ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Tekortschieten adviseur

Tekortschieten adviseur en (gevolgen van) volledige ontbinding overeenkomst


Smartnewz 2018/5312

Een stel runt een praktijk waarin orthomoleculaire behandelingen plaatsvinden. Zij geven opdracht aan een derde, met wie een vriendschappelijke band bestaat, om hun administratie te verzorgen. De opdracht omvat mede de aangiften vennootschapsbelasting, omzet‐, loon en inkomstenbelasting, de administratie en de jaarcijfers. Over een periode van vier jaren betaalt de vennootschap aan de man € 150.928,‐. De belastingdienst kondigt een boekenonderzoek aan naar de administratie. Uit de rapporten van de belastingdienst blijkt dat ten onrechte hypotheekaftrek is genoten voor een woning in Frankrijk, verbouwingskosten van een woning zijn in de zakelijke rekening‐courant geboekt, verschillende privé‐uitgaven zijn ten onrechte als zakelijke uitgaven verwerkt. De belastingdienst legt aan de vennootschap en de vrouw boetes op tot € 16.260,‐ respectievelijk € 3.064,50. Zij (feitelijk de vennootschap) ontbinden daarop de opdracht (volledig) en spreken de administrateur aan op terugbetaling van € 150.000,‐. Ook vorderen zij (in rechte) schadevergoeding tot een bedrag van € 55.671,‐. Dit betreft enerzijds de boete aan de vennootschap en anderzijds € 39.411,‐ aan adviseurskosten voor het op orde brengen van de administratie ten behoeve van de belastingdienst. De administrateur vordert zijnerzijds terugbetaling van een tweetal (€ 17.000,‐ respectievelijk € 13.500,‐) geldleningen. Er liggen uiteindelijk vijf zaken ter beoordeling voor aan de Rechtbank. De administrateur verweert zich door te stellen dat hij onjuist werd geïnformeerd, terwijl hij erop vertrouwde voldoende en correct te zijn geïnformeerd.

De Rechtbank oordeelt dat voor ontbinding voldoende is dat op basis van de stellingen van partijen en het gevoerde verweer vaststaat dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst. Partijen dienen zich te gedragen als goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever. De administrateur liet na een schriftelijke bevestiging te vragen van de belastingdienst van een gestelde afspraak ter zake de Franse woning, daarmee schond hij zijn zorgplicht. Voor het overige is zijn verweer niet voldoende onderbouwd. Het argument dat zakelijke en privé uitgaven door elkaar liepen kan hem evenmin baten. Hij boekte op basis van het kasstelsel en heeft omschrijvingen op facturen genegeerd. Kosten zijn foutief in de administratie verwerkt. De consequenties daarvan kunnen zeer ingrijpend zijn.

Ook wist de administrateur dat de verbouwing van een woning geen zakelijk karakter had. Het tekortschieten staat volgens de Rechtbank afdoende vast en honoreert de ontbinding. Partijen zijn daardoor gehouden reeds ontvangen prestaties ongedaan te maken. De keuze voor volledige ontbinding, waartegen de administrateur niet stelt dat de tekortkoming deze vorm van ontbinding niet rechtvaardigt, leidt tot de slotsom dat het voldane bedrag (verminderd met een correctie voor werkzaamheden die door een derde zijn uitgevoerd) van € 111.863,89 dient te worden terugbetaald. De schadevergoeding is voor wat de boete betreft toewijsbaar.De kosten van de adviseur van bijna 40 duizend niet, dit vanwege de keuze voor volledige ontbinding. Als gevolg daarvan is de administrateur van zijn verplichtingen bevrijd. De overeenkomst van geldlening bepaalt niet op welk tijdstip het geleende geld terug moest worden gegeven. In dat geval moet het geld op eerste aanvraag en alsdan terstond op grond van artikel 6:38 BW worden voldaan. De stelling dat de overeenkomst van geldlening is geantedateerd doet niet af aan de verschuldigdheid van het bedrag en de overeengekomen rente. Door ondertekening levert het contract dwingend bewijs op. Het aangekondigde boekenonderzoek is onvoldoende om aan te nemen dat daarin misbruik van omstandigheden is gelegen. Evenmin blijkt van enige discussie over rente of bedragen ten tijde van het tekenen. De geldleningen dienen, vermeerderd met rente, te worden voldaan. De Rechtbank oordeelt aldus dat over en weer de nodige bedragen, te vermeerderen met rente en kosten, betaald moeten worden.


Robert Lonis, Advocaat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.