ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Telefoonabonnementen onder dwang afgesloten, en nu?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement wordt aan de contractant in veel gevallen direct een telefoon ter beschikking gesteld. Het gemak waarmee een abonnement kan worden afgesloten en de telefoon wordt verkregen brengt het risico van misbruik met zich mee. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er personen worden gedwongen om meerdere telefoonabonnementen op hun eigen naam af te sluiten. De telefoons worden vervolgens afgestaan aan de personen die de dwang uitoefenen en de contractanten zijn gebonden aan de verschillende afgesloten contracten met de daarbij behorende financiële verplichtingen. Wat zijn de (juridische) mogelijkheden voor de slachtoffers in een dergelijke situatie?

Vernietiging telefoonabonnementen
Het is raadzaam om direct aangifte te doen bij de politie en om de betreffende telefoonnummers te laten blokkeren door de providers. In beginsel is de contractant gebonden om de afgesloten contracten na te komen. Vernietiging van de contracten is echter mogelijk indien er sprake is geweest van een wilsgebrek en dit wilsgebrek kenbaar was of had moeten zijn bij (de medewerker van) de provider. Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien er voor (de medewerker van) de provider voldoende aanleiding is om te vermoeden dat er sprake is van een wilsgebrek, dan bestaat er een onderzoeksplicht en dient er geverifieerd te worden of de klant de abonnementen werkelijk wil sluiten en voor wie de abonnementen c.q. gsm’s bestemd zijn*. Voorts dient in een dergelijk geval te worden onderzocht of de klant zich de abonnementen wel kan veroorloven.

Was er geen reden voor de provider om te vermoeden dat er bij het sluiten van de overeenkomst sprake was van een wilsgebrek, dan kan de provider in beginsel aanspraak blijven maken op nakoming van de overeenkomst. Aanspraak op de volledige verschuldigde termijnbedragen van de contractduur kan echter onredelijk wordt geacht indien er feitelijk geen gebruik wordt gemaakt van het abonnement.

Schade verhalen
De dader kan worden aangesproken voor de financiële schade als gevolg van zijn handelen. Dit kan op twee manieren. Indien er een strafrechtelijke vervolging plaatsvindt kunnen slachtoffers zich met een vordering tot schadevergoeding voegen in de strafrechtelijke procedure. De strafrechter zal zich over de vordering buigen indien de beoordeling van de vordering geen onevenredige belasting van de strafrechtelijke procedure oplevert. Het is ook mogelijk om een vordering in te stellen bij de civiele rechter. Het voordeel van het voegen in de strafrechtelijke procedure is dat er geen griffierecht betaald hoeft te worden om de vordering te laten beoordelen door de rechtbank. Daarnaast draagt de overheid zorg voor incassering van de vordering indien de vordering wordt toegewezen. Het civielrechtelijke traject heeft als voordeel dat je meer invloed hebt op het procesverloop en het moment waarop de vordering wordt behandeld.

Conclusie
Voor personen die telefoonabonnementen onder dwang hebben afgesloten is het van belang om niet stil te blijven zitten nadat de contracten zijn afgesloten. Door aangifte te doen, telefoonnummers te blokkeren, contracten te vernietigen en de daders aan te spreken met een vordering tot schadevergoeding kan de financiële schade worden voorkomen of beperkt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Mr. Sanne Kleerebezem – sectie ondernemingsrecht – mei 2015

* ECLI:NL:RBARN:2010:BM9787, Rechtbank Arnhem (kantonrechter) 21-06-2010

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.