ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Rechtsbescherming tegen beoordelingsbeslissingen in het hoger onderwijs

Indien een student het niet eens is met de beoordeling van een tentamen, toets of bijvoorbeeld een coschap, scriptie, stage of opdracht door een examinator of examencommissie, dan kan hij daartegen administratief beroep instellen bij het college van beroep voor de examens (CBE) van zijn onderwijsinstelling. Indien dit college het beroep ongegrond verklaard, dan staat voor de student de mogelijkheid open beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Alvorens het CBE het beroepschrift in behandeling neemt, zendt zij dit naar de examencommissie met de uitnodiging om in overleg met de betrokken student en examinator na te gaan of een minnelijke regeling van het geschil mogelijk is. Een minnelijke regeling zou er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan dat de het tentamen door een andere examinator wordt beoordeeld. De examencommissie is overigens niet verplicht een schikking aan te bieden.

Het CBE toetst de beoordeling van het tentamen door de examinator met een grote mate van terughoudendheid. Deze marginale toetst houdt in dat het CBE onderzoekt of de beoordeling – ook die van antwoorden op open vragen – in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift van formele aard of enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur en of de examinator, mede gelet op de formele voorschriften, in redelijkheid tot de beoordeling heeft kunnen komen. Het CBE gaat dus niet op de stoel van de examinator of de examencommissie zitten. Deze terughoudendheid wordt ook betracht door de ABRvS wanneer deze de beslissing van het CBE toetst.

Voor een zinvol beroep tegen een beoordelingsbeslissing is kennis van de rechtspraak van de ABRvS en haar voorganger (het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, CBHO) vereist. Hoewel voor het voeren van deze procedures de bijstand van een advocaat niet wettelijk verplicht is, is het, gelet op de terughoudende toetsing door het CBE en de ABRvS en het gegeven dat de student slechts één kans heeft bij een onafhankelijke rechter, raadzaam om een in het onderwijsrecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Deze is bekend met de mogelijkheden die de wet en de rechtspraak van de ABRvS bieden om een beoordelingsbeslissing aan te vechten.

Heeft u een vraag over dit artikel of over andere onderwijsrechtelijke onderwerpen? Neem dan contact op met onze sectie onderwijsrecht (contactpersoon: Hans Blom). Wij beantwoorden uw vragen graag.

Hans Blom

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.