ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Vermogensrechtelijke gevolgen van trouwen

In Nederland trouwt men in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. De meeste mensen trouwen in gemeenschap van goederen. Vermoedelijk omdat aan de gang naar de notaris voor het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden kosten verbonden zijn, als onnodig wordt beschouwd of de mogelijkheid niet bekend is.

Trouwen in gemeenschap van goederen heeft tot gevolg dat alle baten en lasten gezamenlijk worden. Dus niet alleen alle goederen worden gezamenlijk, maar ook alle schulden. Dat geldt ook voor baten en lasten die na het aangaan van het huwelijk worden gekocht, aangegaan of verkregen. Er zijn niet veel andere landen die het stelsel van trouwen in gemeenschap van goederen kennen en de afgelopen jaren heeft dan ook volop discussie plaatsgevonden of het stelsel trouwen in gemeenschap van goederen niet aangepast dient te worden.

Door D66, VVD en PvdA is op 14 juli 2014 het wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen ingediend. Dat voorstel is op 19 april  2016 met een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met een zeer beperkte meerderheid (38 stemmen voor en 37 stemmen tegen) het wetsvoorstel als nieuwe wet aangenomen. Zoals het er nu naar uitziet is het de bedoeling dat deze nieuwe wet met ingang van 1 januari 2018 in werking zal treden. Dan trouwt met in Nederland niet meer in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. De mogelijkheid om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden blijft.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alleen wat de echtgenoten gedurende het huwelijk opbouwen in de gemeenschap van goederen valt en dus gemeenschappelijk is. Al wat de echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk hadden, en erfrechtelijke verkrijgingen en giften ontvangen tijdens het huwelijk, vallen buiten de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor schulden die reeds aanwezig waren voor het huwelijk. En de onderneming(en) van de echtgenoot die deze al had bij het aangaan van het huwelijk, valt niet in de gemeenschap van goederen. Indien het onverhoopt tot een echtscheiding komt, wordt enkel datgene verdeeld wat de echtgenoten tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben verdiend. Ieder van de echtgenoten behoudt bij echtscheiding dus hetgeen hij/zij voor het huwelijk al had.

Helaas is het voeren van een administratie niet verplicht gesteld, maar het is wel zeer verstandig om voor het aangaan van het huwelijk schriftelijk vast te leggen wie welk vermogen en/of schulden heeft en vervolgens na het aangaan van het huwelijk een goede administratie bij te houden. Immers, als tussen de echtgenoten een verschil van mening bestaat van wie iets is en geen van beiden zijn/haar recht op dat goed kan bewijzen het goed dan als gemeenschapsgoed dien te worden aangemerkt.

Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent voor de nog vast te stellen ingangsdatum van de wet Beperking gemeenschap van goederen, dan is en blijft het oude huwelijksvermogensrecht van toepassing en verandert er niets voor u. Het voorhuwelijkse vermogen is dan al in de gemeenschap van goederen gevallen en dat blijft zo.

Mr. Sasja Flantua – personen- en familierecht – april 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.