ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Update wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie

Het is u vorige week vast niet ontgaan: er is weer ‘beweging’ gekomen in het Wetsvoorstel partneralimentatie. Het is alweer drie jaar geleden dat het wetsvoorstel ‘Wet Herziening Partneralimentatie’ werd ingediend.

Wat willen de indieners eigenlijk precies bereiken met hun initiatiefwetsvoorstel?

Zij vinden de huidige partneralimentatie-regeling niet meer van deze tijd en deze regeling moet dan ook grondig op de schop genomen worden.

Niet alleen de grondslag voor partneralimentatie moet veranderd worden, maar ook de wijze waarop de alimentatie wordt berekend, moet eenvoudiger worden. Een belangrijke voorgestelde wijziging is de verkorting van de duur van de alimentatietermijn. Voorts willen de indieners van het voorstel met deze wet voorzien in de mogelijkheid om het recht op partneralimentatie uit te sluiten bij huwelijkse voorwaarden. Ook zou er een wettelijke onderhoudsverplichting gecreëerd moeten worden voor ongehuwd samenwoners.

Lange tijd was het stil rondom dit wetsvoorstel, maar maandag 11 juni hebben de initiatiefnemers van de wet een aangepaste en een vergaande vereenvoudiging van het wetsvoorstel gepresenteerd, waarmee zij tegemoet zijn gekomen aan een aantal kritiekpunten op het oorspronkelijk voorstel. Dit zijn de belangrijkste punten uit het vereenvoudigde wetsvoorstel zoals gepresenteerd op 11 juni jl.:

Grondslag
De wettelijke grondslag voor partneralimentatie blijft ongewijzigd. Deze grondslag is de lotsverbondenheid welke door het huwelijk is ontstaan.

Termijn
De maximale termijn waarover partneralimentatie is verschuldigd, bedraagt nu nog twaalf jaar. Deze termijn wil men verkorten naar vijf jaar. Omdat dit niet wenselijk is voor alle gevallen, zijn er twee uitzonderingen opgenomen in het voorstel, namelijk:
–    als er sprake is van een langdurig huwelijk waarbij de alimentatieontvanger ten hoogste 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (totdat de AOW-leeftijd is bereikt).
–    als er zorg is voor jonge kinderen, dan blijft de maximale partneralimentatie-duur twaalf jaar. Op het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud wordt, eindigt de partneralimentatie

Geen uitsluiting bij huwelijkse voorwaarden
Er zal geen mogelijkheid komen om in huwelijkse voorwaarden een beding op te nemen waarmee het recht op partneralimentatie op voorhand wordt uitgesloten. Een dergelijk beding is nietig (ongeldig).

Geen partneralimentatie bij ongehuwd samenwoners
Er wordt geen wettelijke onderhoudsverplichting gecreëerd voor ongehuwd samenwoners. Dit vindt men te ver gaan. Als samenwoners dit wel willen afspreken, dan zullen zij dit, net zoals nu het geval is, samen met elkaar moeten afspreken in een (samenlevings)overeenkomst.

Verder afwachten
Het wetsvoorstel zal nu in de Tweede Kamer besproken moeten worden. Bij een meerderheid van stemmen, zal de wet worden aangenomen, waarna het wetsvoorstel besproken wordt in de Eerste Kamer. Wordt het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen, dan kunnen we pas spreken over een nieuwe wet.

Zover is het nu nog niet, maar wij volgen de actuele ontwikkelingen voor u op de voet. Zelf kunt u de ontwikkelingen ook volgen. Klik hier!

Voor vragen over partneralimentatie of andere kwesties binnen het personen- en familierecht neemt u gerust contact op met Rosanne Dijkstra (Lelystad) of Marleen Falkena (Almere). Zij staan u graag te woord om u te informeren over de mogelijkheden.

Rosanne Dijkstra

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.