ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Op dit moment zijn er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens die te kampen hebben met een dusdanige schuldenproblematiek dat zij, na betaling van de vaste lasten en aflossingen, te weinig overhouden om te voorzien in het levensonderhoud. Ondanks dat het beter lijkt te gaan met de Nederlandse economie, is dit nog altijd een grote groep Nederlanders die hiermee te maken heeft. De mogelijkheden voor schuldhulpverlening zijn onoverzichtelijk en men lijkt vaak niet te weten waar men terecht kan. Schuldeisers starten vaak juridische procedures. Deze procedures dragen maar zelden bij aan de oplossing, eerder wordt het probleem verergerd. In plaats van dat de schuldenaar de juiste hulp aangeboden krijgt óf daarnaar wordt doorverwezen, zakt men nu vaak ‘steeds dieper in het schuldenmoeras’, aldus de Raad voor de rechtspraak.

Wel willen maar niet kúnnen betalen

Terecht komen in een problematische schuldensituatie kan iedereen overkomen. Het begint vaak met een onverwachtse gebeurtenis, zoals het verlies van inkomen of een fikse terugloop in omzet. Vervolgens ontstaat er een kleine betalingsachterstand. In dat geval kan de situatie snel verslechteren. Ook voor kleine schulden kunnen boetes worden opgelegd, begint de wettelijke- of handelsrente te lopen en ook incasso- en deurwaarderskosten kunnen in rekening gebracht worden. Schulden kunnen hierdoor al snel verdubbelen. In lang niet alle gevallen is het zo dat schuldenaren niet willen betalen. Vaak kunnen zij dit niet.

Praktische informatie

Om de schulden beter te kunnen aanpakken, is door de werkgroep schulden en rechtspraak een plan opgesteld. Zo wil de Rechtspraak onder meer de voorlichting voor schuldenaren sterk verbeteren en in één oogopslag moet op rechtspraak.nl voor zowel schuldeisers als schuldenaren duidelijk worden wat zij van een gerechtelijke procedure kunnen verwachten, maar ook moet worden voorzien in praktische informatie over schuldhulpverlening.

Schuldenfunctionaris

Verder wordt er voorgesteld om een ‘schuldenfunctionaris’ in het leven te roepen die op iedere rechtbank aanwezig zou moeten zijn. Een schuldenfunctionaris kan niet alleen vragen beantwoorden over de werkwijze en procedure bij de rechtbank, maar eventueel ook doorverwijzen naar schuldhulpverlening. De rechters zouden graag over meer informatie willen beschikken voordat zij aan een zaak beginnen. Op dit moment is het voor rechters namelijk (doorgaans) niet bekend of schuldenaren meer schulden hebben en of er meerdere zaken lopen tegen hen, maar ook of er  sprake is van bewind. Dergelijke informatie zou beter inzichtelijk moeten worden gemaakt aan de rechters, door het bijhouden van een juridisch dossier. Zo een juridisch dossier is vergelijkbaar met een medisch dossier, rechters kunnen hierdoor maatwerk leveren, toegepast op de situatie van de schuldenaar.

Schuldenrechter

Indien een schuldeiser een procedure tegen een schuldenaar start, zou de procedure behandeld moeten worden door een speciale schuldenrechter. De schuldenrechter kan dan alle zaken van de schuldenaar tegelijkertijd behandelen en trachten zo veel mogelijk maatwerk te leveren in het kader van een schuldensanering. De schuldenrechter kan niet alleen een betalingsregeling opleggen, maar ook verplichten tot begeleiding door een budgetcoach of budgetbeheerder. Ook de gemeente kan in een lopend schuldhulpverleningstraject verzoeken om maatregelen te nemen, indien het traject spaak dreigt te lopen doordat schuldeisers zich bijvoorbeeld alsnog dreigen te verhalen op het vermogen van de schuldenaar. De rechter kan dan op verzoek een moratorium (een maatregel waarbij het schuldeisers gedurende een bepaalde periode onmogelijk wordt gemaakt om zich te verhalen op het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van betaling) opleggen voor een bepaalde periode zodat alsnog een oplossing kan worden gezocht met álle schuldeisers.

Plan van aanpak

Dit is slechts een deel van de plannen van de werkgroep schulden en rechtspraak, een werkgroep van de Raad voor de rechtspraak. Zij maakte deze plannen bekend op 11 februari 2019 in het Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak. De werkgroep wil met deze plannen de rechtspraak over schulden effectiever maken en de toegang tot de rechter verbeteren. De Raad voor de rechtspraak streeft ernaar om de komende tijd pilots te starten om de plannen van de werkgroep verder te kunnen uitwerken.  

Wilt u meer informatie over schuldhulpverlening? Neem dan contact op met één van onze medewerkers van de sectie schuldhulpverlening via 036 – 534 62 20 of via advocaten@okkerse-schop.nl.

Mariska Zentveldt

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.