ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

The follow-up: Hells Angels Motor Club verboden!

In het artikel van 28 mei jl. ‘Het verbod op OMG’S’ vertelde ik over het wetsvoorstel waarmee de initiatiefnemers van het verbod het mogelijk willen maken dat de minister een OMG kan verbieden. Ik vertelde ook dat het OM opnieuw via een civiele procedure wilde proberen de Hells Angels Motor club te verbieden (verder: HAMC). Op 29 mei jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in deze procedure.

Is HAMC een organisatie?

Zowel de wereldwijde als de Hollandse HAMC zijn door de rechtbank opgeroepen in de procedure.

Om tot een verbod van HAMC te komen, diende de rechtbank eerst de vraag te beantwoorden of HAMC een organisatie is die naar buiten optreedt. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend o.a. vanwege de ‘worldrules’ die gelden voor alle HAMC-leden wereldwijd en de worldmeetings voor alle HAMC-leden. Hieruit meent de rechtbank te kunnen afleiden dat HAMC een organisatie is. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat HAMC naar buiten toe treedt als eenheid door middel van de website en de gebruikte ‘colors’ op de kenmerkende zwarte vesten van de HAMC-leden.

De rechtbank diende ook te beoordelen of HAMC Holland als onderdeel van HAMC wereldwijd een informele vereniging is. Een informele vereniging, is kort gezegd, een vereniging die niet met een akte van de notaris is opgericht, maar die wel een organisatorisch verband van personen is dat naar buiten optreedt. Op grond van ongeveer dezelfde criteria als HAMC wereldwijd komt de rechtbank tot het oordeel dat HAMC Holland voldoet aan de definitie. Zo gelden bijvoorbeeld naast de worldrules voor HAMC-leden in Holland ook de HAMC Holland Richtlijnen.

Het verbod van HAMC

Voor een verbod van een organisatie dient de werkzaamheid (gedragingen) van de organisatie in strijd te zijn met de openbare orde. Een dergelijk verbod is een ernstige inbreuk op het grondrecht vrijheid van vereniging en vergadering en mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast.

Zoals ik in mijn artikel van 28 mei jl. schreef kan een gedraging van een lid van een vereniging of organisatie slechts aan de organisatie toegerekend worden op o.a. bijzondere feiten en omstandigheden. De rechtbank is van oordeel dat de cultuur van HAMC als een bijzondere omstandigheid moet worden gezien omdat de cultuur geweld meebrengt. De rechtbank stelt dat het geweld vaak zo ernstig is en vaak zorgt voor zoveel onrust in de samenleving dat sprake is van een werkzaamheid in strijd met de openbare orde (art. 2:20 BW). De rechtbank is dan ook van oordeel dat het in een democratische samenleving noodzakelijk is dat voor recht wordt verklaard dat de werkzaamheid van HAMC in strijd is met de openbare orde en HAMC moet worden verboden.

Het verbod ging direct in en sinds 29 mei jl. mag zowel de Nederlandse tak als de wereldwijde tak niet meer actief zijn in Nederland. Mogelijk heeft de rechtbank vast een voorschot genomen op het wetsvoorstel.

Uitspraak van de rechtbank: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2302

Michelle Makkinje

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.