ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Verantwoordelijkheid advocaat

Verantwoordelijkheid advocaat; duidelijke, schriftelijke vastlegging van opdracht en adequate scheiding tussen zakelijke en privé opdrachtgever.

Een zoon neemt de aandelen, die zijn vader via een beheer vennootschap in Ploegro BV houdt, over en gaat deze houden via zijn eigen beheer vennootschap. Niet lang daarna overlijdt de vader. In het kader van de afwikkeling van de nalatenschap blijkt over de periode van voor de overdracht van de aandelen een claim te zijn opgekomen. Voor de afwikkeling daarvan wordt door de erven geld in depot gestort. De procedure die volgt, wordt behandeld door de advocaat van Ploegro BV, waarvan de zoon dan bestuurder is. Declaraties worden ook aan Ploegro BV gezonden en door de vennootschap voldaan. In de procedure veroordeelt het Hof Ploegro tot voldoening van € 21.148,‐ vermeerderd met nevenvorderingen. Na het arrest verzoekt de notaris aan de erven medewerking te verlenen tot het afwikkelen van het in depot gestorte bedrag. Medewerking van één van hen (de stiefmoeder) blijft echter uit. De advocaat schrijft vervolgens deze erfgename aan, waarbij in de aanhef namens de zoon (in privé) een verzoek wordt geformuleerd. Aan Ploegro BV richt de advocaat vervolgens een schrijven met het advies om een dagvaarding uit te brengen ter zake de verdeling van het depot. De advocaat stuurt nogmaals een bericht met het verzoek om een reactie, waarop de zoon schrijft “dit is dus duidelijk, wat van stappen kunnen wij nu onder nemen met deze draak??????????” Waarop de advocaat reageert “dagvaarden, zoals besproken”. Vervolgens blijft het kennelijk enige tijd stil. De advocaat stuurt 2 ½ maand later een concept dagvaarding, waarop de zoon vraagt wat er tot dan toe is gebeurd. Vervolgens stuurt de advocaat een maand later een bericht met (slechts?) enige vraagtekens (“?????”) retour. Enige tijd daarna bericht de zoon de samenwerking met de advocaat te beëindigen.

Het kantoor van de advocaat stuurt een einddeclaratie van ongeveer € 2.000,‐ aan de zoon. Deze laat de declaratie onbetaald en betwist verschuldigdheid. Hij verwijt de advocaat wanprestatie en stilzitten. De Raad van Discipline oordeelt de klacht van de zoon dat het kantoor hem heeft gefactureerd voor werkzaamheden waarvoor geen opdracht was gegeven gegrond. Vast staat dat de gestelde opdracht niet schriftelijk is vastgelegd. Niet vast staat dat de advocaat met de zoon op zorgvuldige wijze heeft gecommuniceerd over gemaakte afspraken. In rechte vordert het kantoor veroordeling tot betaling van de facturen, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. De kantonrechter wijst die vorderingen toe en verwerpt het verweer dat de zoon niet de opdrachtgever is. Het Hof stelt vast dat de zoon zich beroept op het bevrijdend verweer dat hij in naam van Ploegro BV communiceerde, niet in privé en oordeelt dat het kantoor de opgeworpen tegenwerpingen niet voldoende onderbouwt. De werkzaamheden lagen in het verlengde van de ten behoeve van Ploegro BV gevoerde procedure. Het enkele feit dat in de door de advocaat verzonden correspondentie en in de concept‐dagvaarding de naam van de zoon wordt genoemd vormt geen toereikende onderbouwing voor de betwisting van zijn de stelling dat hij ervan uit mocht gaan dat de werkzaamheden aan (een van zijn) Bv’s in rekening zouden worden gebracht. Ook valt niet in te zien waarom hij, als leek, zou hebben moeten inzien dat en waarom het een privéaangelegenheid betrof. Het niet door hem aanslaan op het gebruik van zijn naam wekte evenmin vertrouwen bij het kantoor dat de zoon dat zo had begrepen. Het Hof oordeelt dat (conform het oordeel van de Raad van Discipline, aan welke tuchtrechtelijke uitspraak in deze civielrechtelijke zaak betekenis toekomt, zonder daarvoor beslissend te zijn) het op de weg van de advocaat als professional was gelegen om door schriftelijke vastlegging te voorkomen dat over een en ander misverstanden zouden kunnen ontstaan. Het Hof vernietigt dan ook het vonnis van de kantonrechter, met veroordeling van het kantoor in de kosten van de procedure in beide instanties.

mr. Robert Lonis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.