ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Opzegging van stilzwijgend verlengde abonnementen

Abonnementen zijn makkelijk af te sluiten en de meeste mensen hebben
verschillende abonnementen tegelijkertijd lopen (denk aan het abonnement
op de sportschool, het telefoonabonnement, enzovoorts). Op zich is dit
natuurlijk geen probleem. Indien een abonnement in het verleden echter
niet tijdig werd opgezegd, werd deze vaak stilzwijgend verlengd,
waardoor de abonnementhouder automatisch opnieuw voor lange tijd aan het
abonnement vast zat. Dit riep veel irritatie op. De wetgever heeft hier
dan ook een einde aan willen maken. Op 1 december 2011 is daarom de Wet
“Van Dam” ingevoerd.

Op grond van die wet kan een abonnement, dat stilzwijgend is verlengd
voor bepaalde tijd, op elk moment worden opgezegd, op dezelfde manier
als waarop het abonnement is afgesloten. Daarbij geldt een opzegtermijn
van een maand. Dat betekent dat een abonnement na opzegging nog maximaal
een maand mag voortduren, ook indien in de algemene voorwaarden een
langere opzegtermijn is opgenomen. Een abonnement voor onbepaalde tijd
kan op elk moment worden opgezegd, waarbij eveneens een opzegtermijn
geldt van een maand. De algemene voorwaarden van de aanbieder mogen hier
niet van afwijken. De wet geldt voor alle contracten die ‘periodieke
levering van producten of diensten’ betreffen gedurende een zekere
periode (kort gezegd: abonnementen). De wet geldt niet voor opzegging
van het eerste (oorspronkelijke) contract. De algemene voorwaarden
bevatten vaak bepalingen over de wijze waarop dit contract (tussentijds)
kan worden opgezegd (vaak kan dit slechts tegen een vergoeding).

Het abonnement kan dus op elk moment worden opgezegd, zodat
bijvoorbeeld niet (langer) als eis kan worden gesteld dat dit enkel
tegen het einde van de maand mogelijk is. Voorts kan het abonnement op
dezelfde manier worden opgezegd als waarop het is afgesloten, zodat,
indien het abonnement bijvoorbeeld telefonisch is afgesloten, deze ook
telefonisch kan worden opgezegd en indien het abonnement via een website
is afgesloten, deze ook per e-mail kan worden opgezegd. Veel bedrijven
stellen in hun algemene voorwaarden nog steeds bepaalde vereisten
waaraan de opzegging moet voldoen (bijvoorbeeld dat dit per aangetekende
brief moet). Dit mag dus niet.

Voor enkele abonnementen bevat de wet aparte regels. Voor
abonnementen op bladen en tijdschriften geldt dat deze stilzwijgend
mogen worden verlengd, waarbij een opzegtermijn geldt van drie maanden.
Indien de consument het abonnement niet uiterlijk tegen het einde van de
tweede maand van de verlenging opzegt, zit hij of zij dan opnieuw drie
maanden aan het abonnement vast.

Bij proefabonnementen is stilzwijgende verlenging niet toegestaan. Na
de afgesproken proefperiode stopt het abonnement vanzelf. Een
proefabonnement hoeft dus niet te worden opgezegd.

Voor internet- en telefoonabonnementen geldt dat deze op grond van de
Telecommunicatiewet al langer na de stilzwijgende verlenging per maand
opzegbaar waren. De Wet “Van Dam” verandert hier niets aan.

De wet is bedoeld ter bescherming van consumenten, dat wil zeggen:
particulieren die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Bedrijven
zijn in beginsel ‘gewoon’ gebonden aan de regels uit de algemene
voorwaarden van de leverancier, maar blijkens rechtspraak kunnen ook
kleine bedrijven en zelfstandigen onder omstandigheden een beroep doen
op de wet.

Voor bedrijven die abonnementen aanbieden aan consumenten en/of
kleine bedrijven of zelfstandigen, maar ook voor deze laatsten is het
van belang zijn dat zij de algemene voorwaarden laten controleren op het
in overeenstemming zijn met de wet. De advocaten van Okkerse &
Schop Advocaten kunnen hierbij van dienst zijn.

Mr. Jan-Hein Efdee – sectie ondernemingsrecht – april 2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.