ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Samenloop van re-integratie- en verbetertraject

Een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden leert dat een werkgever extra zorgvuldig dient te handelen wanneer er samenloop is van een re-integratietraject met een verbetertraject.

In deze zaak was er naar het oordeel van het hof sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Om die reden, en omdat het hof meende dat herplaatsing niet in de rede lag, achtte het hof ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zijn plaats.

Aanspraak op vergoeding?

Het hof zag zich vervolgens voor de vraag geplaatst of werkneemster, een langdurig arbeidsongeschikte (klinisch) verloskundige, vanwege ernstig verwijtbaar handelen van haar werkgever, een ziekenhuis, aanspraak kon maken op een billijke vergoeding. Het hof vangt zijn oordeel op dit punt aan met de overweging dat van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever ook sprake kan zijn indien de werkgever grovelijk zijn re-integratieverplichtingen verzaakt jegens een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer. Naar het oordeel van het hof was daarvan sprake.

Partijen waren het erover eens dat voordat werkneemster weer feitelijk tewerk zou kunnen worden gesteld in haar eigen functie van verloskundige, zij haar kennis en vaardigheden zou moeten brengen op het niveau zoals dat thans, na verhogingen van de eisen die worden gesteld aan een (klinisch) verloskundige, wordt verlangd. Als gevolg van haar langdurig ziekteverzuim had zij immers bepaalde ontwikkelingen gemist. De werkgever is deze noodzakelijke verbeteringen echter gaan vermengen met verbeteringen die in zijn ogen nodig waren omdat werkneemster al voor haar uitval niet voldoende zou hebben gefunctioneerd. De werkgever heeft dat laatste echter niet met werkneemster besproken; niet voorafgaand aan haar uitval en niet bij de totstandkoming van het re-integratie- en verbetertraject.

Oordeel van het hof

Naar het oordeel van het hof heeft de werkgever werkneemster zo in een verbetertraject ‘gezogen’ (met uiteindelijk een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding tot gevolg). Een werkgever behoort (de bedoeling van) een verbetertraject dat (mede) is gericht op het verbeteren van het functioneren vooraf ondubbelzinnig, en niet alleen ‘tussen de regels door’, kenbaar te maken en met de werknemer te bespreken, al helemaal wanneer de werknemer niet eerder is aangesproken op zijn functioneren en de werknemer bovendien vanwege mentale klachten gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, aldus het hof.

Nu de werkgever naar het oordeel van het hof de werknemer in het ongewisse had gelaten over wat er nu precies van haar werd verlangd, heeft de werkgever zijn re-integratieverplichtingen grovelijk verzaakt en is deze een billijke vergoeding – van € 10.000 bruto – verschuldigd aan werkneemster. De vergoeding was beperkt, omdat de werkneemster aanspraak kon maken op een substantiële transitievergoeding en aansluitend aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ander werk had gevonden.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat een werkgever extra zorgvuldig dient te handelen wanneer er sprake is van samenloop van een re-integratietraject met een verbetertraject, en dat een werkgever een werknemer niet door onvoldoende duidelijke communicatie in een verbetertraject mag ‘zuigen’. Het is dan ook aan te raden dat een werkgever zich bij dergelijke samenloop laat voorzien van deskundige bijstand door een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.

Hans Blom

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.