ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Nieuw wetsvoorstel kinderalimentatie

Vorige week presenteerden de Kamerleden Jeroen Recourt van de PvdA en Ard van der Steur van de VVD het wetsvoorstel herziening kinderalimentatie (wetsvoorstel 34 154). Het nieuwe  systeem zou rechtvaardiger en duidelijker worden en ouders kunnen zelf de berekeningen maken. Thans bestaat er geen wettelijke basis waaruit de wijze van berekenen van kinderalimentatie blijkt. Berekeningen worden in bijna alle gevallen gebaseerd op het tremarapport. Dit rapport is opgesteld door familierechters en wordt door veel rechters en advocaten gehanteerd bij alimentatiezaken, maar het is geen wet waardoor rechters vrij zijn ervan af te wijken. Hieronder kunt u in vogelvlucht de belangrijkste punten uit dit wetsvoorstel lezen.
 
Komst van een nieuw kind niet van invloed op alimentatie voor kinderen uit eerder relatie
In het huidige stelsel vormt de komst van een nieuw kind bij de alimentatieplichtige ouder een wijziging van omstandigheden. Dat is ook begrijpelijk omdat de draagkracht dan over een extra kind moet worden verdeeld. Dat is in het nadeel van het kind uit de eerdere relatie, omdat voor dat kind minder overblijft door de komst van het nieuwe kind. In de nieuwe plannen zou de komst van een nieuw kind niet meer van invloed zijn op de alimentatie ten behoeve van het kind uit de eerdere relatie.
 
Stiefouders spelen geen rol meer
Thans is het zo dat stiefouders alimentatie moeten betalen voor een kind van hun echtgenoot dat bij hen inwoont. Daarover kon u eerder al lezen op onze website (https://okkerse-schop.nl/nieuws/alimentatie-en-samengestelde-gezinnen/). Het idee van de Kamerleden is om stiefouders niet te betrekken bij alimentatieverplichting ten opzichte van kinderen die niet de biologische kinderen van de stiefouders zijn om zo het aantal conflicten omlaag te brengen. Dat maakt het systeem in ieder geval minder ingewikkeld.
 
Beperking van de mogelijkheden om kinderalimentatie te wijzigen
Thans kan elke rechtens relevante wijziging van omstandigheden een reden zijn om een wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een wijziging van de verdeling van de zorg, van de hoofdverblijfplaats of van het inkomen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst moeilijker zal worden en dat slechts in uitzonderlijke gevallen om een wijziging kan worden verzocht.
 
Verplichte minimum bijdrage
Het kan in het huidige systeem zo zijn dat een ouder geen alimentatieverplichting krijgt opgelegd, bijvoorbeeld omdat alle kosten al vanuit het kindgebonden budget kunnen worden voldaan of wanneer sprake is van een zogenaamde onaanvaardbare situatie wanneer er een alimentatieverplichting zou worden opgelegd. Het commentaar van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op dit systeem is dat daarbij alleen naar de draagkracht van de alimentatiebetaler wordt gekeken en niet naar de draagkracht van de alimentatieontvanger, die uiteindelijk met of zonder draagkracht toch de kosten van de kinderen zal moeten voldoen, daarom is een verplicht minimum bedrag voorgesteld. In het huidige stelsel wordt al wel een minimum draagkracht aanwezig verondersteld, maar wanneer de alimentatieplichtige in een onaanvaardbare situatie terecht zou komen wanneer er een alimentatieverplichting wordt opgelegd kan het nog wel voorkomen dat er toch een lager bedrag of geen verplichting wordt vastgelegd.
 
Geen problemen meer met kindregelingen
Sinds 1 januari 2015 zijn er veel onduidelijkheden over de kinderalimentatie vanwege de aangepaste kindregelingen (https://okkerse-schop.nl/nieuws/wat-zijn-de-gevolgen-van-de-wet-hervorming-kindregelingen-whk-voor-uw-kinderalimentatie/). Thans wordt het gehele kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) afgetrokken van de kosten van de kinderen, in het resterende bedrag dienen ouders naar rato van draagkracht bij te dragen. Door de rechtbank Den Haag is hier al wel van afgeweken omdat zij dit maatschappelijk onaanvaardbaar vond. In het wetsvoorstel zal de kinderbijslag en het kindgebonden budget opgeteld worden bij het inkomen van de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Het verhoogt dan dus wel de draagkracht van die ouder, maar verlaagd niet het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen, wat thans wel het geval is omdat het kindgebonden budget van de behoefte wordt afgetrokken.
 
Wijzigen leeftijdsgrens
Thans bestaat er een alimentatieverplichting voor kinderen tot 18 jaar en zijn ouders vervolgens verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot 21 jaar voor zover zij niet zelf in hun kosten kunnen voorzien. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de duur van de kinderalimentatie beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. In dat laatste geval ontstaat een recht op kinderalimentatie tot 23 jaar. Dit ter voorkoming van het eindigen van financiële middelen terwijl het kind nog studeert.
 
Al met al zitten er zeker een aantal positieve aspecten aan het wetsvoorstel, maar ook zien wij een aantal bezwaren. De verwachting is dat het wetsvoorstel niet eerder dan in 2016 in zal gaan. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit voorstel.
 
Mocht u vragen hebben over kinderalimentatie of over een ander onderwerp hebben dat te maken heeft met het verbreken van een relatie, dan kunt u daarvoor contact op nemen met mr. Sylvia Raphael (Almere) of met mr. Marleen Falkena (Lelystad).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.