ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

The corporate veil; voor persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder moet (steeds) voldoende en concreet worden gesteld

Achmea vordert op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding van de oud‐bestuurder, voormalig middellijk bestuurders en de huidige (middellijk) bestuurder van Taxi‐Polis BV, een vennootschap die tot haar ontbinding actief was als assurantietussenpersoon. Deze vennootschap bemiddelde – na overname van de verzekeringsportefeuille en  intermediairovereenkomst – namens Achmea bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten, verzorgde de incasso van premies en handelde schades af. Tussen de vennootschap en Achmea bestond in dat kader een rekening‐courant verhouding. Na eerdere problemen in verband met de rekening‐courant verhouding is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten en een betalingsregeling getroffen. Ook is pandrecht gevestigd ten gunste van Achmea. De betalingsregeling werd niet nagekomen. Vervolgens is eind november 2010 nogmaals een nagenoeg gelijke vaststellingsovereenkomst gesloten. Eind december 2010 worden de aandelen in en het bestuur over Taxi‐Polis overgenomen. De vordering van Achmea bedroeg toen tussen de € 101.949,81 en o € 136.802,77, kennelijk was de administratie niet geheel eenduidig. In 2012 heeft Achmea de premie‐incasso op zich genomen. Taxi‐Polis is vervolgens ontbonden. Achmea spreekt partijen aan omdat men volgens Achmea wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat Taxi‐Polis niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Daarbij wordt tevens een beroep gedaan op diverse bepalingen uit de WFT.

Achmea vordert op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding van de oud‐bestuurder, voormalig middellijk bestuurders en de huidige (middellijk) bestuurder van Taxi‐Polis BV, een vennootschap die tot haar ontbinding actief was als assurantietussenpersoon. Deze vennootschap bemiddelde – na overname van de verzekeringsportefeuille en  intermediairovereenkomst – namens Achmea bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten, verzorgde de incasso van premies en handelde schades af. Tussen de vennootschap en Achmea bestond in dat kader een rekening‐courant verhouding. Na eerdere problemen in verband met de rekening‐courant verhouding is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten en een betalingsregeling getroffen. Ook is pandrecht gevestigd ten gunste van Achmea. De betalingsregeling werd niet nagekomen. Vervolgens is eind november 2010 nogmaals een nagenoeg gelijke vaststellingsovereenkomst gesloten. Eind december 2010 worden de aandelen in en het bestuur over Taxi‐Polis overgenomen. De vordering van Achmea bedroeg toen tussen de € 101.949,81 en o € 136.802,77, kennelijk was de administratie niet geheel eenduidig. In 2012 heeft Achmea de premie‐incasso op zich genomen. Taxi‐Polis is vervolgens ontbonden. Achmea spreekt partijen aan omdat men volgens Achmea wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat Taxi‐Polis niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Daarbij wordt tevens een beroep gedaan op diverse bepalingen uit de WFT.

Mr. Robert Lonis, maart 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.