ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus:

wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:

Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:
Tussen 9 en 10: vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: vragen over arbeidsrecht
Tussen 11 en 12: vragen over familierecht

036 5346220

Pre-pack terug van weg geweest?

Wat de pre-pack inhield: 

Bij een pre-pack wendde een onderneming met financiële problemen zich tot de rechtbank met de vraag wie er in geval van een faillissement benoemd zou worden tot curator en wie tot rechter-commissaris. Gesproken werd dan van de beoogd curator of van een stille bewindvoerder. De beoogd curator werd door de rechtbank aangesteld nog vóór het faillissement of de surséance van betaling werd uitgesproken. De taak van de beoogd curator was dan om voor de onderneming in financiële moeilijkheden te onderzoeken of er nog mogelijkheden waren om die onderneming door te laten starten.

De beoogd curator onderzocht de omvang van de schuldenlast, de financiële positie en de waarde van de onderneming. De beoogd curator onderzocht of een afgeslankte vorm van de onderneming levensvatbaar kon zijn en keek onder meer mee met de onderhandelingen met overnamekandidaten. Voor de beoogd curator waren maximalisatie van de koopprijs voor het actief en het behouden van zo veel als mogelijk werkgelegenheid belangrijke aspecten bij een doorstart. Indien een geschikte overnamekandidaat was gevonden en de afgeslankte onderneming als levensvatbaar werd beschouwd door de beoogd curator, dan kon de doorstart ná uitspraak van het faillissement direct gerealiseerd worden. Een wettelijke basis voor de pre-pack was er niet.

Voordelen van de pre-pack

Als groot voordeel van de pre-pack werd beschouwd het behoud van de waarde van de onderneming. Voor derden is immers niet zichtbaar dat achter de schermen aan de pre-pack wordt gewerkt. Schuldeisers hebben er belang bij dat de waarde van de onderneming hoog blijft, zodat meer betaald wordt voor de overdracht van de activa. Schuldeisers ontvangen in dat geval dus vaker een (hogere) uitkering in het faillissement. Ook kon meer werkgelegenheid behouden worden terwijl niet renderende onderdelen van de onderneming achterblijven in het faillissement. Ook ging men er bij de pre-pack vanuit dat, nu de doorstart ná datum faillissement plaats had, van overgang van onderneming geen sprake was.

Gedaan met de pre-pack

Ondanks dat de pre-pack tegenstanders kende, was het -gelet op de voordelen die het met zich bracht- ook een populair saneringsinstrument. Met het Smallsteps-arrest van het Europese Hof van Justitie werd in 2017 een einde gemaakt aan de pre-pack praktijk. De essentie van het probleem was dat de regels van overgang van onderneming van toepassing werden verklaard op een met een pre-pack voorbereide doorstart uit faillissement. Volgens de Europese rechter voldeed de pre-pack praktijk niet aan twee van de drie voorwaarden om de overgang van onderneming niet van toepassing te laten zijn. Zo was er immers voor de pre-pack geen wettelijke basis en werd niet liquidatie van het vermogen van de onderneming beoogd, maar voortzetting van de activiteiten van de onderneming. Regel is dat wanneer sprake is van een overgang van onderneming, álle werknemers van de overgenomen activiteit mee gaan. Daarmee zijn vaak (te) hoge kosten gemoeid. De pre-pack praktijk leek de das om te zijn gedaan. De wetgever heeft uiteindelijk ook niet meer de Wet Continuïteit Ondernemingen I ingevoerd. Deze wet zou de pre-pack een wettelijke basis geven. Separaat leek in de juridische wereld de opinie te heersen dat de pre-pack niet goed aan de Europese rechter was voorgelegd.

Toch nog hoop?

De Hoge Raad lijkt in het Heiploeg-arrest nu een poging te doen om de pre-pack te redden door het Europese Hof van Justitie hierover prejudiciële vragen te stellen. In 2014 failleerde de Groningse garnalenverwerker Heiploeg en maakte nadien een snelle – met pre-pack voorbereide – doorstart. Als gevolg van het faillissement verloren 90 van de ongeveer 300 medewerkers hun baan en de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers waren bij de doorgestarte onderneming over het algemeen minder gunstig.

De vakbonden FNV en CNV zijn een procedure gestart met als voornaamste standpunt dat de pre-pack in strijd is met de Europese richtlijn die werknemers beschermt bij een overgang van onderneming. De in de richtlijn opgenomen uitzondering voor overgang van onderneming in faillissementen is volgens de vakbonden niet van toepassing, nu de doorstart is voorbereid met een pre-pack. De doorgestarte onderneming stelt zich op het standpunt dat de overgang van onderneming plaatsvond in het faillissement, waardoor de werknemers dus niet dezelfde arbeidsvoorwaarden hoeven te behouden en niet álle werknemers hun baan in de doorgestarte onderneming behouden.

Het voorlopige oordeel in de tussenuitspraak van de Hoge Raad is dat de uitzondering van de richtlijn in dit geval wel van toepassing is. Wel kan daar volgens de Hoge Raad twijfel bestaan, gelet op het Smallsteps-arrest. Daarom zal de Hoge Raad in de zaak van Heiploeg prejudiciële vragen stellen over de uitleg van de Europese richtlijn.

Contact

Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden en zou u graag eens willen overleggen over een mogelijke herstructurering in of buiten faillissement? Neem dan contact op met onze insolventiesectie.

Mariska Zentveldt

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.