ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Onderverhuren via website als Airbnb: verhuurders opgelet!

Vanaf de oprichting van Airbnb in augustus 2008 tot juni 2012 werden maar liefst 10 miljoen overnachtingen verhandeld via Airbnb. Maar als iemand zelf huurder is, mag hij de (sociale) huurwoning dan wel via websites als Airbnb onderverhuren?

Doorgaans wordt in de huurovereenkomst bepaald dat het gehuurde niet mág worden onderverhuurd, tenzij er toestemming is van de verhuurder. Rechtvaardigt het schenden van deze voorwaarde de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde?

Inmiddels zijn er, met name door de rechtbank Amsterdam, op dit terrein een aantal uitspraken gedaan. Op grond van deze jurisprudentie kan worden gesteld dat de rechter meestal aanneemt dat er sprake is van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Indien dit komt vast te staan, kijkt de rechter vervolgens naar de zwaarte van deze tekortkoming en de omstandigheden van het geval.

Uit de voorhanden jurisprudentie blijkt dat de rechter onder andere in ogenschouw neemt hoe lang de huurder al huurt, of er eerder problemen met de huurder zijn geweest, of er sprake is van een sociale huurwoning, of de huurders gedurende de onderverhuur ook zelf in de woning verbleven, hoe vaak de woning is verhuurd, of de verhuurder de huurders heeft geïnformeerd over de gevolgen van het onderverhuren van hun woning, etc.

In haar laatste uitspraak van 4 maart 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:1041) overweegt de rechtbank Amsterdam dat, gelet op de feiten en omstandigheden, de vordering moet worden afgewezen. Wel oordeelt de rechtbank dat “meer in het algemeen te gelden heeft dat naarmate in publieke of individuele berichtgeving meer aandacht bestaat voor het verbod op (en de consequenties van) kortdurende onderverhuur via websites zoals Airbnb, de kans toeneemt dat de waardering van de tekortkoming in het nadeel van huurder uitvalt.”.

Gelet op deze uitspraak is het voor de verhuurder verstandig om zijn huurders te informeren over het verbod en de consequenties van het (kortdurend) onderverhuren van de huurwoning via websites als Airbnb. Hoe directer de informatievoorziening vanuit de verhuurder is (bijvoorbeeld door het versturen van een brief naar de huurders) hoe beter. Een gewaarschuwd huurder telt immers voor twee!

Mw. mr. Vera Hartkamp – sectie huurrecht – april 2016

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.