ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Schuldeiser maakt verplicht een pas op de plaats

Onlangs is de eerste uitspraak gepubliceerd waarin door de rechtbank Rotterdam een breed moratorium werd toegekend. Dit betekent dat er voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject een afkoelingsperiode van maximaal zes maanden wordt ingelast. Schuldeisers hebben gedurende die periode geen mogelijkheid om verhaals- en executiemaatregelen op de goederen van de schuldenaar te nemen.

Situatie

Door de schuldhulpverlenende instantie van de schuldenaren is een verzoek tot het toepassen van een breed moratorium (afkoelingsperiode) ingediend. Namens één van de schuldeisers van de schuldenaren werd namelijk beslag gelegd op hun inkomen.

Indien een deurwaarder hiertoe overgaat, dan dient rekening gehouden te worden met de beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van het inkomen dat door schuldeisers niet mag worden aangewend ter voldoening van hun vordering en van dit minimale inkomen dienen de schuldenaren dan te leven.

In deze situatie werd door de deurwaarder, ondanks dat hier meermaals door de schuldhulpverlenende instantie op gewezen is, geen rekening gehouden met de juiste beslagvrije voet. Als gevolg hiervan konden de schuldenaren niet langer aan de lopende financiële verplichtingen voldoen. Nieuwe schulden dreigden.

Toetsingskader

Om als schuldenaar in aanmerking te komen voor een breed moratorium dient voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. Zo dient het voldoende aannemelijk te zijn dat de schuldenaar de uit de schuldhulpverlening voortvloeiende verplichting naar behoren zal kunnen nakomen. Ook dient de afkoelingsperiode noodzakelijk te zijn in het kader van de schuldhulpverlening én het dient in het belang te zijn van de gezamenlijke schuldeisers.

Naar behoren nakomen van de verplichtingen

De rechtbank heeft geoordeeld dat het voldoende aannemelijk is dat de schuldenaren de verplichtingen die volgen uit de schuldhulpverlening naar behoren zullen nakomen. Dit volgde uit de volgende omstandigheden:

  • De schuldenaren hadden zich tot dusver aan de verplichtingen uit hoofde van de schuldhulpverlening gehouden;
  • Het budgetbeheer was opgestart;
  • Het inkomen dat zij op basis van het vrij te laten bedrag verwierven (dat is de beslagvrije voet met een aantal correcties) was voldoende om alle vast lasten te voldoen;
  • Alle schuldeisers waren aangeschreven door de schuldhulpverlenende instantie.

Noodzakelijkheid van de afkoelingsperiode

De rechtbank was eveneens van oordeel dat de afkoelingsperiode – waarover zij nog zegt dat het een uiterste remedie en een zwaar middel betreft en het niet al te gemakkelijk kan worden toegewezen – noodzakelijk was.  De rechtbank heeft de noodzakelijkheid afgeleid uit het gegeven dat door de deurwaarder een onjuiste hoogte van de beslagvrije voet werd gehanteerd. Ondanks meerdere verzoeken werd het juiste bedrag niet gehanteerd door de deurwaarder. Hierdoor werd het voor de schuldenaren onmogelijk om de lopende financiële verplichtingen te blijven voldoen.

Belang van de gezamenlijke schuldeisers

Tot slot oordeelde de rechtbank dat het ook in het belang van de gezamenlijke schuldeisers was om een afkoelingsperiode te gelasten. De beslaglegging door de deurwaarder leidde er immers toe dat er nieuwe schulden zouden ontstaan en de schuldenaren niet langer financieel stabiel zouden zijn, doordat niet langer aan de lopende verplichtingen voldaan kon worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met mij op.

Mariska Zentveldt

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.