ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Reclamecampagne niet ongeoorloofd, blinkende glimlach voor bedenkers reclame “Genius”

Smartnewz AR 2018/2052
Rechtbank Rotterdam, 12 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2964
Op SmartNewz sinds: 17 april 2018

Procter & Gamble (P&G) en Philips brengen al jaren elektrische tandenborstels op de markt. Deze verschillen (tegenwoordig) van elkaar in aandrijftechniek en de vorm van de borstelkoppen. In het verleden sloten partijen na procedures over en weer een vaststellingsovereenkomst, waarin zij vast legden wat tussen hen als toelaatbaar in de zin van vergelijkende reclame werd geacht. Enkele weken geleden lanceerde P&G een reclamecampagne voor haar product Oral‐B Genius. Bij die campagne gebruikt P&G een blauwe achtergrond en een afbeelding van een tandenborstel met ovalen kop en daarnaast de naam van een Philips product (Diamond Clean), welke afbeelding in de schaduw (of minder helder) is afgebeeld. P&G gebruikt als vergelijkende term “Rond reinigt beter” en verwijst naar klinische studies over meerdere weken (in een kleiner lettertype). Philips heeft bij P&G bezwaar gemaakt tegen de campagne en vordert in Kort Geding veroordeling tot het staken en gestaakt houden van de campagne en de claim dat rond beter reinigt. Volgens Philips voldoet P&G niet aan de vereisten als genoemd in artikel 6:194a BW (lid 1 sub a, c en e). Het donker afbeelden van de Philips borstel dient geen doel en is denigrerend. Zwart afbeelden roept associatie met tandbederf op en wekt de indruk van een inferieur product. De claim rond reinigt beter is niet specifiek genoeg aldus Philips.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat voor de beoordeling van de zaak als juridisch relevant kader de bepalingen omtrent vergelijkende en misleidende reclame (6:193c‐193g BW, 6:194a BW en verder) van toepassing zijn, alsook de vaststellingsovereenkomst tussen partijen. De gewone bewijsregels zijn, vanwege de aard van het Kort Geding, niet van toepassing. De bewijslast ter zake de juistheid en volledigheid van feiten en mededelingen hoeft daarom slechts aannemelijk te worden gemaakt (door P&G). Het gevraagde verbod kan op grond van artikel 254 RV ook in Kort Geding worden gevorderd. Het enkele feit dat bij een vergelijking van producten er een minder goed uitspringt is onvoldoende om aan te nemen dat een adverteerder zich kleinerend uitlaat. Het afbeelden van de Philips borstel in de schaduw is volgens de Voorzieningenrechter niet een nodeloos denigrerende inkleding. De claim “reinigt beter” beoordeelt de Voorzieningenrechter in het licht van de mate waarin tandplak wordt verwijderd waarmee in geval van tandenborstels sprake is van een vergelijking van een wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief kenmerk van het product. De overige stellingen van Philips plaatst de Voorzieningenrechter in het licht van de vraag of sprake is van misleiding van de consument als gevolg van een algemene presentatie van informatie, en of sprake is van het verstrekken van informatie die feitelijk onjuist is. De wijze waarop P&G de reclame‐uitingen presenteert, zowel op beeld als op posters, leidt de Voorzieningenrechter tot het oordeel dat dit niet misleidend is en evenmin dat er sprake is van een algemene presentatie van informatie. Ook is volgens P&G niet sprake van een algemene superioriteitsclaim, zodat ook niet in strijd met enige bepaling van de vaststellingsovereenkomst werd gehandeld. De verwijzing naar klinische studies onderbouwt P&G afdoende, in Kort Geding is geen plaats voor nader onderzoek naar de juistheid van de verstrekte informatie geen plaats. Evenmin ziet de Voorzieningenrechter aanleiding om aan te nemen dat P&G de elektrische tandenborstel van Philips hetzelfde zou bewerkstelligen als een handtandenborstel. Het oordeel luidt dat de reclamecampagne niet ongeoorloofd is, de vorderingen tot het staken en gestaakt houden worden afgewezen. Dit geldt ook voor de vordering tot staken van merkinbreuk.

Mr. Robert Lonis, april 2018

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.