ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Ondernemerschap mede maatgevend voor het kunnen veronderstellen van inhoudelijke kennis en strekking van polisvoorwaarden?

Een handelaar in exclusieve auto´s, tevens directeur‐grootaandeelhouder van een vennootschap die handelt in klimmaterialen, is tegen het risico van brand verzekerd bij ASR. De polis vermeldt een specifiek adres als risicoadres. De polis biedt enerzijds dekking voor een drietal Chevrolette Corvettes voor een bedrag van € 147.500,‐ en anderzijds voor motorrijtuigen handelsvoorraad tot een totaalbedrag van € 672.300,‐. De polis vermeldt voorts, als bijzondere voorwaarde voor dekking buiten het gebouw, een beperking van dekking tot een maximum van € 25.000,‐ indien de zaken gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden zich elders in Nederland bevinden. Voor zijn bedrijfspand van de klimmaterialenvennootschap (elders) heeft de ondernemer een brandverzekering bij Reaal. Er breekt brand uit in dat pand. De drie Corvettes zijn daar gestald en raken beschadigd. De handelaar spreekt ASR aan, maar die vergoedt slechts € 25.000,‐. De handelaar spreekt de verzekerings‐tussenpersoon aan wegens schending van de zorgplicht omdat deze ermee bekend was dat niet al de auto´s op het risicoadres waren gestald en in dat verband niet op het risico van beperking van de dekking had gewezen. De verzekeringstussenpersoon was volgens de ondernemer‐handelaar op de hoogte van het feit dat auto´s op een ander adres waren gestald, hij stelt dat zij is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

De Rechtbank overweegt dat een verzekeringstussenpersoon tegenover haar opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Zij dient te waken voor de belangen van de verzekeringnemer, waaronder valt het opmerkzaam maken op haar bekend geworden feiten die gevolgen voor de dekking kunnen hebben. Als de verzekeringstussenpersoon goede grond heeft erop te vertrouwen dat de verzekerde voldoende inzicht heeft in de aard en omvang van de dekking, begrenst dat de zorgplicht. Dat de verzekerde niet de verklaring door hem afgelegde verklaring bij
verzekeraar Reaal ondertekende, baat hem niet. Zijn bezwaren daartegen zien op andere feiten dan voor de beoordeling van de onderhavige zaak relevant zijn. De verzekeringstussenpersoon sprak voor het laatst ruim voor de schadegebeurtenis en was er niet mee bekend dat er auto´s waren verplaatst. Dit is ook niet betwist. De Rechtbank gaat daar dan ook van uit. Verder overweegt de Rechtbank dat er geen misverstand kan bestaan over de polisvoorwaarden. Deze zijn duidelijk en er is geen speciale kennis vereist voor het begrip daarvan. De brandverzekering is afgesloten voor het risicoadres, waarbij een omschrijving van de  constructie is vermeld en bijzondere eisen zijn gesteld aan beveiliging en brandveiligheid. De Rechtbank neemt tot uitgangspunt dat de ondernemer er mee bekend was dat het stallen van voertuigen op een ander adres gevolgen had voor de omvang van de dekking. Ook overweegt de Rechtbank dat een ondernemer in staat moet worden geacht de verzekeringsvoorwaarden te kunnen lezen en doorgronden. Dat hij daarvoor geen tijd heeft genomen, is zijn eigen risico. Door verplaatsing van de auto´s niet te
melden, heeft verzekerde het risico genomen dat onvoldoende dekking onder de verzekering bestond. De Rechtbank wijst de vordering jegens de verzekeringstussenpersoon tot betaling van het niet gedekte schadebedrag van ruim € 104.000,‐ af.

Mr. Robert Lonis – februari 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.