ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

NOW – uitleg naar aanleiding van persconferentie 17 maart

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep en kent inmiddels ook vergaande economische gevolgen. Tijdens een speciale persconferentie heeft het kabinet op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot noodpakket, verschillende maatregelen aangekondigd om werkgevers, werknemers en zzp’ers deze lastige en onzekere tijd door te helpen.

Eerder berichtten wij hier al over enkele arbeidsrechtelijke kanten van de corona-crisis. De ontwikkelingen gaan hard. Die maken dat de eerdere berichtgeving over de werktijdverkorting inmiddels door een nieuwe realiteit zijn ingehaald.

Gemiddeld werden er – voor de corona-crisis –  namelijk zo’n 200 werktijdverkortings-aanvragen per jaar ingediend. In de afgelopen paar dagen zijn dat er ruim 78.000 (!) geweest. Omdat de uitvoering van de regeling daardoor onwerkbaar werd, is besloten om de werktijdverkortingsregeling per direct in te trekken. Daar kan dus geen beroep meer op worden gedaan.

Tegelijkertijd is een nieuwe regeling aangekondigd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”). Deze regeling zorgt voor een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en moet sneller uit te voeren zijn dan de werktijdverkortingsregeling.

Een werkgever kan gebruikmaken van de regeling als hij een omzetverlies van ten minste 20% verwacht. Voor een periode van drie maanden kan dan een tegemoetkoming van de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies en is maximaal 90% van de loonsom. Gebruik van de regeling is op basis van twee voorwaarden:

  1. Werkgever moet het personeel 100% van het loon doorbetalen;
  2. Gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen mag er geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen plaatsvinden.

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en is daarmee ruimer dan de werktijdverkortingsregeling (die ging uit van de dag van indiening). De periode voor tegemoetkoming is drie maanden en kan éénmaal worden verlengd.

Heeft u al een aanvraag gedaan volgens de oude regeling, dan wordt die automatisch omgezet in een aanvraag op grond van de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd bij u worden opgevraagd, zodra de aanvragen in behandeling worden genomen.

Het kabinet heeft voorts aangegeven dat het UWV op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80%) zal verstrekken. Achteraf wordt dan vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken momenteel hard aan de (praktische) uitvoering van de regeling. Het is nog niet bekend wanneer de regeling feitelijk van start gaat en nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Zodra er meer bekend is, zullen we u nader berichten.

Simon Booij

 

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.