ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Vergoedingsrecht: ook als de tijdens het huwelijk ontvangen schenking/ erfenis is opgemaakt

Op 5 april jl. heeft de Hoge Raad (het hoogst rechtsprekende orgaan in Nederland) eindelijk een knoop doorgehakt. Tot deze datum was het onduidelijk of de echtgenoot die tijdens het huwelijk geld geschonken had gekregen of had geërfd (onder uitsluitingsclausule) nog recht had op dit bedrag of niet. De gerechtshoven Den Haag en Arnhem – Leeuwarden oordeelden dat het niet uitmaakte waar het vermogen aan was besteed, er was een vergoedingsrecht ontstaan. Echter het gerechtshof Den Bosch vond het wel degelijk relevant waar het geld aan was besteed, zodat vervolgens beoordeeld kan worden of er aanleiding was voor een vergoedingsrecht. Als het geld geconsumeerd was, was er geen aanleiding tot een vergoedingsrecht, oftewel op=op!

De feiten

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad hierover een oordeel geveld. De feiten van de betreffende casus waren als volgt:

Man en vrouw trouwden in 1985 in gemeenschap van goederen. De vrouw ontving drie keer (2002, 2004 en 2006) een schenking van € 10.000,- met een uitsluitingsclausule. Deze bedragen maakte ze over naar de gezamenlijke rekening van partijen. In 2014 volgde een echtscheiding en het bedrag van € 30.000,- stond niet meer op de gezamenlijke rekening. Wel was er een overwaarde in de gezamenlijke woning die meer bedroeg dan € 30.000,-.

Het oordeel

De Hoge Raad redeneerde: doordat de vrouw de geschonken bedragen overboekte naar de gemeenschappelijke rekening heeft de vrouw een vorderingsrecht op de gemeenschap. Door vermenging is het bedrag van € 30.000,- tot het gemeenschapsvermogen gaan behoren. Er is sprake van een vermogensverschuiving en de hoofdregel is dan dat vrouw recht heeft op vergoeding van haar privégeld, ook als het bedrag niet meer op de betreffende gemeenschappelijke rekening staat. De Hoge Raad gaf verder aan dat het van belang is of het geschonken geld is besteed aan gemeenschapsschulden of aan privéschulden van mevrouw. Als er privéschulden van de vrouw zouden zijn afgelost met de (privé) schenkingen dan zou zij geen vorderingsrecht meer hebben op de gemeenschap, echter de man kon dit in deze zaak niet bewijzen. De conclusie van de Hoge Raad is dat de vrouw recht had op de eerste € 30.000,- overwaarde van de woning en dat de resterende overwaarde 50-50 tussen partijen verdeeld moet worden.

Advies

Een belangrijk advies is om een goede administratie bij te houden van erfenissen en schenkingen met een uitsluitingsclausule. Ook is het zinvol om het geschonken bedrag over te maken op een aparte bankrekening die alleen op naam van de ontvanger staat. Om vervelende discussies en kostbare procedures te voorkomen adviseren wij om bij ontvangst van het geld, of eigenlijk bij het moment van uitgave, met elkaar af te stemmen of dit terugbetaald moet worden bij een eventuele scheiding.

Wilt u meer weten over scheidingen of een vergoedingsrecht neem dan contact met één van onze leden van de sectie personen- en familierecht: Rosanne Dijkstra in Lelystad en Marleen Falkena in Almere.

Marleen Falkena

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.