ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Turbo Liquidatie doen of niet?

De turbo liquidatie is een snelle manier om een besloten vennootschap, stichting of andere vennootschap te ontbinden. De algemene vergadering (van aandeelhouders) besluit tot ontbinding van de vennootschap en houdt daarmee op te bestaan. Via formulieren van de kamer van koophandel wordt de liquidatie ingeschreven in het handelsregister. De turbo liquidatie wordt in beginsel toegepast alleen wanneer er geen bekende baten aanwezig zijn in de vennootschap.

Let echter wel op bij toepassing van een turbo liquidatie wat er voorafgaande aan de turbo liquidatie is gebeurd en of de turbo liquidatie de geëigende weg is.

Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 25 februari 2014 dat er onrechtmatig was gehandeld toen de onderneming werd ontbonden via turbo liquidatie. In die casuspositie had de onderneming al haar activa verkocht aan een zusteronderneming en werd de verkoopopbrengst gebruikt ter bestrijding van de op dat moment openstaande crediteuren. Alle crediteuren werden voldaan. Echter één crediteur welke na de turbo liquidatie opkwam was niet voldaan. Deze crediteur heeft zich uiteindelijk bij de gerechtelijke instanties beklaagd en verzocht om heropening van de vereffening. Inhoudelijk werd opnieuw de gang van zaken binnen de onderneming getoetst en kwam het Hof, zo ook de rechtbank eerder tot haar oordeel was gekomen, dat de turbo liquidatie in dit geval oneigenlijk was gebruikt om een ‘schone’ onderneming over te houden. Voor de vennootschap en de bestuurder was voorafgaande aan de turbo liquidatie te voorzien dat de crediteur die uiteindelijk niet werd betaald, een vordering zou hebben op de vennootschap. Omdat deze vordering was te voorzien en niet volledig betaald zou worden mochten zij niet komen tot de beslissing over te gaan op de turbo liquidatie zonder rekening te houden met deze crediteur. De vennootschap en de bestuurders hebben hiermee ten aanzien van deze crediteur onrechtmatig gehandeld.

Aan de andere kant is er ook recente rechtspraak van de rechtbank Den Haag van 11 maart 2015 waarin wordt aangegeven dat de turbo liquidatie juist wel de geëigende weg is om een vennootschap te ontbinden. In dit geval werd het faillissement van de vennootschap aangevraagd en uitgesproken en werd een curator benoemd. De bestuurder had voor eigen aangifte van het faillissement gekozen omdat de turbo liquidatie volgens hem een onfatsoenlijke methode van liquidatie was. Op de rekening van de vennootschap stond een zeer minimaal positief saldo. Binnen de vennootschap vonden geen activiteiten meer plaats, maar er waren nog wel een aantal schuldeisers. De curator vond echter dat met het aanvragen van het eigen faillissement er misbruik van recht werd gemaakt. Op voorhand zou namelijk al vaststaan dat de curator de nodige werkzaamheden zou moeten verrichten zonder dat daarvoor een vergoeding zou worden ontvangen en dat de bestuurders geen poging hebben gedaan om de vennootschap zelf te liquideren. En dus had de vennootschap moeten kiezen voor de turbo liquidatie nu deze mogelijkheid openstond.

De rechtbank oordeelde, dat gelet op de omstandigheden, dat de vennootschap niet had kunnen komen tot de keuze van het doen van eigen aangifte van het faillissement maar in plaats daarvan gebruik had moeten maken van de wettelijke mogelijkheid van de turbo liquidatie.

Bij ontbinding van de vennootschap is het dus raadzaam om de mogelijkheden van de turbo liquidatie grondig te onderzoeken. De advocaten van ons kantoor kunnen u daarin bijstaan en adviseren.

Mr. Yvette Heruer – sectie ondernemings- en insolventierecht – september 2015

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.