ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Partneralimentatie: Behoefte, behoeftigheid en draagkracht

Partneralimentatie is momenteel een hot item. Zoals eerder op onze website te lezen was, is per 1 januari jl. de maximale partneralimentatietermijn gewijzigd. In dat kader is het goed om de belangrijkste begrippen die een rol spelen bij partneralimentatie nog een keer toe te lichten.

1) Behoefte

Als eerste moet de zogenaamde behoefte van de alimentatiegerechtigde worden vastgesteld. Er zijn twee methodes om dit te doen. Methode 1 is er één waarbij een behoeftelijst wordt opgesteld waarbij alle huwelijks gerelateerde kosten worden opgesomd. U kunt zich vast voorstellen dat dergelijke lijstjes stof voor discussies zijn. Gelukkig is er ook een tweede methode, namelijk de zogenaamde “hofnorm”. Hierbij wordt eerst gekeken naar wat het gemiddelde netto gezinsinkomen was ten tijde van het huwelijk. Daarvan wordt 60%  als behoefte genomen (nadat de kosten van de kinderen van het gezinsinkomen zijn afgetrokken, want daar leefden de ouders niet van). Als beide echtgenoten 60% behoefte hebben, zult u begrijpen dat beide behoeftes niet zullen worden vervuld. Vaak is de conclusie dan dat er onvoldoende draagkracht is om de gehele behoefte te vervullen.

2) Behoeftigheid

Het tweede begrip is behoeftigheid. Als de behoefte van de partneralimentatie gerechtigde  is vastgesteld, moet worden gekeken in welke mate hij / zij in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Uiteraard speelt daarbij een rol wat voor een dienstverband iemand heeft, maar ook wordt gekeken naar de verdiencapaciteit. Verwacht wordt dat iemand zich inspant om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Een enkel verzoek bij de werkgever om meer uren en een afwijzing daarop is onvoldoende, vindt de rechter. In sommige gevallen kan ook gevergd worden dat iemand een bijbaan neemt of een baan zoekt met meer uren, althans meer salaris. Het verschil tussen de behoefte en de aangenomen verdiencapaciteit wordt “behoeftigheid” genoemd.

3) Draagkracht

Tot slot wordt berekend wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt bekeken in welke mate de alimentatieplichtige in staat is om in de behoefte bij te kunnen dragen. Hiervoor wordt een  rekenmethode gebruikt waarbij eerst het inkomen wordt ingevoerd (inclusief vakantiegeld en bonussen). Vervolgens wordt daarvan een aantal posten afgetrokken. Op deze wijze wordt berekend in welke mate er sprake is van draagkracht om in bovengenoemde behoeftigheid bij te dragen.

Als er ook (jong)minderjarige kinderen zijn betrokken, gaat de kinderalimentatie voor op de partneralimentatie. Partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige fiscaal aftrekbaar en voor de alimentatiegerechtigde belast. Als berekend is wat de alimentatieplichtige kan bijdragen, wordt dit bedrag gebruteerd. Er wordt dus rekening met het fiscaal voordeel gehouden.

Om te kunnen controleren of er geen wanverhouding ontstaat tussen het inkomen van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde wordt  vaak aan het einde nog een zogenaamde “jusvergelijking” gemaakt. Daarbij wordt gekeken of de alimentatiegerechtigde niet meer vrije ruimte overhoudt dan de alimentatieplichtige. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door overheveling van het belastingvoordeel er zo’n grote draagkracht bij de alimentatieplichtige ontstaat dat de alimentatiegerechtigde uiteindelijk netto voordeliger uit is. Door het maken van een jusvergelijking wordt een correctie aangebracht op de maximaal te betalen alimentatie.

Wilt u meer weten over partneralimentatie of over een ander onderwerp binnen het personen- en familierecht? Neem dan gerust contact op met Rosanne Dijkstra (Lelystad) of Marleen Falkena (Almere).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.