ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Schadestaatprocedure na beroepsfout, concrete onderbouwing vordering ook dan noodzakelijk

Een accountant trad in 1989 uit als maat bij zijn toenmalige maatschap. De uittreedsom bedroeg ƒ 1.235.000,‐. Zijn voormalig kantoor adviseerde hem omtrent de fiscale consequenties van zijn uittreden, met als doel de belastingdruk te beperken. Een gerechtelijke procedure, tien jaar na het uittreden, resulteert in de vaststelling (na cassatie) door het Hof dat er sprake was van een beroepsfout bij de advisering. Om de omvang van de schade te kunnen vaststellen volgt verwijzing naar de(ze) schadestaatprocedure. Een vergelijking dient te worden gemaakt tussen de belasting die de accountant feitelijk heeft betaald en de belasting die hij zou hebben betaald indien er gebruik zou zijn gemaakt van de fiscale faciliteit van de ruilarresten. De beroepsfout betreft de omstandigheid dat over de mogelijkheid van toepassing van die ruilarresten niet is geadviseerd. Het Hof oordeelde dat de kans dat de accountant zich zou hebben beroepen op de bedoelde fiscale faciliteit 60% zou zijn geweest en dat dit percentage over de schade (het verschil in belasting) vergoed dient te worden. De accountant vordert € 5.967.608 als schade,  enerzijds door verkeerd advies en anderzijds vanwege het niet geven van het juiste advies.

De rechtbank overweegt dat in deze schadestaatprocedure vast moet komen te staan hoeveel belasting de accountant zou hebben betaald indien hij gebruik zou hebben gemaakt van de fiscale faciliteit. Hij voert echter het bedrag als schade op dat in het kader van een compromis aan de belastingdienst werd voldaan. Deloitte komt met een uitgebreide en onderbouwde berekening uit op een veel lager bedrag, namelijk € 90.703,24. De berekening bestrijdt de accountant niet concreet, evenmin draagt hij aanknopingspunten aan voor het kunnen vaststellen van de belasting die hij bij toepassing van de ruilarresten had moeten betalen. Zonder concrete cijfermatige toelichting is het gevorderde bedrag onvoldoende onderbouwd en kan niet vastgesteld worden hoe groot de fiscale schadepost is. Aan het nadere bewijsaanbod van de accountant gaat de Rechtbank voorbij, dat is vijf jaren na het (eind)arrest van het Hof tardief. De eerdere uitspraken bevatten tevens eindbeslissingen welke niet bij arrest van de Hoge Raad zijn vernietigd. Deze beslissingen staan, als in cassatie niet bestreden, in de verdere loop van het geding vast. De Rechtbank oordeelt ten aanzien van diverse afzonderlijk gevorderde schadeposten dat deze (mede daarom) niet toewijsbaar zijn. Voor toewijzing van werkelijk gemaakte advocaatkosten dient sprake te zijn van buitengewone omstandigheden. vergoeding van immateriële schade wijst de Rechtbank eveneens af, geen van de limitatieve gronden uit artikel 6:106 BW doet zich voor. Verder oordeelt de Rechtbank dat te vergoeden schade in (niet te ver verwijderd) conditiosine‐qua‐non verband moet staan met een beroepsfout. Ook als dat verband bestaat komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking voor zover die – gezien de aard van de aansprakelijkheid – als een gevolg van de beroepsfout kan worden toegerekend. Het niet wijzen op de ruilarresten had niet als logisch en voorzienbaar gevolg dat de accountant zich niet (ten belope van de volledige uittreedsom) inkocht bij een ander kantoor. De accountant onderbouwt ook niet voldoende waarom het onjuiste advies hem daar 21 jaar lang van heeft  weerhouden. In redelijkheid kan de gestelde schade als gevolg van de beroepsfout niet aan Deloitte worden toegerekend, nu die schade niet objectief voorzienbaar was. De Rechtbank wijst de vorderingen af.

Mr. Robert Lonis, mei 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.