ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Verrekening van Kinderopvangtoeslag door de belastingdienst

De Kinderopvangtoeslag wordt in de regel als voorschot uitgekeerd door de belastingdienst. Indien nadien blijkt dat er te veel Kinderopvangtoeslag is uitgekeerd zal de te veel ontvangen Kinderopvangtoeslag door de belastingdienst worden teruggevorderd. In sommige gevallen gaat dit om grote bedragen die niet in één keer kunnen worden terugbetaald. Indien de belastingdienst besluit om de terugvordering te verrekenen met de toekomstige Kinderopvangtoeslag komen veel ouders in financiële problemen. Recentelijk heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht zich uitgesproken over de vraag of er sprake is van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de belastingdienst indien een belanghebbende als gevolg van de verrekening een baan in loondienst niet kan behouden.

Betalingsregeling
In veel gevallen kan er een oplossing voor de terugvordering worden bereikt door het treffen van een betalingsregeling. De belastingdienst dient de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om een terugvordering terug te betalen in 24 maandelijkse termijnen. Indien de belanghebbende een beperkt inkomen heeft en/ of het bedrag van de terugvordering hoog is, kan het echter zo zijn dat het voor de belanghebbende ook niet haalbaar is om de terugvordering in 24 maandelijkse termijnen terug te vorderen. In dat geval kan er op verzoek van de belanghebbende een betaling in termijnen worden toegestaan die is gebaseerd op de betalingscapaciteit. Deze mogelijkheid bestaat echter niet indien het ontstaan van de terugvordering naar het oordeel van de belastingdienst is te wijten aan opzet of grove schuld. Het is overigens mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit waarin de belastingdienst kenbaar maakt dat er naar haar oordeel sprake is van opzet of grove schuld. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit ingediend te worden.

Indien de terugvordering van Kinderopvangtoeslag te hoog is om in 24 maandelijkse termijnen te voldoen en er geen mogelijkheid bestaat om een betalingsregeling te treffen op basis van afloscapaciteit, kunnen er grote financiële problemen ontstaan. Niet zelden besluit de belastingdienst in een dergelijk geval om de terugvordering te verrekenen met toekomstige Kinderopvangtoeslag. Omdat de Kinderopvangtoeslag geen onderdeel is van de berekening van de beslagvrije voet, kan de belastingdienst in beginsel de gehele toeslag verrekenen, ook indien belanghebbende een laag inkomen heeft of zelfs een inkomen beneden de beslagvrije voet. Het besluit tot verrekening is uitgezonderd van de bestuursrechtelijke mogelijkheid van bezwaar en beroep. Wel kan een belanghebbende terecht bij de civiele (rest)rechter om het besluit aan te vechten.

Misbruik van bevoegdheid
Met name voor ouders die de kosten van de kinderopvang niet kunnen voldoen zonder dat zij Kinderopvangtoeslag ontvangen, heeft de verrekening vergaande gevolgen. Gevolg van de verrekening kan in een dergelijk geval immers zijn dat belanghebbenden hun baan niet kunnen behouden omdat de professionele opvang van de kinderen noodgedwongen moet worden stopgezet. Ook de belastingdienst is in dat geval niet gebaat bij de verrekening omdat de afloscapaciteit van de belanghebbenden zal afnemen en omdat de verrekening niet voortgezet kan worden indien er geen gebruik meer wordt gemaakt van kinderopvang. Dit betekent dat het doel van de maatregel, namelijk het incasseren van de vordering, niet zal worden bereikt. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er bij het toepassen van de verrekening onder de hiervoor genoemde omstandigheden sprake is van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de belastingdienst.

Conclusie
In beginsel is de belastingdienst gerechtigd om over te gaan tot verrekening van een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag met toekomstige Kinderopvangtoeslag. Gelet op de omstandigheden van het geval kan er echter sprake zijn van misbruik van bevoegdheid aan de zijde van de belastingdienst bij het toepassen van deze verrekening.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Mr. Sanne Kleerebezem – november 2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.