ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Omvang dekking onder polis; omvat koopprijs schip tevens de erfpachtcanon van de ligplaats?

Na een brand bij Jachthaven De Koeweide spreekt een aantal eigenaren van Starline comfortships (pleziervaartuig) verzekeraar Amlin Insurance aan. Partijen hebben allen een jacht bij Koeweide gekocht waarbij tegelijkertijd eveneens een ligplaats in ondererfpacht is verkregen. De betrokkenen hebben allen een pleziervaartuigenverzekering afgesloten bij Amlin. De polissen zien onder andere op brand en ontploffing en bij total‐loss in dekking voor het verschil in dagwaarde en restwaarde. Bij schade binnen drie jaar na aanschaf geldt als dagwaarde de aanschafwaarde van het vaartuig zoals vermeldt op de aankoopnota. De nieuwwaardegarantie is voor deze verzekerden verlengd. Uit onderzoek en verklaringen als afgelegd na de brand volgt dat meerdere partijen veronderstellen dat in de aanschafprijs van het jacht tevens de waarde van de erfpachtcanon, van ongeveer € 30.000,‐, van de ligplaats was begrepen. Volgens de verzekeraar volgt dit ook uit diverse bepalingen in de respectievelijke koopovereenkomsten en notariële akten. Amlin betwist daarom dat verzekerden de ligplaats om niet zouden hebben verkregen en is van mening dat de verzekerde aanschafwaarde bestaat uit de op de factuur vermelde koopprijs, verminderd met de waarde van het recht van ondererfpacht op de ligplaatsen. Die waarde is (per ligplaats) getaxeerd op € 45.000,‐, welk bedrag de verzekeraar in mindering brengt op de uitkeringen.

De verzekerden vorderen elk afzonderlijk een bedrag van € 45.000,‐, vermeerderd met wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. In de kern stellen zij dat Amlin ten onrechte dat bedrag in mindering op de uitkering bracht en dat zij is gehouden om op grond van de polisvoorwaarden de aanschafwaarde te vergoeden, welke aanschafwaarde gelijk is aan de totale koopprijs die door verzekerden is betaald. Tussen partijen is niet in geschil dat de vaartuigen verloren zijn gegaan en dat er sprake is geweest van een verzekerd evenement. Ook zijn partijen het er over eens dat het recht van ondererfpacht niet onder de verzekering is meeverzekerd. Het verschil van mening ziet op de (werkelijke) hoogte van de aanschafwaarde van de vaartuigen. De rechtbank oordeelt dat het in beginsel aan verzekerden als eisers is om te stellen en zo nodig te bewijzen wat de omvang van de door hen geleden schade is. De rechtbank overweegt dat op grond van artikel 150 Wetboek van Rechtsvordering het aan verzekerden als eisers is om te bewijzen dat de verzekerde aanschafwaarde van de vaartuigen gelijk is aan de totale koopprijs die elk van hen betaalde. Wanneer zij in dat bewijs slagen, dan staat vast dat de verzekerde aanschafwaarde gelijk is aan die  koopprijs en hebben zij recht op vergoeding van het te weinig uitgekeerde bedrag. De verzekerden betwisten gemotiveerd de juistheid van de taxatie van de waarde van de ondererfpacht, zodat niet zonder meer van de juistheid van dat rapport kan worden uitgegaan. Voor het geval verzekerden niet er niet in de eerst genoemde bewijsopdracht, zullen zij in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat en hoeveel de waarde van de ondererfpacht minder bedroeg dan de getaxeerde waarde. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan, laat verzekerden toe tot het leveren van bewijs hun stellingen en verwijst de zaak voor uitlating akte in verband met de verstrekte bewijsopdracht.

Mr. Robert Lonis, mei 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.