gemaakt volgt dat de klanten van een werving en selectiebureau – bij gebrek aan een eigen HR‐afdeling ‐ de  expertise van een ander nodig hebben om goed te kunnen werven en selecteren. Aan dit feit doet niet af dat partijen overeenkwamen, in de algemene voorwaarden, dat 7‐Solutions als opdrachtgever zelf dient te controleren over welke documenten de kandidaat beschikt. Die bepaling ziet namelijk op bijzaken, terwijl controle op diploma’s, werkervaring en referenties de kern van het werk van LMH raakt. LMH laat na enig bewijs in te brengen waaruit volgt dat de kandidaat over het juiste diploma beschikte. Op basis van de melding HBO‐Werktuigbouwkunde mocht 7‐Solutions daar wel op vertrouwen. De uitvoerig onderbouwde standpunten van 7‐Solutions worden onvoldoende weersproken. De kantonrechter overweegt dat LMH is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en stelt vast dat deze is ontbonden. De vordering in conventie (van LMH) kan daarom niet worden toegewezen. In reconventie verweert LMH zich met een beroep op de exoneratie‐clausule uit de algemene voorwaarden. 7‐Solutions stelt dat een beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De beoordeling concentreert zich op het moment van inroepen van het beding en de omstandigheden die op dat moment spelen. Het beroep slaagt, de tekortkoming die tot de gestelde schade leidt betreft de kern van de verplichtingen van LMH. Een beroep op een clausule die de aansprakelijkheid reduceert tot nihil is onaanvaardbaar. Verwijzend naar artikel 6:277 BW oordeelt de kantonrechter dat de vermogenspositie van 7‐Solutions na ontbinding, vanwege gemaakte kosten, negatief uitvalt. Bij  onvoldoende betwisting door LMH wijst de kantonrechter de door 7‐Solutions in reconventie gevorderde schadevergoeding toe. De vordering in conventie wijst de kantonrechter af.

Mr. Robert Lonis, november 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.